Byggvaror Lund

Välkommen! En blogg som ska vara det självklara valet för ditt byggprojekt! Ska du lägga om taket eller modernisera köket. Ska du renovera badrummet och behöver hjälp med VVS? Ska du bygga om vinden eller källaren till ett hobbyrum? Vad du än har planerat kommer du att kunna hitta tips och råd i vår blogg. Vi som skriver är entusiastiska hemmasnickare och många av oss har också jobbat i byggbranschen.

 

Sida 3

Bästa sättet att underhålla huset

6 aug 2018

Det finns några sätt som man alltid kan underhålla sin bostad så att den behåler sin fräschet och inte förlorar utseendet när det kommer till vardagligt slitage. De flesta tänker sällan på att man behöver hålla ständigt underhåll på bostaden och huset. Man tänker lätt att sådant håller sig självt på något sätt. Att hus bara håller sin stil och utseende av sig självt. Men det fungerar inte riktigt på det sättet. Inget håller sig av sig självt, egentligen. När det kommer till bostäder och hus, utsätts de för ständigt slitage. Visst slitage är värre än andra. Generellt kan mana säga att ju fler som brukar huset eller bor i lägenheten desto större är ju slitaget på den samma. Har man barn och husdjur sliter det också mer på huset eller framför allt på bostaden. Därför kommer vi här att gå igenom de saker som du kan göra för att behålla ett regelbundet underhåll på huset och bostaden.

1. Renovera med jämna mellanrum

Lättaste sättet att underhålla ett hus är att egentligen ständigt renovera det. Se över takpannorna minst en gång om året, och häng- och takrännor minst två gånger om året. I och med att taket är det som tar emot mest av väder och vind blir slitaget störst på taket. Se över fönster, de behöver också ses över minst en gång om året. Ju oftare du se över dem, desto tidigare kan du åtgärda dem innan fönsterfärgen flagnar. Då kan du även se om de är dåligt isolerade samtidigt.

2. Skydda det mot allt för mycket sol

Skydda fönster och framför allt det som finns innanför fönster mot den starka solen så mycket du bara kan. Just därför är det viktigt att se över den sidan av huset som står mot sydsidan då den utsätts för mycket sol. Samma när det gäller norrsidan av huset. Både syd- och norrsidan är dsidor av huset som står för stort slitage.

3. Städa regelbundet

Inne i huset är det bra om du städar så ofta du bara kan. Ett underhåll handlar inte bara om nya byggamaterial och färger. Det gäller även utseendet och ren ytor ser snyggare ut än stmutsiga. Känner man att man själv inte hinner med städningen, kan man alltid anlita ett städföretag som kommer och städar den viktiga veckostädningen. Bor du i Malmö, kan vi rekommendera detta städföretag, med goda referenser. Läs mer här om städföretaget som erbjuder hemstädning i Malmö på http://www.hemstädningmalmö.com.

Är det dags att göra om taket?

16 jul 2018

Alla som är husägare vet förmodligen om hur många saker som behöver göras på huset. Är det inte fasaden, är det fönstren, källare, inredningen eller taket som behöver ses över. Särskilt tak och hängrännor är viktiga saker som behöver underhållas med jämna mellanrum. Du vet väl om att det är få försäkringsbolag som är villiga att ersätta skador på hus som har upkommit sedan vatten, eller fukt har runnit in genom taket och sedan har skadat innnertaket? Antagligen därför att de flesta skador som finns på hus uppkommit just på grund av otäta tak.

Så går du till väga

När du väl bestämt dig för att underhåll taket är bland det första som du måste tänka på, innan du beger dig upp på taket, är hur du ser till taksäkerheten. Hur ser du till att du inte ramlar ner från taket, och har du någon med dig, måste ni båda ha säkerhetslinor. Men var fäster du dem? Finns det någon anordning som skyddar er från fall?

1. Tvätta taket

De flesta tak, som inte har underhållits på ett tag, behöver tvättas. Har du fårr mossa på taket, bör det avlägsnas. Har du en högtryckstvätt, kan du använda den. Häll i rengöringsmedel, eller målartvätt i högtrycktvätten.

2. Ersätt trasiga takpannor

Detta är väldigt viktigt då trasiga takpannor kan orsaka att vatten och fukt kommer in i undertaket och ger stora skador. Har du även skador på beslagen på taket, bör du byta ut dem med. De bör hålla tätt mot skorsten, eller ventiler på tak.

3. Kontrollera vinkelränna, eller ränndalar på taket

Även ränndalar på tak ska vara rostfria och sitta tätt mot taket. Är de skadade bör de bytas ut. Se över falsarna på ränndalarna så att de sitter tätt mot taket.

4. Titta på taket underifrån

Gå upp på vinden och titta på undertaket. Titta på takfoten, vid skorstenen, ventilationsrör och stosar för att se efter om det finns rötskador där. Dessa punkter är särskilt känsliga för röta och skador.

När allt detta är gjort, är det sedan dags att fundera på hur du vill göra om det. Vill du lägga ett helt nytt tak? Vilket material ska du använda? Kom ihåg att det går mycket väl att bara måla om tak, eller bara ersätta trasiga takpannor med nya. Har du tvättat taket ordentligt är det nästan som nytt.

Obs! Kom ihåg att installera alla slags skydd på taket när du är där. För produkter som du behöver för din taksäkerhet i Stockholm läs mer här.

Räcker verkligen solceller till elförbrukningen hemma?

12 jun 2018

Vi hoppas verkligen att det kommer en miljövåg när var och varannan installerar miljövänliga energikällor för sin kosumtion av energi. Försäljningen av solceller har verkligen gått upp, även om mätningen av konsumtionen började på en låg nivå. Priset har också sänkts betydligt som en konsekvens av den ökade efterfrågan. Enkelt uttryckt produceras solcellerna ljuset till elektricitet som kan lagras och användas i ett hushålls konsumtion av elektricitet som behövs för kyl, frys, TV, varmepump, till datorn eller spisen. De flesta som installerar solpaneler ser till att skaffa sig alternativa elkällor.

Många fördelar förutom de miljövänliga 

Det är viktigt att inte blanda ihop solceller med solfångare som enbart värmer vatten. Solceller består av glas, kisel och aluminium. Inget av detta rostar. De innehåller inga miljöfarliga ämnen. De slits inte ut och behvöer inte underhållas. När det kommer till solceller finns det en hel del okunskap kring dem. Det är än så länge en ny sak att använda sig av solceller och kunskaperna är inte så stora när det kommer till denna elkälla. Det genereras ingen el när det snöar. Men det faktumet kompenseras av att solcellerna producerar tillräckligt med elektricitet under resten av året. 

Så länge räcker solcellerna

Till viss del beror det på åt vilket håll solcellerna är monterade och var i landet de är. Dockär variationerna inte så stora i vårt land som man skulle kunna tro. Även om det är mörkt nästan hela dygnen under vintertid i norraste Norrland, komenseras de mörka dygnen av att det är ljust så gott som dygnet runt under vår och sommar. Det gör att skillnaderna inte är så stora i de olika delarna i Sverige. Bor man i Stockholmsregionen kan man räkna med underfär 1.500 kilowatttimmar per år om man har en 30-50 graders lutning på sitt tak mot söder. Om elen från solcellerna räcker för ditt hushåll, beror alltså på hur stor solcellsanläggning du installerar, hur mycket el du konsumerar och lite grann på var i landet du bor.

Så fungerar solcellerna

Solcellerna omvandlas i en enhet som kallas växelriktare eller en inverter. Den i sin tur monteras nära elcentraler där alla säkringar sitter. Övergången från solel till köpt el är steglös och kan ske automtaistk. Om inte solelen räcker tas elen från elnätet som vanligt. Omvänt; om man producerar mer el än vad man behöver, sker övergången till elnätet och man kan sälja den. Konsumerar man mer el än vad man producerar räknas man som nettokonsument och då måste man byta elmätare som kan mäta överskott. Då behöver man inte skaffa något abonnemang. Allt som blir över kan man sälja. Ju större solanläggning som du skaffar dig, desto mer producerar du. Säljer man sitt överskott av el under sommaren, till exempel, kan du köpa från elnätet under vintern.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta kontakt med en elektriker i Helsingborg och be hen installera solceller till ditt hus.

Vilka redskap behöver en byggstädningsfirma?

29 maj 2018

Många byggföretag behöver kunna få bort allt flis och sågspån som bildas under dagen. Det är en hel del som blir både smutsigt och dammigt under en dag. Att ha en dammig arbetsplats när man bygger innebär ofta att man bygger in dammet och smutsen i det bygge man håller på med. Ofta behöver man en byggstädning då och då under ett bygge. 

Många anlitar därför ett byggstädningsföretag som kan gå in och städa undan allt innan inredningshantverkarna kan komma och fortsätta bygga inredningen på en byggarbetsplats. Är det så att du har ett byggföretag som behöver maskiner som underlättar byggstädningen, finns det olika lösningar för det. Här finns olika sorter för byggstädning.

Ju större yta desto större sopmaskin krävs

Ju större yta som ska städas desto större maskin krävs. Det är ingen idé att ta in en liten sopmaskin som puttrar på och som det tar flera timmar innan det arbetet är klart. Ju mer effektiv maskin desto snabbare går det, detta säger ju sig självt. Det gäller att beräkna ytan och jämföra det med den kapacitet som sopmaskinen har. Här har leverantören informationen som du behöver. Jämför de olika maskiner som klarar av 1000 kvadratmeter per timme, eller 2500 kvadratmeter per 10 minuter; så förstår du vad de olika maskinerna kan göra, jämfört med tiden det tar och priset blir också därefter.

Välj en leverantör med hyravtal

Du kan välja en leverantör som antingen säljer sopmaskinerna till dig, eller som hyr ut sopmaskinerna till dig. Behöver du sopmaskiner enbart då och då är det ju självklart att du inte behöver köpa en maskin som blir stående på en parkeringsplats, det säger ju sig självt. Då är det bättre att hyra en sådan, även för bokföringsdelen. Det är bättre att kunna dra av för hyran som kostnad, i stället som en tillgång i företaget. Däremot kan en hyra kosta dig en hel del om det är så att du behöver hyra den i praktiken varje dag. Det säger sig självt också, men det är ändå viktiga avvägningar för ditt företag.

Välj en leverantör med service och reparationer

Välj helst en leverantör som erbjuder service och möjlighet till en ersättning för den sopmaskin som behöver repareras. En leverantör måste kunna erbjuda en ersättning medan sopmaskinen repareras. Det är däremot inte alla som gör detta.

Välj en leverantör med miljömedvetenhet i fokus

Här finns det andra kriterier som inte enbart har med kostnadseffektivitet att göra, utan som har med miljömedvetenhet att göra. Det är allt viktigare för oss alla att göra miljösmarta val, och inte enbart beräkna kostnader. Välj hellre en firma som det kostar lite mera att anlita men som aktivt arbetar på ett miljömedvetet sätt än tvärtom. Det vinner alla på nämligen. Läs mer om en miljövänlig leverantör för sopmaskiner på: http://www.sopmaskin.nu.

Vanliga frågor om takpapp

19 apr 2018

Att lägga papptak är betydligt enklare och snabbare än att lägga tegel eller plåt. Detta inte minst på mindre byggnader som dasset, förrådet eller snickarboden. Några av de vanligaste frågorna som dyker upp när papptack ska läggas är de som presenteras nedan: 

(Frågor tagna från tre olika företag i Stockholm som lägger papptak)

Vilken papp är enklast och snabbast att lägga?

Det bör vara papp med självhäftande kant. Detta gör att tjära behöver användas till mycket liten del. Ena långsidan har självhäftande del vilket gör att kommande bård kan fästas på den tidigare delen. Tjära behöver däremot alltid finnas tillgängligt för mindre skador eller skarvar. 

Måste man lägga både underlagspapp och ytpapp?

Ja, i de allra flesta fall ska ett papptak bestå av två skiktspapp. Detta gäller inte minst om papptaket ska ha en lutning på mindre än 45 grader. Dessutom har de olika funktion. Med de olika pappmaterialen på varandra skapas ett totalt skydd och skulle det gå sönder lite i ytpappen finns underlagspappen som ett skydd. 

Vilket underlag ska vara under pappen?

Det viktiga är att underlaget är stabilt och relativt slätt. Det kan exempelvis vara plywood eller OSB-skiva likväl som brädor och spont. Det krävs däremot att detta skapar ett stabilt och tätt underlag utan några små gropar där pappen lättare går sönder. 

Vad händer om bubblor uppstår?

En bubbla kan både uppstå när papptaket läggs och i efterhand. I det fall skär man ett snitt över bubblan så att lyften kommer ut varpå takkitt används för att foga igen de skarvar som uppkommit. 

Kan papptak läggas själv eller bör firma anlitas?

Ja, papptak är relativt lätt att montera. Däremot bör man hålla sig till ”amatörvägarna” och enbart använda klister som kallmonteras. Företag som jobbar med papptak har speciella svetsar som snabbt och effektivt monterar pappen men dessa måste man ha utbildning på då de kan göra betydande skador om de används på fel sätt. 

Orsaken att anlita firma handlar framförallt om kompetens och tidsåtgång. Genom att söka på Google efter papptak och relevant ort (exempelvis Papptak Stockholm) kommer flera företag visas som erbjuder denna tjänst. Kom ihåg att alltid fråga om offert från flera olika företag. Priserna skiljer rejält och inte minst i Stockholm då de olika företagen har mycket stor skillnad gällande kompetens och målgrupp. 

Går det att limma ny papp på den nya?

Ja, det är möjligt att bygga på befintligt papptak med ytterligare lager med papp. Men var då noga med att ta bort lösa delar och se till att nya skarvar ligger korrekt. Blir det däremot bulor är det bättre att slipa bort den gamla pappen först. 

Gäller försäkringen om jag lägger pappen själv?

Försäkringen gäller alltid så länge arbetet är utfört ”fackmannamässigt”. Detta är den stora orsaken till att anlita en takläggare då man får garanti på taket och ett intyg att det är utfört enligt gällande branschregler. 

Hjälp på vägen - Så hittar du företagen som hjälper dig

  • Googla – Sök på Google efter exempelvis ”Papptack Stockholm” och kontakta företagen som syns
  • Eniro – Gör liknande sök som ovan men på Eniro.se eller Hitta.se
  • Hör med återförsäljare – Många återförsäljare av papptak har samarbeten med snickare och takläggare och kan utföra arbetet. Därmed kan de ofta rekommendera företag som kan anlitas. 

Det kan du göra med lastpallar

11 apr 2018

Driver du ett företag inom livsmedel, tryckeri eller varulager? Då har du antagligen ett stort behov av att flytta lastpallar på ett effektivt sätt och många på en gång. Då rekommenderar vi att du antingen hyr eller köper pallgafflar som du enkelt kan montera på truck. Läs mer här om pallgafflar för industriellt bruk. 

Om du kommer över några lastpallar, och inte vet vad du ska göra med dem, kommer här några lätta tips på vad du skulle kunna göra med dem om du saknar utemöbler. Hittar du inga lastpallar, kan du köpa nya. De kostar cirka 100-lappen per styck. Skulle du vilja göra en soffa med en säschlongfunktion  och ett soffbord, behöver du fyra lastpallar, vilket blir 400 kronor, vilket är en tiondedel av samma slags soffa och soffbord som du köper nya.

Detta behöver du för en utesoffa med soffbord

Du behöver 12 ben till soffan, cirka 8 centimeter x 8 centimeter kvadratiska ben, 20 centimeter höga. Du behöver minst 4 läkter, som du använder till att foga samman soffan med. Sedan kan det vara en bra idé att skriva fats jul på soffbordet, så du lättare kan flytta det som du önskar. Så då behöver du fyra hjul. Du behöver cirka 32 skruvar, som är minst 10 centimeter långa. Du behöver impregneringsfärg och en valfri färg att måla soffa och soffbord med. Vi rekommenderar vitt. Sedan behöver du plastduk och skumgummi att inreda soffan med.

Så skruvar du ihop soffan

Du behöver länka samman soffan med läkterna. Skruva ihop dem. Placera sedan stolsbenen i hörnen på varje lastpall. Här har tre lastpallar bildat soffan så du behöver skruva fast fyra ben i tre lastpallar. När benen är på plats, målar du om hela soffan. Låt den torka. När du väntar på att soffan ska torka kan du ta dig an soffbordet. Du kan måla den sista lastpallen som ska bli soffbord innan du gör resten. När den är färdigmålad kan du sy soffkuddar av skumgummimadrasserna. Ta tyget som du har köpt till dem, mät ut 2 centimer lång sömsmån. Klipp ut dem och sy ihop dem längt långsidan. Lämna ena kortsidan öppen så att du kan trä in skumgummimadrasserna genom kortsidan på tyget. När du har trätt i dem, kan du sy ihop soffkudden. Gör likadant med alla soffkuddar så att du har soffkuddar till alla delarna av soffan.

Så gör du soffbordet med hjul

När soffbordet har torkat klart, kan du skruva i hjulen. Ta en fanerskiva som du vill ha på ovansidan av soffbordet. Måla det först i valfri färg. Limma sedan fast det på lastpallen som nu ska bli soffbord. Vid det här laget borde du vara klar. Tänk bara på att om du skaffar lastpallar, se till att skaffa Europapallen, SJ-pallen eller EUR-pallen som tillverkas i Europa. De är inte ytbehandlade och har ingen metylbromid, som andra pallar har och som är ozonnedbrytande.

Bra och viktigt bygga hus själv

16 mar 2018

Det råder, som de flesta vet vid det här laget, stor bostadsbrist i Stockholm. De som bor på gatorna har blivit fler, numera är det inte bara A-laget som bor på pappkartonger under broar eller i parker. Numera är det flera rumänska romer och afghanska ungdomar och vanliga svenskar som har hamnat på gatan av olika anledningar.

Bostäderna har inte ökat i den takten att till exempel flyktingar som har kommit hit har kunnat få bostäder. De bor på olika hem för asylsökande. Vi som inte söker asyl bor antingen i flerfamiljshus, småhus och större villor. Bostäderna i flerfamiljshus har endast ökat med 50.000 mellan 2001 till 2016. Antalet småhus har endast ökat med 10.000, enligt SCB (statistiska centralbyrån).  I kranskommunerna runt Stockholm, ser man större förändringar, då ser man en större ökning av antalet lägenheter, flerbostadshus och villor. I hela länet har lägenheterna ökat med 60.000 små hus, 15.000 lägenheter i flerfamiljsbostäder, och 20.000 hus (villor, radhus och så vidare).

Stockholm ökar hela tiden befolkningsmässigt

Mellan åren 2000 och 2010, ökade folkmängden med 200.000 fler stockholmare. I Stockholm bor alltså  90 procent i hyres- eller bostadsrättslägenhet, siffrorna är ungefär 50/50 mellan de två, och endast 10 procent bor i småhus. Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa, och den växande befolkningen beräknas växa till att omfatta minst en miljon om inte fler redan om två år (2020). Med tanke på den långsamma takten att bygga fler bostäder, är det välkommet alla som kan tänka sig bygga sitt hem på eget initiativ och med egna medel.

Så mycket kostar det att bygga hus

Oavsett om du bygger hus med hjälp av modulhus, eller från början med antingen en totalentreprenad, eller med många olika hantverkare blir slutsumman på det hela ungefär lika stor. Det är ytan som avgör priset, samt om du har tänkt bygga en enplansvilla, eller om du bygger på höjden. Tomtens beskaffenhet avgör även storleken på kostnaderna. Sådana åtgärder som om du behöver spränga på tomten eller göra andra förberedelser för att kunna bygga huset där, avgör även priset på huset.

Väljer du sedan en totalentreprenad, kostar det mer än om du väljer olika hantverkare. Materialet på huset avgör, samt om du anlitar en arkitekt som ritar huset åt dig. Allt detta vägs in när du ska göra en budget för huset.

Anlita en arkitekt eller byggfirma rita huset

Att själv rita ett hus, kan vara väldigt svårt att göra, om man inte har gjort det förut. Ritningen är ju som de flesta vet, väldigt viktig. Det gäller att konstruktionen är rätt balanserad, den ska vara säker, ha rätta reglar. Har man gjort fel här kan man bygga in stora fel i huset och du får ett hus som inte håller i framtiden. Vill du inte anlita en arkitekt, kan du alltid anlita en byggfirma som har arkitekter och stor erfarenhet av att bygga hus från grund till tak. Känner du ingen sådan byggfirma, kan du läsa mer här om ensam bygger hus i Stockholm på: http://www.byggahusstockholm.org.

Allt radon måste bort från våra hus

5 mar 2018

Arbetar man i gamla hus som är byggda någon gång mellan 1930-talet fram till 1970-talet kan man undersöka om det finns radon i huset. Radon är som vi antar bekant för att vara mycket dåligt att andas in. Radon kan ge andningssvårigheter som astma, men i det långa loppet kan det även ge cancer. Därför är det mycket viktigt att om man som byggare tror att huset kan ha radon i allt från isoleringsmaterial till grunden som har gjutits i till exempel blåbetong bör man installera ventiler, ett radonsug och sedan täta grunden. Här listar vi några olika åtgärder som man kan vidta för att få bort radonet i huset.

Ventilationssystem

Man bör installera ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat FTX-system. I varje rum som man vistas i, bör man alltså installera ett ventilitationsaggregat. Har man däremot problem med radon i gatuplanet, eller i grunden, hjälper inte detta. Då har man bara ett system som avlägsnar radonet på ett begränsat sätt. Då är det bättre att installera en radonsug som avlägsnar mer av radonet.

Radonsug

 Man kan alltså installera en radonsug med ventilationsrör och ljuddämpande inbyggndasfläktar. Då är rören mellan 60 och 125 millimeter. Radonsugarna bör finnas i så många rum som möjligt. På det sättet får man till stånd ett högt luftflöde i rören och ett undertryck i marken. Fläktarna är tytstgående och driftsäkra.  Man kan använda olika sorts fläktar, antingen inbyggda fläktar, i kanaler, i väggar och även fläktar som inte syns.

Tätskikt

Har man radon i tätskikt på gamla hus med blåbetong kan det räcka att man installerar fläktar med radonsug. Har man däremot radon i väggarna bör man åtgärda dem då kan radonet gömma sig i golvsocklar, i taklister och strömbrytare. Dem måste man avlägsna helt och hållet och ersätta dem med nytt material. Efter det bör väggarna tapetseras med aluminium- eller vinyltapeter. Detta måste göras i alla rum, alla ytor måste behandlas på samma sätt för att inte radonet ska skada dem som bor där. Det är ett problem om man gör detta där det kan bli fukt, som källare. Då bör man inte måla med fuktspärrande färg.

Ta kontakt med en radonsaneringsfirma

Är du osäker på hur du som bygger ska göra kan du alltid ringa ett radonsaneringsföretag som är experter på radonsaneringar och få bra råd och tips på hur du bör göra. Du bör själv inte avlägsna materialet som avger radon eftersom du bör bära särskilda skyddsdräkter och veta hur du ska hantera radonet. Läs mer om radonsaneringar här: radonsanering.se.

All time high inom byggindustrin

23 feb 2018

Det är all time high inom byggbranschen. Vi bygger som aldrig förr. Mycket tack vare det faktum att Sveriges befolkning har vuxit snabbt under relativt kort tid. De senaste åren har vi vuxit flera miljoner. Det fanns en tid när våra samhällsledare har varit bekymrade över att det har fötts för få, medan den äldre befolkningen lever allt längre. Det är en av orsakerna till att Reifledt tog upp den obekväma frågan om att arbeta upp till 75 års ålder. Dessvärre har han rätt. Vi har en åldrande befolkning som är friska högre upp i åldrarna och de flesta kan arbeta längre, inte alla dock. Sedan är det viktigt att de kan få andra arbetsuppgifter som passar den period de befinner sig i sin livscykel.

Bostäderna har inte blivit fler i samma takt

Vi har alltså blivit fler, men våra bostäder har inte blivit fler i den takten, vilket har gett att vi bygger bostäder som aldrig förr. Till det kommer att det har blivit allt mer populärt att renovera sina hem. Vi byter kök och badrum, nästan på löpande band. Vi lägger ner allt mer av våra resurser på våra hem. Det är inte ovanligt att lägga ner mellan 25 och 30 procent av vår inkomst på vårt hem. För fyrtio år sedan lade man ner enbart 10 procent av sin inkomst på sitt boende. Därav några orsaker bakom byggbranschens all time high. 

Vi lägger mer på våra bostäder

Säga vad man vill om invandringen till Sverige, och många av de problem som i fler led kommer av det. Det har i alla fall gett byggbranschen fler jobb. Dessutom har vår gemensamma ekonomi ökat radikalt. Vi har fler miljonärer än någonsin. Fler har råd att lägga till fler lyxiga inredningar, såsom jaccuzi, bastubyggen, uterum, altaner och vad vi nu väljer att bygga i våra hem. Samtidigt har kunskapen om hur man bygger gått ner. Tänk dig en medelsvensson i storstaden. Få vet hur man bygger reglar, smäller upp väggar, eller isolerar sina hus. Det har också gett en stor efterfrågan på hantverkare och byggföretag.

En snabb återhämtning efter IT-kraschen

En snabb koll på statistiken inom byggindustrin ger vid handen att byggindustrin börjar återhämta sig efter en nedgång efter IT-kraschen vi såg i Sverige vid början av 1990-talet. 1991 var så många som 300.000 sysselsatta inom byggindustrin. Den siffran är den samma sedan 2012 till 2014. Till det måste man räkna med andelen som gått i pension, vilket innebär att flödet av ung arbetskraft har stigit under de senaste åren. Det är en lukrativ marknad.

Många byggare från andra länder

Vi ser också att allt fler byggföretag kommer in utifrån, från länder relativt nära Sverige. I och med att Polen, Rumänien, Bulgarien och andra länder i före detta Sovjet, gick med i EU, har vi sett fler byggjobbare därifrån dessa länder. Ofta ser man att de, antingen för att de saknar kunskap om, eller inte bryr sig om de föreskrifter som vi har på byggsäkerheten, saknar både hjälm, linor och byggnadsställningar när de arbetar på våra byggnader. Det är ett stort problem.

Vi har lag på att alla arbeten som kräver att vi arbetar på en höjd mer än 2 meter ska ha byggnadsställningar. Och de i sin tur har krav på att uppfylla flera kriterier. Känner man inte till vilka föreskrifter, kan det vara bra att hyra in sådana byggställningar. Bor man till exempel i Stockholm, kan man med fördel hyra byggnadsställningar. Det finns företag som håller koll på vilka föreskrifter som gäller och håller dem uppdaterade. Känner du inte till några i dagsläget, kan du alltid googla byggnadsställningar Stockholm, om du bor där. Annars byter du ut Stockholm och skriver byggnadsställningar, och sedan namnet på orten där du bor.

Byt ut dina redskapsmaskiner

21 feb 2018

Många som arbetar med hantverk och dagligen använder sina olika verktygsmaskiner bör med jämna mellanrum byta ut dem. Gamla redskap som går på el, drar onödigt mycket elektricitet. Genom att byta ut dem kan du sänka elkostnaderna. De nyare redskapsmaskinerna är byggda för att inte dra el i onödan.

Och elen kostar, om inte bara på din elräkning, så för miljön i stort. Vi måste alla börja spara på miljöresurserna. Få tänker på att vi i Sverige slösar oerhörda mängder energi. Visste du att var och en av oss, i Sverige lever som om vi hade fyra jordglober var. Det är alltså hög tid att vi alla drar vårt strå till stacken och gör allt vad vi kan göra för att slösa mindre på miljön. Det kan vara svårt att vända utvecklingen. Vi har vant oss vid en hög levnadsstandard, och vi alla behöver elektriciteten i våra jobb. I vårt digitala samhälle, bygger det på att vi har tillgång till el. Det gör att vi använder allt mer energi för det mest vi gör. Ska vi leva hållbart måste var och en göra sitt för att vända utvecklingen till något positivt.

Maskinerna ska inte stå på stand-by

Förutom att byta ut maskinerna kan man alltid se till att stänga av maskinerna när man inte använder dem. Även om de står på stand-by, drar de el. Det kanske verkar som ett effektivt sätt att spara tid att låta maskinerna stå på stand-by, drar maskinerna el under den tiden. Det är inget slöseri med tid att stänga av maskinerna när de inte används. Det finns en gammal myt om att det drar med el genom att stänga av och på maskiner, men det stämmer inte. Det är först när man stänger av en maskin som elen inte slösas. Så att stänga av maskiner när de inte används är det mest effektiva sättet att inte slösa på elen.

Elektricitet ska hanteras med respekt

De som använder elen till olika redskapsmaskiner i arbetet, kan mycket gärna se över sin situation; kan fler eluttag göra så att du slipper långa sladdar som kan komma vägen för arbetet. Det är säkrare med fler uttag och att du byter till rätt uttag när du förflyttar dig. En lång sladd gör att risken blir större att sladden kapas av eller skadas om man använder såg- och slipmaskiner av olika slag. Även om du arbetar på en byggarbetsplats, kan man ta sig en rejält funderare på hur du löser problemet med sladdar. Så snart du bara kan, bör du be en elektriker komma och lösa problemet åt dig. De har ofta bra lösningar så att du får el dit du behöver det.

Att hyra väderskydd vid husbygge

15 feb 2018

Ett stort problem vid husbyggen är om man råkar hamna i en regnig eller överdrivet fuktig period. Detta är i Sverige inte ovanligt, inte en spå sommaren, där lågtrycken ibland avlöser varandra vecka efter vecka. Att i det läget försöka uppföra ett hus kan innebära att man bygger in fukt i konstruktionen, något som kan skapa stora problem senare om stommen inte får ordentligt med tid på sig för att torka ut. Vanligast är detta problem när det gäller lösvirkeshus, där stommen byggs upp under en längre period. Men det förekommer faktiskt även på prefabhus, även om dessa normalt går fortare att bygga upp. Som byggherre bör du därför alltid se till, om du ser att det kommer att bli en blöt sommar, att entreprenören bygger upp huset under ett väderskydd.

Vad är ett väderskydd?

Ett väderskydd är som ett skal som byggs upp runt huset. Det kan byggas upp redan innan resningen av stommen börjar, det enda som behövs är det färdiga husets dimensioner. Så fort plattan är gjuten kan ett väderskydd uppföras. Det består av ett fackverk i aluminium som byggs upp för att passa precis utanpå huset. Utanpå aluminiumramen spänns en duk i PVC-plast som ger ett totalt väderskydd. Därefter kan bygget påbörjas utan att hänsyn behöver tas till regn, blåst eller kyla. Detta innebär i praktiken att byggstarten kan ske närsomhelst på året, även om det vanligaste fortfarande är att det sker under den varma årstiden.

Vikten av att träet får torka ur

Bygger man upp ett lösvirkeshus får man räkna med att det kommer att utsättas för fukt. Det som sedan är det viktiga är att det är torrt så länge att det hinner torka ut ordentligt innan bygget fortsätter. Detta kan vara svårt att få till, även en bra sommar. Beroende på var i landet bygget sker är riskerna mindre och större, men en vecka utan regn är egentligen inte vanligt någonstans i Sverige. När ett lösvirkeshus ska uppföras bör man därför alltid skriva in i kontraktet med entreprenören att huset ska uppföras under ett väderskydd.

Det går mycket fortare att bygga upp ett prefabhus, alltså ett hus där mycket redan är färdigmonterat på en fabrik. Husstommen byggs då upp som ett stort lego, ofta på bara en dag. Men det är då naturligtvis viktigt att det görs på en dag när det verkligen inte finns risk för regn. Blir stommen fuktig tar det lika lång tid att torka ut som för ett lösvirkeshus. Som en säkerhetsåtgärd kan det vara en god idé att låta uppföra ett väderskydd innan bygget påbörjas.

Att hyra väderskydd

Väderskydd hyrs av en ställningsfirma, som både dimensionerar och uppför skyddet. När du beställer skyddet behöver du veta husets dimensioner, markförhållanden på tomten, tidpunkt för bygget och många andra saker. Ställningsfirman gör alltid en individuell lösning för varje enskilt bygge, och anpassar väderskyddet för att ge ett så fullgott skydd som möjligt för bygget. När huset sedan är fuktsäkrat tas skyddet sedan bort av ställningsfirman och forslas iväg.

Många byggfirmor har insett värdet av väderskydd, men en del äldre byggare tycker fortfarande att det är en onödig lyx. Dock vill ingen seriös byggentreprenör bygga ett hus med innebonde fukt redan från start, så fler och fler av dem inser motvilligt att det kanske inte är en så dum idé ändå. Byggjobbarna, de som blir skyddade från regn och blåst, brukar sällan klaga.

Vad kostar det att byta fönster?

30 jan 2018

Sitter du och funderar på att byta dina fönster? Det finns många fördelar med det. Naturligtvis finns det väl en del nackdelar också, även om de inte är lika många som fördelarna. Kostnaden är väl den enda nackdelen, men den varierar kraftigt beroende på vilka fönster du väljer att byta till och hur du väljer att göra det; alltså om du kan göra det på egen hand eller om du anlitar en snickare som gör det åt dig.

Prislappen beror på kvaliteten

Fönster har lite olika kostnad, beroende på vilken kvalitet du väljer. De med riktigt hög kvalitet är givetvis dyrast. Att välja kvalitetsfönster höjer värde på hela ditt hus, så du kan gott och väl se det som en framtida investering, som du själv får nytta av, samt om du väljer de dyrare fönstren kan du räkna med att de håller i många år. Pengarna du har plöjt ner i fönstren kan du så gott som räkna med att få tillbaka när du säljer huset. Billigast är de man kallar PVC-fönster. De har fler fördelar än priset och det är att de kräver nästan ingen underhållning. Du kan välja med eller utan spröjs, du kan själv välja vilken form du vill ha, de är också miljövänliga och återvinningsbara.

Så mycket kostar de per styck

Kostnadsguiden.se har räknat ut priser på klassiska tvåglasfönster som kan kosta mellan 700 till 3.500 kronor per fönster. Treglasfönster, som isolerar bäst land kosta mellan 2.000 till 5.000 kronor. Vill du ha takfönster, eller fönster till takkupoler kan du komma att betala mellan 3.000 till 10.000 kronor.

Räkna även med hantverksjobbet

Billigast är om du har möjligheten att byta ut dem på egen hand. Annars kan du begära att få offerter och jämföra dem med varandra. Är du osäker på utförandet kan du begära att få referenser. Anlitar du hantverkare kan du räkna med en veckas jobb, om de ska byta ut mellan fem och tio fönster. Det kan komma att kosta mellan 20.000 till 60.000 kronor. Med ROT-avdraget hamnar du på hälften av det. Många hantverkare drar av det så du som kund slipper göra det.

Att byta ut sina fönster kan ses som en investering som du gör i ditt hus. Du kommer att få en bättre inomhusluft och slipper elda för kråkorna. Väljer du tre-glas-fönster kan du räkna med att spara in på energikostnaderna. Energi-glasen är försedda med en tunn beläggning som isolerar så att värmen stannar inomhus.

PVC-fönster är bland de billigaste och mest miljövänliga fönster du kan välja. De krävde förut en relativt stor mängd energi för att tillverka dem, men tillverkarna har lyckats sänka den, plus att de är återvinningsbara. Något som är bland det viktigaste med tanke på miljön.

Varmvattenberedare med varmt vatten året runt

20 jan 2018

Det finns vissa saker som man tar för givet. Om du exempelvis bor i en lägenhet så räknar du också med att varmvatten ska finnas närhelst du behöver det; oavsett vilken tid på dygnet det handlar om eller vilken årstid det handlar om. 

Något som kan innebära en obehaglig överraskning - eller ett uppvaknande - den dagen du flyttar till en villa där man själv styr över vattnets temperatur. Det är nämligen så att du i ditt nya hus kan behöva ett tillägg till det ordinarie värmesystem för att säkra tillgång till varmvatten under hela året - detta i form av en varmvattenberedare.

En varmvattenberedare kan ge er tillgång till varmvatten året om. För större familjer ka en varmvattenberedare av en lite större modell vara avgörande för husfriden; vatten finns både för dusch, bad och för diskning

I många fall kan en investering i en varmvattenberedare vara av stort värde. Skulle ditt hus värmas upp av en äldre värmepanna så kommer detta att påverka tillgången till varmvatten under sommarhalvåret - som i många fall kan bli nästintill obefintlig. Genom en separat varmvattenberedare så säkras tillgången till varmvatten året om. För större familjer - med barn i tonåren - så kan varmvattnet vara en het potatis och en anledning till konflikter och för sådana så kan en varmvattenberedare vara vägen till ett mer fredligt tillstånd. 

Dock så bör man där titta lite på storlek och välja en med större kapacitet än den genomsnittliga familjen. Något som leder oss till en avgörande fråga: vilken typ av varmvattenberedare ska man välja?

Anpassa er varmvattenberedare efter era behov

Det viktigaste då det kommer till att välja en varmvattenberedare handlar om att välja en utifrån de behov man har. Enklast är därför att låta ett företag/återförsäljare göra en undersökning och skräddarsy en modell. Företaget i fråga kommer då att ta hänsyn bland annat till följande detaljer: 

  • Hur många är ni i familjen och hur mycket varmvatten förbrukar ni?

 

  • Hur mycket utrymme finns? Det finns mer kompakta varmvattenberedare som har väldig hög kapacitet.

De modeller som finns på marknaden idag är väldigt energisnåla. I kombination med den goda isoleringen så kan de vara avslagna länge och ändå ge varmt vatten så ni behagar. Finns det en timer på er varmvattenberedare så kan ni själva styra på- och avslagning

Dagens varmvattenberedare är väldigt energisnåla och fungerar effektivt. Dessutom så har de väldigt god isoleringsförmåga - något som gör att ni exempelvis kan ha beredaren avslagen och ändå - flera timmar efteråt - ha varmt vatten att använda. Lär mer här för fler detaljer.

En annan bra detalj som finns i dagens modeller handlar om timern som kan komma att spara väldigt mycket energi och pengar. Ni ställer in timern och får varmt vatten under de timmar ni behöver det - på kvällen och morgonen speciellt. Under dagen - så ni är på jobbet och i skolan - så slår er varmvattenberedare ner på sin kapacitet av sig själv. 

Utbilda sig till snickare

16 jan 2018

Arbetet som snickare är vsnickarearierande. Ena dagen kan du jobba på ett storbygge i Sollentuna, medan du nästa dag arbetar med underhållsarbete hos en privatperson i Norrtälje. Klart är att yrket i alla fall passar den som är kreativt lagd, är händig och som gillar att arbeta fysiskt i varierande miljöer.

Efter ett antal år i yrket – eller på högskola – kan man fortbilda sig till att bli specialsnickare. Man har då kompetens att ta på sig ett mycket brett omfång av arbetsuppgifter. Normalt är man nischad mot ett särskilt område, det kan till exempel vara inrednings- eller möbelsnickare.

Men i början av karriären kan vi rekommendera att du satsar på en mera mångkunnig snickare, som den här: snickaresollentuna.nu

Utbildningen

En väg som många går för att bli snickare är den genom gymnasieskolan. Här finns Bygg- och anläggningsprogrammet, med inriktning husbyggnad, som förbereder eleverna på en karriär som snickare. Bygg- och anläggningsprogrammet finns på många platser i landet. I Stockholm finns det till exempel på Kungsholmen, i Sollentuna och ett flertal i stadens södra delar. Även om man bor lite utanför staden, till exempel i just Sollentuna, behöver man sannolikt inte pendla särskilt långt. Om man bor i en väldigt liten stad kan det dock hända att man får pendla till närliggande orter eller, om det krävs, flytta.

Efter att ha klarat av bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet behöver du arbeta som lärling under en period på två år. Därefter får du avlägga det som kallas för ett yrkesteoretiskt prov. Om du godkänns på provet får du sitt yrkesbevis som träarbetare.

Som nämnt i inledningen av den här texten går det också att fortbilda sig. Den som vill bli finsnickare kan redan på gymnasiet nischa sig mot det, och då genom hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri.

Du som är vuxen kan gå vägen genom Komvux. Det är ett relativt populärt yrke, med stor efterfrågan, så programmet bör finnas i de allra flesta kommuner. Ytterligare ett alternativ är att hitta en lärlingsanställning hos ett privat företag och samtidigt, eller därefter, läsa teori på distans. Studierna sker då genom Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Hur är det att jobba som snickare?

Fysiskt. Arbetet som snickare innebär att man sliter hårt med kroppen. I unga år är det viktigt att ha ergonomin i åtanke, så att man inte ådrar sig belastningsskador efter att ha varit verksam under en längre period. Det är också viktigt att man regelbundet tar raster och hanterar verktygen på rätt sätt. Samtidigt har teknik gjort att det är mindre slit idag, jämfört med de som går i pension idag. 

En snabb väg ut i arbetslivet. När du har gjort klart din lärlingsperiod och fått ditt yrkesbevis samt full lön, sitter säkerligen en del av dina vänner fortfarande i skolbänken på högskolan. Det här är ett yrke där man snabbt kommer in i arbetslivet – och slipper studieskulder

Material till vindskydd för restaurangernas uteserveringar

11 jan 2018

Datumen 1 april och 15 oktober har en särskild plats i varje restaurangägares och krogbesökares hjärta. Det är mellan dessa två datum som uteserveringar är tillåtna på torg och trottoarer i Sverige. Vi svenskar älskar våra uteserveringar, som får oss att känna oss mer kontinentala och som även får oss att intala oss själva att vi bor i ett gästvänligt klimat. För att vi ska kunna intala oss detta bör dock restaurangägarna se till att uteserveringarna är utrustade med infravärme och vindskydd. Dessutom bör filtar finnas tillgängliga. Vi tar här en titt på lite olika typer av vindskydd för restauranger och uteserveringar.

Ett bra vindskydd

Ett bra vindskydd är snyggt och funktionellt på samma gång. Det ska vara hållbart men samtidigt så flexibelt att det är lätt att sätta upp på våren, men även går att ta bort om det kommer några riktigt varma julidagar då man faktiskt vill att det ska kunna fläkta lite på uteserveringen. Det finns många företag som säljer vindskydd, ofta i form av moduler bestående av en stålram på vilken man monterar glas eller spänner upp tyg. På tyget eller glaset kan exempelvis restaurangens namn tryckas, samt eventuella specialerbjudanden. Vindskyddet blir alltså både en service till gästerna och en reklamplats.

Modulerna, oftast 90 cm höga, kan sättas upp i olika konfigurationer och anpassas till uteserveringens storlek. Ett lågt vindskydd fungerar som ersättning för staket för att avgränsa uteserveringen enligt polisens anvisningar.

Tyg – fördelar

Den stora fördelen med vindskydd av tyg är att de släpper igenom tillräckligt mycket luft för det inte ska bildas turbulens runt vindskyddet. Detta gör också att luften på uteserveringen inte blir stillastående utan att matos och cigarettrök vädras ut.

En annan stor fördel med vindskydd i tyg är att färger och mönster kan varieras, till exempel för att passa bättre in i husets och restaurangens stil.

Ett bra vindskydd i tyg måste vara sytt med rejäla sömmar och ha bra fästen som tål slitage. Tyget måste vara impregnerat och brandsäkert.

Glas – fördelar

Glas utgör ett elegantare alternativ och gör att uteserveringen upplevs som större. Det skyddar helt mot vind, men samtidigt kan det uppstå turbulens om vinden inte har någonstans att slippa igenom. Därför bör man se till att det finns små glipor där luften kan tränga in. Vill man ha mindre insyn från något håll (eller dölja en mindre smickrande utsikt) kan man använda sig av frostat glas.

Att kombinera vindskydd av tyg och glas är ofta en god idé, till exempel att ha ett lägre vindskydd i tyg ut mot gatan, och högre vindskydd i glas på kortsidorna.

Höga vindskydd

Ett högt vindskydd kräver bygglov från kommunen, men det är vanligtvis inget problem. Ett högre vindskydd längs en kortsida ger ett mer ombonat intryck och skyddar samtidigt ännu mer mot vind och dessutom mot insyn. Vill man ändå att det ska gå att se in eller ut kan man ha ett högt vindskydd i glas. En ytterligare lösning är ett vindskydd med markistyg nertill och glas upptill. Många återförsäljare av vindskydd erbjuder sådana varianter.

← Äldre inlägg