Byggvaror Lund

Välkommen! En blogg som ska vara det självklara valet för ditt byggprojekt! Ska du lägga om taket eller modernisera köket. Ska du renovera badrummet och behöver hjälp med VVS? Ska du bygga om vinden eller källaren till ett hobbyrum? Vad du än har planerat kommer du att kunna hitta tips och råd i vår blogg. Vi som skriver är entusiastiska hemmasnickare och många av oss har också jobbat i byggbranschen.

 

Sida 2

När du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

1 mar 2019

Behöver byggföretaget någon som kontrollerar att bygget följer gällande lagar och regler? Det är av yttersta vikt för att man inte ska få problem under byggets gång som stoppar eller försenar byggets förbestämda tidsplan.

Man man planerar att göra bygg-, mark- eller rivningsarbeten behövs det kontrollsansvarig. Även vid mindre ändringar på byggnader, framför allt när bärande delar berörs. Mindre byggnader har inga krav på kontrollansvarig. Det hör oftast ihop med om bygget kräver bygglov eller ej. Det är byggnadsnämnden som har yttersta ansvaret i respektive kommun så man måste undersöka om det krävs innan byggstart.

Arbetsuppgifter för kontrollansvarig

Den stora anledningen till att det krävs en kontrollansvarig krävs vid större byggprojekt är att se till att bygglagstiftningens krav följs när det gäller säkerhet och allmänna riktlinjer.

Tanken är också att den som är kontrollansvarig ska vara till stöd och hjälp under byggprocessen och inte tvärtom. Det ska helt enkelt säkra kvaliten på byggnader i vårt land.

Exempel på arbetsuppgifter som en kontrollansvarig är att tillsammans med byggfirman eller byggherren upprätta en noggrann kontrollplan där alla steg på bygget är med. Sedan är det dennes ansvar av göra kontroller för att se till att den följs. Men även att vara med vid besiktningar och vara ett tekniskt samråd med byggnandsnämnden. En viktig del i arbetet är att noga dokumentera alla arbetsplatsbesök och kontroller. Och sist men inte minst ge ett utlåtande till byggfirman och byggnadsnämnden innan byggnaden är klar för inflyttning.

Vems är ansvaret att kraven efterföljs?

Det är alltid byggfirman eller byggherren som måste se till att allt går rätt till och att bygglagar följs och att bygglov och anmälan är godkända. Det är inte att rekommendera att byggfirman sköter kontrollerna själva då det kan uppstå juridiska problem om något hänt. Att vara kontrollansvarig är väldigt tidskrävande och det krävs mycket juridisk kunskap.

Extern hjälp av konsult

Därför anlitar många en extern kontrollansvarig så man kan fokusera på själva byggandet. Dessa är mycket professionella och har lång erfarenhet och kunskap inom lagar och förordningar. För att få bli certifierad krävs teknisk utbildning och erfarenhet av praktisk arbete. 

Det är viktigt att den som är kontrollansvarig har en självständig ställning när kontrollerna utförs. När man tar extern hjälp av en konsult vet man att allt går korrekt till och man följer branschens krav och regelverk så man slipper få problem i byggprojektet.

När du behöver en kontrollansvarig på bygget i Stockholm kan du läsa mer här: www.kontrollansvarigstockholm.nu.

Här hittar du isolering till huset i Västerås

15 feb 2019

Är det inte så att vi behöver material som är mer naturnära och naturligt, eller hur? Det kanske kommer en våg av "tillbaka till naturen"-rörelse, när alltfler vill flytta ut på landet, bygga eget, ha egna höns och djur, och odla sina egna grönsaker. Alltfler efterfrågar miljövänliga produkter och vet att det som är bra för naturen också är bra för oss människor. Därför kommer vi antagligen att se fler produkter på marknaden som både är miljövänligt och bra för människor och djur. Detta kommer troligen att växa. Redan nu ser vi byggvaror som är bpde miljövänliga och bra för oss människor, såsom material för villor som behöver isolering i Västerås

Isolera med restprodukter från sågverk

Vi ska ju minska slöseriet och alltmer återanvända allt som bara går att återanvända. Så varför inte återanvända "slaggprodukter" som kommer ur våra sågverk? Som tur är, finns det företag som redan har tänkt dessa tankar och som har utarbetat sätt att ta till vara sådana produkter som ändå är på väg att slängas. Detta som ändå skulle slängas, renas och bearbetas och görs om till träfiberskivor. Det som är bra med dessa naturliga bygggnadsmaterial, jämfört med de kemikalier som annars används i isolering av hus, är att dessa suger åt sig fukt, och "andas", alltså suger åt sig fukten och skickar den vidare genom väggen, där fukten hör hemma – utomhus. Skivorna åldras i takt med huset, vilket innebär att du inte behöver byta ut dem, överhuvudtaget. Det blir inte gammalt eller förbrukat. När huset är gammalt nog för att rivas är även de naturliga materialen färdiga för destruering. 

Finns i Västerås

Den som önskar få dessa naturliga träfiberskivor monterade för isolering i sitt hus kan köpa dem på plats. Eller så ringer man och ber företagets personal komma ut och se till att de kommer på plats i villan. Då vet de att de monteras på rätt sätt så att de gör så stor nytta som det bara är möjligt. Och du som kund och villaägare får en god isolering i huset och slipper frysa. Med en god isolering kan du sänka kostnaderna som man annars behöver lägga, vilket brukar vara den största utgiftsposten i sitt villaägande.

Bo i passiva hus

Sugen på att bo i ett passigt hus? Som namnet antyder är passiva hus, sådana som inte kräver någon uppvärmning. De är så pass väl isolerade att det är de boende som står för värmen i huset. Matlagning, varma duschar, varma bad och all elektronik som vi använder i våra hus står för uppvärmningen.

Varför inte bygga altan innan högsäsong?

14 jan 2019

Funderar du på att bygga en altan hemma? Det är ingen dum idé alls. Vi har nästan svårt att tänka oss en villa, eller radhus utan en riktig altan. Ser vi på de objekt som är ute för försäljning, efterfrågar de flesta spekulanter altaner som de kan sitta utomhus på. Så var det ju inte för 50-60 år sedan. Då nöjde man sig i regel med att sitta utomhus i en syrenberså för att dricka sitt för- eller eftermiddagskaffe. Numera sitter vi inte bersåer längre, men väl på altanen, invid dörröppningen, nära till köket.

En altan kräver inget bygglov – för det mesta

En vanlig altan, kräver inget bygglov, då man anser att en sådan inte förändrar fasaden på något nämnvärt sätt. Dock finns det som vanligt undantag från den regeln. Det är om altanen glasas in och man låter bygga ett extra tak till altanen. Det påverkar fasaden och gör oftast att den ser ganska så annorlunda ut, men i de allra flesta fall krävs det inget bygglov för att bygga en altan, som endast utgör ett stadigare underlag för att sitta på. Även om man som regel brukar bygga staket kring altanen. Om altanen ligger högre än 1 meter ovan markytan bör man alltid bygga ett staket kring altanen för att förhindra att någon ramlar ut från altanen.

Ett staket kring altanen ger insynsskydd

Beroende på hur du låter bygga staketet kring altanen, ger det skydd mot insyn, om det är så att du önskar det. Ett tätt byggt staket ger bra med skydd mot insyn. Kanske man önskar att kunna ligga ner och sola på altanen? Då önskar man sällan få blickar på sig bara för att man önskar bli lite brun och solbränd. Då önskar man som oftast att få skydd mot insyn. Däremot bör man inte ha för mycket skydd mot insynen, då det ofta ger tjuvar möjlighet att ta sig in via altandörren. Det bästa skyddet mot inbrottstjuvar brukar tyvärr vara att ha så mycket insyn som möjligt. Det gör tvärtom så att det blir svårt för en inbrottstjuv attt ostört arbeta sig genom en altandörr eller förstöra ett fönster för attt få in en arm och öppna dörren via fönstret.

Altan ger lagom med insynsskydd

Då kan en altan invid entrén ge lagom mycket insynsskydd. En altan med staket gör ingången till huset finare och ger en mer ombonad känsla för alla som ska komma in den vägen. Många vill ha en veranda invid entrédörren. Kanske en vitmålad veranda med snickarglädje? Här finns många olika varianter som man kan välja på.

Så är det att arbeta med brandsäkerhet

12 nov 2018

Om man arbetar, som hantverkare med brandtätning och förebyggande arbete, för att våra hus och lägenheter inte ska antändas så lätt, gäller det att ta reda på så mycket som möjligt om hur en eld uppstår, hur den lever vidare, vad den lever av och hur den gör för att växa. Det kemikalier som man vet att inte är så lättantändliga som man bestryker, eller blandar i byggmaterialet som man tätar, isolerar eller fogar i de hus som man arbetar med.

Finns hantverksföretag som arbetar med att bygga in brandskydd

Det finns företag som arbetar just på detta sätt och som kan komma hem till dig och täta huset så att en eld inte kan antändas så lätt. Då bygger man in brandsäkerheten, så att säga. En eld  behöver syre och material för att leva vidare eller växa. Dels behöver elden syre. Utan syre kan en eld inte överleva. Dels behöver den material som den kan leva av. När en eld väl har uppstått, värmer den omgivningen som den finns i, oberoende om det är inne eller ute som elden finns. När omgivningen har blivit tillräckligt varm och het, antänds det materialet och elden växer, genom att den värmer upp omgivningen kontinuerligt. 

Så kan en eld släckas

Det viktigaste är att se till att syret stryps när man ska släcka en eld. Det gör man antingen genom att täcka över hela elden med en brandfilt, det vill säga stänga till så att elden inte får tillgång till syre längre. Många tänker på att man släcker elden med vatten, det är det snabbaste sättet att släcka en eld. Dels gör vattnet så att elden inte får mer syre, men vattnet sänker också temperaturen på omgivningen. Det som är nackdelen med att hälla vatten över elden är att vattnet skadar ibland annat material. Sprutar man vatten inomhus i en villa eller lägenhet, förstör vattnet det som finns i huset. Vattnet orsakar fuktskador som är svår att komma till rätta med. Man måste riva upp allt som har kommit i kontakt med vattnet och bygga med nytt material.

Se hellre till att elden inte får "mat" och syre

Eftersom vattnet skadar huset lika mycket som en eld gör, är det bättre att förebygga så att husen och lägenheterna inte antänds så lätt. Anlita ett hantverksföretag för jobbet att då ett brandskydd inbyggt i ditt hem. Då vet du att du har ett fullgott brandskydd. Här kan du läsa om ett av företagen som arbetar med brandtätning i Stockholm.

När du behöver en bra byggstädningsfirma

22 okt 2018

Att ett bygge gör både platsen och byggjobbarna smutsiga är knappast någon nyhet. En byggarbetsplats skapar oerhört mycket byggdamm, sågspån, kablar och ledningar som kapas av. Det bildas mycket av både det ena och det andra som ska slängas. Målarpytsar och färger, tapetbitar träklossar, betongslattar och så vidare och så vidare.

En byggarbetsplats blir lätt skräpig

Det är nog inte så svårt att tänka sig in i hur det ser ut på en byggarbetsplats där det har varit och arbetat många byggjobbare, lastbilar grävmaskiner och så vidare. I olika moment på ett bygge behöver man regelbundet någon som städar upp på platsen. Till exempel är det viktigt att få platsen städad när man har byggt färdigt fasad och själva huskonstruktionen, och innan man går in och börjar arbeta med själva inredningen. 

Då är det viktigt med grovstädningen innan man börjar tapetser och bygga in byggdammet. För det första måste allt som är skräp köras iväg så att platsen blir tömd på skräp. Allra lättast är det oom man har haft möjligheten att lämna en container på platsen. Då är det bara att tömma det mesta som kan slängas i den. Det är ju inte riktigt allt som går att slängas i den. Har man haft färger som man har målat med, krävs att färgen slängs på rätt ställe. Likadant med sladdar och kablar som inte ska brännas upp.

Det behövs ordning och reda på byggarbetsplatsen

Är det för skräpigt på en byggarbetsplats blir det svårt, för att inte säga omöjligt för en byggledare att göra inspektioner. Är platsen för full med allehanda skrot blir det inte överblickbart. Dessutom är det lätt hänt att arbetsredskap försvinner eller tappas bort i röran. För alla byggjobbare är det viktigt för att kunna göra ett bra jobb om de är ordning och reda på arbetsplatsen. Det är också lättare att ta fram belysning och annat som underlättar på en byggarbetsplats, om det inte är fullt med skräp överallt. Det blir lättare att arbeta på en ordnad arbetsplats än på en arbetsplats där byggjobbarna inte hittar sina saker till sist på grund av oordningen.

Anlita en byggstädfirma med garanti

Vissa duktiga byggstädningsfirmor her städgarantier, vilket gör att du som kund ska kunna lita på att det blir som du önskar. De kommer och tar hand om allt skräp. De följer då lag och ordning och arbetar på ett miljömedvetet sätt och hanterar miljöfarligt avfall på rätt sätt. Läs mer här.

Varför inte bygga Attefallshus när ungarna blivit stora?

8 okt 2018

Majoriteten av svenskarna bor ju i en storstad, om man med storstad menar en stad med fler än 100.000 invånare. I storstäderna samlas allt fler svenskar. Landsbygden har fortsatt urholkas, vilket är synd då vi egentligen behöver en levande landsbygd. Centraliseringar i syfte att spara resurser har bidragit till landsbygdsdöden. Det indragna BB i Sollefteå är det senaste tydliga exemplet på det. På landsbygden finns det utrymme, husen är billiga, tomterna likaså. Det stora problemet för dem som väljer att bo på landsbygden är problem med försörjningen. Vad ska man arbeta med och försörja sig på om man bor på landet?

Ont om bostäder i storstäderna kräver annorlunda lösningar

Då är det verkligen tvärtom när man bor i storstäderna. Tomterna är dyra, likaså bostäderna och villapriserna. Om man har stora utrymmen att utnyttja på landet, är det precis tvärtom när man bor inne i storstäderna. Där är priserna dyra på tomter, villor och lägenheter. Där har man däremot arbeten som kan försörja en. 

Har du ungdomar som har svårt att få tag i en egen lya att bo i? Då kan ett Attefallshus vara en bra lösning. Ett Attefallshus kan byggas så stort som 25 kvadratmeter på den egna tomten. Taknocken får vara högst 4,0 meter, vilket är en rejäl höjd på ett litet hus. Det bör heller inte vara närmare än 4,5 meter frå grannens tomt. Till skillnad från Friggebod, får du dra eget vatten och avlopp till ett Attefallshus, vilket gör det till en mycket mer självständig bostad än någonsin en Friggebod kunde vara.

Varför inte bo i Attefallshus på tomten?

Om man har utrymmesbrist är det verkligen ingen dum idé att bygga på tomten. Den ekonomiskt lagda personen ser här en möjlighet att hyra ut sitt Attefallshus dagen då inte den egna unga famlijemedlemmen längre vill bo på mammas och pappas tomt. Då kan man alltid hyr ut Attefallshuset som en åtgärd att förekomma bostadsbristen i storstäderna. Många unga studenter, till exempel har svårt att få bostad.

Vill man inte hyra ut sitt Attefallshus kan man alltid använda det när man får gäster som kanske vill bo mer enskilt. Har man till exempel gäster med egna barn, kan det vara skönt att den unga familjen kan få rå om sig själv och bo lite avskilt från föräldrarna. Läs mer här om hur du kan bygga Attefallshus om du är intresserad av ett hus som du kan bygga på den egna tomten. 

Som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar för fastigheten

21 sep 2018

Ska du bygga eller hyra ut en fastighet har du som fastighetsägare ett eget och särskilt ansvar. Det gäller som fastighetsägare att vara medveten om det stora ansvar som man har. Särskilt gäller det ju om man har hyresgäster. Då har man ansvar för dem. Man har även ansvar för marken som fastigheten står på, att de byggmaterial som används är av det slag som inte gör människor sjuka. Är man det minsta osäker på vilken kvalitet marken har, som man har planerat att bygga på, är det bättre att kontrollera kvaliteten en extra gång än att göra det en gång för lite.

Anlita ett företag för kontroll av marken

När man ska bygga hus är det av allra största vikt att marken som man planerar att bygga på är frisk och håller högsta tänkbara kvalitet. Bygger man hus som sedan de som bor i huset blir sjuka av, då faller ansvaret tungt på fastighetsägaren. Då är det bättre att kontrollera en gång för mycket än en gång för lite. Blir hyresgästerna sjuka, kan de stämma dig som fastighetsägare och du får betala dryga böter, eller till och med hamna i fängelse för oaktsamhet. Det vill ingen vara med om.

Att genomföra en marksanering

Anlitar man ett marksaneringsföretag kommer de och gräver tills det som är hälsovådligt är borta och ersätter sedan med frisk jord. Ett företag som arbetar med marksaneringar tar efter saneringen ytterligare prover för att vara säkra på att det inte finns några gifter kvar i marken. NÄr de väl har sett till att det inte finns kvar några gifter i marken, får du som fastighetsägare dokument på utfört arbete, skulle något hända, faller i så fall ansvaret på dem som har intygat om att marken inte innehåller några gifter. Då går du fri från ansvar. Annars är det ditt, om du inte har gjort det som åligger dig som fastighetsägare.

Marken kan innehålla alla möjliga gifter

Det finns en mängd gifter som kan dölja sig i marken och allt är inte synligt för ögat. Det kan vara allt från bekämpningsmedel, cyanider, cyanväte, dioxiner (som man hittade i Hallandsåsen), olika fenoler, farliga metaller, PCB, klor eller, och svavel eller svavelväte. Är marken redan bebyggd kanske det gäller att man kan sanera även under de byggnaderna. I värsta fall blir man tvungen att riva och evakuera boende. Det blir mycket, mycket dyrare.

Måla som en målare

6 sep 2018

Hur kunde det blir så dåligt resultat? Många ställer sig exakt den frågan efter att ha målat om i sitt hem och där resultatet granskas. Det finns en slags happy-go-lucky-inställning kring att måla om och det är ofta den som ställer till det. Många behandlar ett målerijobb mer som en rolig grej än som ett hantverk. Man ser att en målare är totalt onödig att anlita och man glömmer bort att det är ett yrke som också kräver en ganska lång utbildning.

Att det är möjligt att måla utan en målare innebär inte att alla kan klara av det. Det är fullt möjligt att slå in en spik med en hammare också - men då skulle komma på tanken att bygga ett hus trots det, eller hur?

Nej, det är dags att ta yrket målare på ett större allvar och om man väljer att måla på egen hand så bör man åtminstone börja tänka som en målare och efterlikna hur en sådan arbetar. Vi ger några tips kring detta och vi säger att du bor i en lägenhet i Stockholm; en vitmålad sådan där du vill förändra radikalt och måla om väggarna i vardagsrummet i en mörkblå nyans - något som också fler och fler, glädjande nog, väljer att göra.

Så lyckas du med ditt måleri i Stockholm

Vi ger några tips kring hur du lyckas med konststycket att måla som en målare:

 • Förberedelse 1: Det första du ska göra är att handla allt du behöver. Penslar, roller, färg (naturligtvis), spackel, slippapper, kloss, tejp för lister, skruvmejsel (för att ta bort alla uttag), matta för att täcka golvet, en riktigt bra lampa och så vidare. Gällande färgen så bör du vara grundlig i valet av sådan. I och med att du vill ha en mörkare nyans och har vita väggar så är det enkelt. Ta hem några mindre färgtester och måla dessa på valda delar av väggen. Vilken ser bäst ut på håll, vilken passar bäst om man kommer nära? Det är svårt att avgöra bara genom de mindre färgpaletter som finns i butiken.
 • Förberedelse 2: Innan du börjar måla så är det dags att tejpa alla lister, lägga ut mattan - tätt mot väggen, spackla igen eventuella hål och slipa efteråt. Det här är den del du ska fokusera mest på. En målare kanske lägger 70% av sin arbetstid på detta - du lägger normalt kanske 30% av din. Det gör skillnad.
 • Måla: Börja med hörnen och längs listerna. Där använder du en pensel. Var generös med färgen - både med pensel och med rollern. Roller använder du på de större partierna. Ett tips: se till inte avvika från planen. Du kanske tänker dig att måla i våder som sträcker sig en meter framåt. Gör det, och undvik att börja måla längre än så. Du kan sätta små tejpbitar längs med väggen så blir det lättare att följa planen i fråga - och det gör det även lättare att se var du målat och inte. Tänk även på att backa några steg med jämna mellanrum för att se om du missat något.
 • Torka. Låt färgen torka enligt de anvisningar som finns. Kolla efteråt om det krävs ett extra varv eller om färgen täckt på ett bra sätt. Fyll i eventuella missar med en pensel.

På sajten https://www.malarestockholm.nu/ kan du läsa om hur en professionell målerifirma arbetat.

Underhåll inom VVS kan spara pengar

21 aug 2018

Att underhålla sitt hus kostar pengar, men att inte göra det kostar ofta så mycket mer. Det handlar på det stora hela om att ta hand om saker, se över och betala för att reparera, fixa och byta i tid. Låter man tiden gå så kan det leda till en akut skada - och en skyhög, oväntat kostnad. Det här är lätt rent teoretiskt, men om man ser till hur det fungerar rent praktiskt så finns det mer att önska. För många kommer livet emellan och man har aldrig riktigt tiden som krävs.

Man lever istället efter en devis om att om det fungerar så fungerar det och att man aldrig ska laga det som inte är trasigt. Dessutom är det svårt att underhålla det man inte ser med blotta ögat. Det talande är att det ofta är det som inte syns som medför de stora skadorna då de väl går sönder. Här ska vi tala om VVS och vi kan säga att du bor i ett hus i Malmö.

Vad händer om rören spricker?

Det som syns, det kan man åtgärda. Det som inte syns är betydligt svårare. Hur mår exempelvis de rör och de ledningar som löper på insidan av huskroppen i Malmö? Det är en fråga som vi råder dig att hitta ett svar på - i synnerhet om du bor i ett äldre hus. Många har ingen som helst aning om när den senaste åtgärden genomfördes inom denna gren av VVS - något som kan komma att stå dem dyrt.

Våra ledningar och rör belastas dagligen; vi går på toaletten, vi duschar, vi borstar tänder, tvättar oss, lagar mat, häller fett i avloppet och så vidare. Allt detta - och mycket mer - skapar ett slitage. Kommer det dessutom en kall vinter så kan slitna, igenproppade rör göra så att det vatten som inte rinner undan fryser inuti. Då isen som bildas sedan tinar så spricker rören i fråga.

Det är också den vanligaste orsaken till vattenskador i Sverige - från Malmö och upp till Kiruna. Vattenskador är dels kostsamma att reparera och dels så är det en väldigt påfrestande period för hela familjen under den tid då reparationen pågår.

Låt ett företag inom VVS göra en bedömning

Enklaste sättet att slippa dessa besvär är att kontakta ett företag inom VVS som genomför en rörinspektion. Den går ut på att företaget man anlitar använder sig av slangar där kameror finns fästa i ena änden. Genom att föra in dessa i husets ledningar kan man i realtid - via en uppkopplad dator - se vilket skick ledningarna i fråga håller.

En rörinspektion tar inte så lång tid, den är inte speciellt dyr och den ska ses som en naturlig del av det underhåll varje hus och villa kräver. Den kostnaden du lägger på att anlita ett företag inom VVS i Malmö ska ställas mot vad en eventuell vattenskada kostar att korrigera. Ibland så mår man bättre av att ha både livrem och hängslen på sig.

Mer om VVS: http://www.vvsmalmö.biz.

Finns intresse för att bygga balkong i er BRF?

17 aug 2018

Det finns några saker som kan komma att påverka både trivsel och värde på en bostad. Ett typiskt exempel på detta är om huruvida en lägenhet har balkong eller inte. Idag bygger man nästan alla fastigheter med balkong; det är något som planeras in och detta av den enkla anledningen att man vet hur mycket den extra ytan betyder för folk. Det är bara att kika på Hemnet och se hur många som direkt filtrerar bort bostäder som saknar balkong för att förstå vikten av detta.

Förr var balkongen inte alls lika viktig och det sågs mer som en slags extravagans än som en nödvändighet och - faktiskt - ett behov. Det innebär att många äldre fastigheter saknar balkonger och att många BRF:er i Sverige således har bostäder utan detta. Ett problem, både för medlemmar som då går miste om detta, under sommaren, extrarum och om extrapengar vid en framtida försäljning.

Det är dock ingen omöjlighet att bygga balkong och som BRF kontakta företag som specialiserat sig på tjänsten. Faktum är att fler och fler föreningar väljer detta; ett beslut som dock tar lite tid att omvandla från tanke till handling och från teori till praktik. Vi visar lite snabbt hur gängse väg ser ut för att man som BRF ska få låta varje bostad få bygga balkong:

Så ser processen ut med att bygga balkong

 • Det första steget är också det mest naturliga. Hur ser intresset ut hos övriga medlemmar i BRF:en - vill alla bygga balkong, handlar det om hälften eller bara ett fåtal? För att få bygga balkong så krävs det att åtminstone två tredjedelar ställer sig bakom förslaget, annars kan ideén direkt placeras i malpåsen igen. Ett råd i detta: se till att ha ett färdigt förslag redan då motionen presenteras. Kontakta några företag som erbjuder balkongbyggen och få en ungefärlig kostnad som du kan luta dig mot. Försök även att ta reda på hur lång tid det hela tar och så vidare. Du vill inte stå och ge alltför vaga svar.
 • Bygglov krävs: För att få bygga balkong så krävs det också ett bygglov. Det är inte helt enkelt att få. Även om det handlar om att öka värdet på fastigheten och om att göra livet lite bekvämare för varje enskild medlem så kan många föreningar få avslag. Stadsbyggnadskontoret sätter stor vikt på arkitektoniska värden. Rent krasst så måste balkongerna passa in i omgivningen - både mot fastigheten och i hela området. Ett råd är att ta hjälp med skisser och anlita exempelvis en arkitekt som kan ta fram ritningar som utgår från hur er fastighet ser ut och där balkongerna integreras på ett naturligt sätt - fortfarande genom att följa standardmått och vanligt förekommande riktlinjer. De brukar normalt innebära att en balkong är tre meter bred och 1.5 meter djup.
 • Anlita ett företag: Då bygglovet är klart så är det dags att anlita ett företag. Det sker som vanligt genom att ta in offerter från flera aktörer och där ni - genom referenser och referensprojekt - kan säkerställa kvalitet.
 • Finansiering och risker: Det är inte helt riskfritt att välja att bygga balkong. Faktum är att det är dyrt projekt och att man som BRF även kommer att stå som byggherre och därmed ansvara för alla säkerhetsfrågor. Gällande finansieringen så finns det några möjligheter. En av de vanligare är att man låter de medlemmar som vill bygga balkong bekosta denna på egen hand. Det är den mest demokratiska vägen då den utesluter ekonomisk risk för de som inte vill bygga. Ett annat alternativ är att föreningen tar hela kostnaden; något som dock, naturligtvis, förutsätter en god ekonomi. Det tredje är att man delar kostnaden efter boyta.
 • Bygget slutförs och besiktigas: Då all finansiering är klar så påbörjas bygget. Det tar lite tid - något som det också måste göra, med tanke på säkerhet och med tanke på att det, trots allt, är ett stort projekt. Efter att bygget är slutfört så sker en besiktning av företaget ni anlitat. Ett råd är dock att ni även anlitar en extern besiktningsman för extra trygghet.

Mer info här: http://www.byggabalkong.org.

Bästa sättet att underhålla huset

6 aug 2018

Det finns några sätt som man alltid kan underhålla sin bostad så att den behåler sin fräschet och inte förlorar utseendet när det kommer till vardagligt slitage. De flesta tänker sällan på att man behöver hålla ständigt underhåll på bostaden och huset. Man tänker lätt att sådant håller sig självt på något sätt. Att hus bara håller sin stil och utseende av sig självt. Men det fungerar inte riktigt på det sättet. Inget håller sig av sig självt, egentligen. När det kommer till bostäder och hus, utsätts de för ständigt slitage. Visst slitage är värre än andra. Generellt kan mana säga att ju fler som brukar huset eller bor i lägenheten desto större är ju slitaget på den samma. Har man barn och husdjur sliter det också mer på huset eller framför allt på bostaden. Därför kommer vi här att gå igenom de saker som du kan göra för att behålla ett regelbundet underhåll på huset och bostaden.

1. Renovera med jämna mellanrum

Lättaste sättet att underhålla ett hus är att egentligen ständigt renovera det. Se över takpannorna minst en gång om året, och häng- och takrännor minst två gånger om året. I och med att taket är det som tar emot mest av väder och vind blir slitaget störst på taket. Se över fönster, de behöver också ses över minst en gång om året. Ju oftare du se över dem, desto tidigare kan du åtgärda dem innan fönsterfärgen flagnar. Då kan du även se om de är dåligt isolerade samtidigt.

2. Skydda det mot allt för mycket sol

Skydda fönster och framför allt det som finns innanför fönster mot den starka solen så mycket du bara kan. Just därför är det viktigt att se över den sidan av huset som står mot sydsidan då den utsätts för mycket sol. Samma när det gäller norrsidan av huset. Både syd- och norrsidan är dsidor av huset som står för stort slitage.

3. Städa regelbundet

Inne i huset är det bra om du städar så ofta du bara kan. Ett underhåll handlar inte bara om nya byggamaterial och färger. Det gäller även utseendet och ren ytor ser snyggare ut än stmutsiga. Känner man att man själv inte hinner med städningen, kan man alltid anlita ett städföretag som kommer och städar den viktiga veckostädningen. Bor du i Malmö, kan vi rekommendera detta städföretag, med goda referenser. Läs mer här om städföretaget som erbjuder hemstädning i Malmö på http://www.hemstädningmalmö.com.

Är det dags att göra om taket?

16 jul 2018

Alla som är husägare vet förmodligen om hur många saker som behöver göras på huset. Är det inte fasaden, är det fönstren, källare, inredningen eller taket som behöver ses över. Särskilt tak och hängrännor är viktiga saker som behöver underhållas med jämna mellanrum. Du vet väl om att det är få försäkringsbolag som är villiga att ersätta skador på hus som har upkommit sedan vatten, eller fukt har runnit in genom taket och sedan har skadat innnertaket? Antagligen därför att de flesta skador som finns på hus uppkommit just på grund av otäta tak.

Så går du till väga

När du väl bestämt dig för att underhåll taket är bland det första som du måste tänka på, innan du beger dig upp på taket, är hur du ser till taksäkerheten. Hur ser du till att du inte ramlar ner från taket, och har du någon med dig, måste ni båda ha säkerhetslinor. Men var fäster du dem? Finns det någon anordning som skyddar er från fall?

1. Tvätta taket

De flesta tak, som inte har underhållits på ett tag, behöver tvättas. Har du fårr mossa på taket, bör det avlägsnas. Har du en högtryckstvätt, kan du använda den. Häll i rengöringsmedel, eller målartvätt i högtrycktvätten.

2. Ersätt trasiga takpannor

Detta är väldigt viktigt då trasiga takpannor kan orsaka att vatten och fukt kommer in i undertaket och ger stora skador. Har du även skador på beslagen på taket, bör du byta ut dem med. De bör hålla tätt mot skorsten, eller ventiler på tak.

3. Kontrollera vinkelränna, eller ränndalar på taket

Även ränndalar på tak ska vara rostfria och sitta tätt mot taket. Är de skadade bör de bytas ut. Se över falsarna på ränndalarna så att de sitter tätt mot taket.

4. Titta på taket underifrån

Gå upp på vinden och titta på undertaket. Titta på takfoten, vid skorstenen, ventilationsrör och stosar för att se efter om det finns rötskador där. Dessa punkter är särskilt känsliga för röta och skador.

När allt detta är gjort, är det sedan dags att fundera på hur du vill göra om det. Vill du lägga ett helt nytt tak? Vilket material ska du använda? Kom ihåg att det går mycket väl att bara måla om tak, eller bara ersätta trasiga takpannor med nya. Har du tvättat taket ordentligt är det nästan som nytt.

Obs! Kom ihåg att installera alla slags skydd på taket när du är där. För produkter som du behöver för din taksäkerhet i Stockholm läs mer här.

Räcker verkligen solceller till elförbrukningen hemma?

12 jun 2018

Vi hoppas verkligen att det kommer en miljövåg när var och varannan installerar miljövänliga energikällor för sin kosumtion av energi. Försäljningen av solceller har verkligen gått upp, även om mätningen av konsumtionen började på en låg nivå. Priset har också sänkts betydligt som en konsekvens av den ökade efterfrågan. Enkelt uttryckt produceras solcellerna ljuset till elektricitet som kan lagras och användas i ett hushålls konsumtion av elektricitet som behövs för kyl, frys, TV, varmepump, till datorn eller spisen. De flesta som installerar solpaneler ser till att skaffa sig alternativa elkällor.

Många fördelar förutom de miljövänliga 

Det är viktigt att inte blanda ihop solceller med solfångare som enbart värmer vatten. Solceller består av glas, kisel och aluminium. Inget av detta rostar. De innehåller inga miljöfarliga ämnen. De slits inte ut och behvöer inte underhållas. När det kommer till solceller finns det en hel del okunskap kring dem. Det är än så länge en ny sak att använda sig av solceller och kunskaperna är inte så stora när det kommer till denna elkälla. Det genereras ingen el när det snöar. Men det faktumet kompenseras av att solcellerna producerar tillräckligt med elektricitet under resten av året. 

Så länge räcker solcellerna

Till viss del beror det på åt vilket håll solcellerna är monterade och var i landet de är. Dockär variationerna inte så stora i vårt land som man skulle kunna tro. Även om det är mörkt nästan hela dygnen under vintertid i norraste Norrland, komenseras de mörka dygnen av att det är ljust så gott som dygnet runt under vår och sommar. Det gör att skillnaderna inte är så stora i de olika delarna i Sverige. Bor man i Stockholmsregionen kan man räkna med underfär 1.500 kilowatttimmar per år om man har en 30-50 graders lutning på sitt tak mot söder. Om elen från solcellerna räcker för ditt hushåll, beror alltså på hur stor solcellsanläggning du installerar, hur mycket el du konsumerar och lite grann på var i landet du bor.

Så fungerar solcellerna

Solcellerna omvandlas i en enhet som kallas växelriktare eller en inverter. Den i sin tur monteras nära elcentraler där alla säkringar sitter. Övergången från solel till köpt el är steglös och kan ske automtaistk. Om inte solelen räcker tas elen från elnätet som vanligt. Omvänt; om man producerar mer el än vad man behöver, sker övergången till elnätet och man kan sälja den. Konsumerar man mer el än vad man producerar räknas man som nettokonsument och då måste man byta elmätare som kan mäta överskott. Då behöver man inte skaffa något abonnemang. Allt som blir över kan man sälja. Ju större solanläggning som du skaffar dig, desto mer producerar du. Säljer man sitt överskott av el under sommaren, till exempel, kan du köpa från elnätet under vintern.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta kontakt med en elektriker i Helsingborg och be hen installera solceller till ditt hus.

Vilka redskap behöver en byggstädningsfirma?

29 maj 2018

Många byggföretag behöver kunna få bort allt flis och sågspån som bildas under dagen. Det är en hel del som blir både smutsigt och dammigt under en dag. Att ha en dammig arbetsplats när man bygger innebär ofta att man bygger in dammet och smutsen i det bygge man håller på med. Ofta behöver man en byggstädning då och då under ett bygge. 

Många anlitar därför ett byggstädningsföretag som kan gå in och städa undan allt innan inredningshantverkarna kan komma och fortsätta bygga inredningen på en byggarbetsplats. Är det så att du har ett byggföretag som behöver maskiner som underlättar byggstädningen, finns det olika lösningar för det. Här finns olika sorter för byggstädning.

Ju större yta desto större sopmaskin krävs

Ju större yta som ska städas desto större maskin krävs. Det är ingen idé att ta in en liten sopmaskin som puttrar på och som det tar flera timmar innan det arbetet är klart. Ju mer effektiv maskin desto snabbare går det, detta säger ju sig självt. Det gäller att beräkna ytan och jämföra det med den kapacitet som sopmaskinen har. Här har leverantören informationen som du behöver. Jämför de olika maskiner som klarar av 1000 kvadratmeter per timme, eller 2500 kvadratmeter per 10 minuter; så förstår du vad de olika maskinerna kan göra, jämfört med tiden det tar och priset blir också därefter.

Välj en leverantör med hyravtal

Du kan välja en leverantör som antingen säljer sopmaskinerna till dig, eller som hyr ut sopmaskinerna till dig. Behöver du sopmaskiner enbart då och då är det ju självklart att du inte behöver köpa en maskin som blir stående på en parkeringsplats, det säger ju sig självt. Då är det bättre att hyra en sådan, även för bokföringsdelen. Det är bättre att kunna dra av för hyran som kostnad, i stället som en tillgång i företaget. Däremot kan en hyra kosta dig en hel del om det är så att du behöver hyra den i praktiken varje dag. Det säger sig självt också, men det är ändå viktiga avvägningar för ditt företag.

Välj en leverantör med service och reparationer

Välj helst en leverantör som erbjuder service och möjlighet till en ersättning för den sopmaskin som behöver repareras. En leverantör måste kunna erbjuda en ersättning medan sopmaskinen repareras. Det är däremot inte alla som gör detta.

Välj en leverantör med miljömedvetenhet i fokus

Här finns det andra kriterier som inte enbart har med kostnadseffektivitet att göra, utan som har med miljömedvetenhet att göra. Det är allt viktigare för oss alla att göra miljösmarta val, och inte enbart beräkna kostnader. Välj hellre en firma som det kostar lite mera att anlita men som aktivt arbetar på ett miljömedvetet sätt än tvärtom. Det vinner alla på nämligen. Läs mer om en miljövänlig leverantör för sopmaskiner på: http://www.sopmaskin.nu.

Vanliga frågor om takpapp

19 apr 2018

Att lägga papptak är betydligt enklare och snabbare än att lägga tegel eller plåt. Detta inte minst på mindre byggnader som dasset, förrådet eller snickarboden. Några av de vanligaste frågorna som dyker upp när papptack ska läggas är de som presenteras nedan: 

(Frågor tagna från tre olika företag i Stockholm som lägger papptak)

Vilken papp är enklast och snabbast att lägga?

Det bör vara papp med självhäftande kant. Detta gör att tjära behöver användas till mycket liten del. Ena långsidan har självhäftande del vilket gör att kommande bård kan fästas på den tidigare delen. Tjära behöver däremot alltid finnas tillgängligt för mindre skador eller skarvar. 

Måste man lägga både underlagspapp och ytpapp?

Ja, i de allra flesta fall ska ett papptak bestå av två skiktspapp. Detta gäller inte minst om papptaket ska ha en lutning på mindre än 45 grader. Dessutom har de olika funktion. Med de olika pappmaterialen på varandra skapas ett totalt skydd och skulle det gå sönder lite i ytpappen finns underlagspappen som ett skydd. 

Vilket underlag ska vara under pappen?

Det viktiga är att underlaget är stabilt och relativt slätt. Det kan exempelvis vara plywood eller OSB-skiva likväl som brädor och spont. Det krävs däremot att detta skapar ett stabilt och tätt underlag utan några små gropar där pappen lättare går sönder. 

Vad händer om bubblor uppstår?

En bubbla kan både uppstå när papptaket läggs och i efterhand. I det fall skär man ett snitt över bubblan så att lyften kommer ut varpå takkitt används för att foga igen de skarvar som uppkommit. 

Kan papptak läggas själv eller bör firma anlitas?

Ja, papptak är relativt lätt att montera. Däremot bör man hålla sig till ”amatörvägarna” och enbart använda klister som kallmonteras. Företag som jobbar med papptak har speciella svetsar som snabbt och effektivt monterar pappen men dessa måste man ha utbildning på då de kan göra betydande skador om de används på fel sätt. 

Orsaken att anlita firma handlar framförallt om kompetens och tidsåtgång. Genom att söka på Google efter papptak och relevant ort (exempelvis Papptak Stockholm) kommer flera företag visas som erbjuder denna tjänst. Kom ihåg att alltid fråga om offert från flera olika företag. Priserna skiljer rejält och inte minst i Stockholm då de olika företagen har mycket stor skillnad gällande kompetens och målgrupp. 

Går det att limma ny papp på den nya?

Ja, det är möjligt att bygga på befintligt papptak med ytterligare lager med papp. Men var då noga med att ta bort lösa delar och se till att nya skarvar ligger korrekt. Blir det däremot bulor är det bättre att slipa bort den gamla pappen först. 

Gäller försäkringen om jag lägger pappen själv?

Försäkringen gäller alltid så länge arbetet är utfört ”fackmannamässigt”. Detta är den stora orsaken till att anlita en takläggare då man får garanti på taket och ett intyg att det är utfört enligt gällande branschregler. 

Hjälp på vägen - Så hittar du företagen som hjälper dig

 • Googla – Sök på Google efter exempelvis ”Papptack Stockholm” och kontakta företagen som syns
 • Eniro – Gör liknande sök som ovan men på Eniro.se eller Hitta.se
 • Hör med återförsäljare – Många återförsäljare av papptak har samarbeten med snickare och takläggare och kan utföra arbetet. Därmed kan de ofta rekommendera företag som kan anlitas. 

← Äldre inlägg