Byggvaror Lund

Välkommen! En blogg som ska vara det självklara valet för ditt byggprojekt! Ska du lägga om taket eller modernisera köket. Ska du renovera badrummet och behöver hjälp med VVS? Ska du bygga om vinden eller källaren till ett hobbyrum? Vad du än har planerat kommer du att kunna hitta tips och råd i vår blogg. Vi som skriver är entusiastiska hemmasnickare och många av oss har också jobbat i byggbranschen.

 

Sida 3

Snabbt med nyckelfärdigt hus

25 maj 2019

Den som vill bygga ett hus som det går både snabbt och krångelfritt kan överväga att bygga nyckelfärdigt hus, som de kallas då det går så pass snabbt att bygga dem. Delarna till huset kommer lastade på en stor långtradare. Sedan följer det även med några byggjobbare som effektivt sätter ihop de olika delarna. Allt går på några veckor, om ens det. Sedan är det bara för husägaren att få nyckeln och flytta in efter att hantverkare har byggt klart inredningen, dragit VVS-rör och el till huset.

Antingen bygga med moduler eller lösvirke

Det är mycket populärt att bygga ett så kallat nyckelfärdigt hus. Om man inte bygger ett sådant hus, brukar man bygga ett hus av lösvirke. Det innebär att man bygger på ett mer traditionellt sätt, från grunden och bygger sedan med reglar, väggar, fönster och till sist lägger på ett tak med takstolar, reglar och så vidare. Då bygger man ett hus från grunden upp till skorstenen och man ser huset växa på höjden. Till sist bygger man inredningen, på samma sätt som man bygger inredningen i ett nyckelfärdigt hus.

Även de nyckelfärdiga går att göra unika

En del tänker att man inte får så unika hus om man väljer ett nyckelfärdigt hus, men även de nyckelfärdiga husen går att sätta sin prägel på och göra personliga med egna unika detaljer. Här kan man välja att bygga en mur som är unik, eller med en övervåning med högt i tak. De flesta byggfirmor som säljer nyckelfärdiga hus kan bygga med unika lösningar, som bara husägaren har.

Så bygger man nyckelfärdigt hus

Först måste man bestämma sig för vilket byggföretag som man vill anlita. Man kan till exempel googla "bygga nyckelfärdigt hus Stockholm" om det är i Stockholm som man vill bygga det. Annars skriver man in den ort där man önskar sig det nyckelfärdiga huset. Sedan föreslår Google något sådant byggföretag som kan erbjuda nyckelfärdiga hus. Därefter är det dags att träffas och då får man berätta hur och vad man har tänkt sig det hela. Kanske företaget vill titta på tomten där man har tänkt sig bygga det nyckelfärdiga huset, då blir det lättare för dem att ge rätt råd och tips om hur du bör bygga ditt nyckelfärdiga hus.

Det brukar ta några månader få huset klart

Det är vanligt att det tar några månader innan allt på utsidan och insidan blir klart. Då när både fasad, fönster, tak och inredningen är klar, är det bara att få nyckeln och flytta in. Bra, eller hur?

Enhetliga arbetskläder bra på arbetsplatsen

15 maj 2019

Om man är en personalgrupp som arbetar på olika arbetsplatser, till exempel ett byggföretag som åker (land och rike) runt och arbetar med olika slags byggen, renoveringar och annat, är det bra om man kan ha kläder som både är sköna att arbeta i, som är funktionella, är enhetliga och som samtidigt berättar för kunder och potentiella kunder om vad byggföretaget heter. Har man då duktiga byggjobbare som arbetar noggrant, duktigt och på alla sätt bra, då slår man två flugor i en smäll.

Vikten av enhetlig klädsel

Arbetar man på samma företag är det viktigt att ena personalgruppen. Ett sätt är att ge personalen samma slags kläder. Det gör man ju med en slags uniform, det är det som är själva meningen med en uniform; man blir en enhet. Med en uniform agerar man inte längre som en privatperson. Med en uniform blir man en del av gruppen. Som arbetsgivare ser du till att personalen får den utrustning som de behöver om du förser dem med en uniform. Då bestämmer arbetsgivaren vilka saker som ska ingå i det som man förser dem med, till exempel, pennor, block, hammare, spikar eller vad nu personalen kan behöva. Särskilt om man är arbetsgivare till byggarbetare, så behöver personalen omfattande utrustning och arbetskläder som skyddar. Man behöver ju spikskor, hjälm, skyddshandskar och sådana saker. Man behöver fickor för redskap och byxor som skyddar en från att skrapa i saker och ting.

Gör reklam för företaget också

När man ändå förser personalen med rätta arbetskläder kan man passa på att göra reklam för företaget också. Förutom att man ser ut som en enhetlig personalstyrka, visar man också vilket företag som man arbetar för. Det är inte lätt att hitta kläder som både är anpassade för byggarbeten och som dessutom förser dem med tryck, men det finns sådana. Du kan ju till exempel googla "arbetskläder Stockholm" om det är i Stockholm som du behöver dem. När du väl har fått några kontaktuppgifter till någon sådan leverantör är det bara att säga vad det är för slags arbetskläder som du behöver och vilken slags reklam som du önskar på dem.

Olika tryck ger effekt

Om du har byggarbetare som arbetar nattetid kan du skaffa tryck som syns i mörker. Det är ju väldigt viktigt att de syns i mörker. Det finns tryck som lyser av sig självt i mörkret. Varför inte skaffa dig bästa tänkbara reklam på arbetskläderna?

Dags för altanen hemma?

10 apr 2019

Har du också funderat på det där evighetprojektet som du aldrig hinner med? Du kanske har längtat efter en riktigt fin altan att sitta på och njuta av frukost, lunch och middag på? Då kanske det är dags att förverkliga det i sommar? Varför inte bygga den nu på en gång? Anlita då en duktig snickare i Stockholm.

Så bygger du en fin altan

Beroende på hur du tänker dig att altanen ska bli, vilken nivå som altanen ska ha; det vill säga ska den ligga direkt på marken, eller vara höjd 1-2 meter ovanför marken, bör du bygga olika slags grund för altanen. Ska den vara höjd någon meter ovanför marknivån bör du bygga en riktig ställning med plintar till altanen. Ska den vara höjd ovanför marken bör du gräva ner plintar och stakpinnarna. Under altanen bör du gräva och lägga grus och makadam för en stabil grund till altanen. Ska du däremot bygga altanen direkt på marken, behöver du inte gjuta några plintar. Då kan du bygga direkt på marken men behöver ändå göra en enklare grund för altanen genom att bygga en stabil stomme till den, innan du bygger med reglar och sedan däckar över reglarna.

Bygga trappa till altanen ovanför marknivån

Ska du sedan bygga en altan ovanför marknivån kommer du att behöva bygga en trappa som leder till altanen. Och ska du bygga en trappa till altanen kommer du att behöva bygga ett trappräcke. Då är det lika bra att du bygger en ordentligt stomme till trappan och trappräcket. Att bygga en trappa kräver lite mer av dina byggkunskaper. Du börjar med att bygga en trappställning, där du först mäter både höjd och bredd. Gör först en ritning av hur trappan ska se ut. Beroende på vilken höjd som du ska ha på trappan bör du snickra till antal trappsteg. Man brukar räkna med en stigningsvinkel på mellan 17 och 30 grader och att steghöjden ska vara minst 140, och maximalt 200. Steghööjden ska åtminstone vara 250 och 300 djupa plansteg. 

Anlita snickare i Stockholm för altanbygget

Känner du dig osäker på hur du ska snickra altan och trappa kan du enkelt anlita en snickare i Stockholm som kommer ut och snickrar den åt dig. Googla "snickare Stockholm" så att du får förslag på några snickare. Sedan är det bara att ta kontakt och be om offert och referens. Lycka till!

Så här fin kan en altan bli om du anlitar snickare i Stockholm.

När det är dags att renovera och bygga nytt

13 mar 2019

I vissa fall är enda lösningen att riva det gamla huset eller fastigheten. Det är helt enkelt inte lönt att renovera och inte heller ekonomiskt försvarbart.

Det finns många byggare som är expert på både rivning och nybyggnationer. Det är såklart skönt att samma firma genomför hela projektet från start till mål.

Ska man genomföra en rivning enligt konstens alla regler, vilken man självklart ska, är det ett riktigt hantverk som inte vem som helst klarar av. En rivning styrs av strikta regler och måste ha ett rivningslov. 

Olika metoder vid rivning

Man delar in en rivning i selektiv rivning och tungrivning. Med selektiv rivning menas att man monterar isär och skiljer de rivna materialen som då kan återvinnas inann rivningen påbörjas. Det kan röra sig om ledningar, armaturer och centraler. Det är självklart av största vikt att inspektera noga och dokumentera ytan innan man börjar riva. Det kan finnas miljöfarliga material som till exempel asbest som måste tas i beaktning.

När det gäller tungrivning så innebär det att bärande kontruktioner och stommar rivs från grunden. Till skillnad från lättrivning där endast inneväggar och liknade rivs.

Att riva ett hus

Innan man river ett hus behövs det en rivningsplan det behöver noga uppges vilka material det för sig om och hur man tänker sig göra sig av med dessa. Och som tidigare nämnt ha ett gällande rivningslov. 

Eftersom det är ett mycket svårt och tungt arbete rekommenderas värmt att anlita en expert på rivningar av hus för att det ska ske på ett korrekt sätt. Det vanliga sättet är att börja med att ta bort all metall i huset, för att sedan ta ner alla elartiklar. Sedan är det dags att riva väggar och montera ner trä, gips och isolering.  

En kraftig grävmaskin behövs sedan för riva resterande byggmaterial, alltså själv stommen i huset och taket. Att byggmaterial sorteras noggrant och återvinns på återvinnigscentralen.

Vad kostar en rivning?

Det är självfallet olika från fall till fall. Efter att objektet som ska rivas noga undersökts och dokumenterats får man ett fast pris. Offerten baseras på hur tungt och tidskrävande det väntas bli samt om vilka risker som föreligger. Behövs några specialverktyg eller extra kraftiga maskiner? Men runt 100 000 kronor för en normal rivning kan vara ett riktmärke. Men det är smart att jämföra olika rivningsbolag för att få bästa pris. 

Visste du att fram till 1970-talet hände det att Brandförsvaret hjälpte privatpersoner med rivningar genom att elda upp huset? Idag är det som tur är det noga reglerat av regelverk. 

När du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

1 mar 2019

Behöver byggföretaget någon som kontrollerar att bygget följer gällande lagar och regler? Det är av yttersta vikt för att man inte ska få problem under byggets gång som stoppar eller försenar byggets förbestämda tidsplan.

Man man planerar att göra bygg-, mark- eller rivningsarbeten behövs det kontrollsansvarig. Även vid mindre ändringar på byggnader, framför allt när bärande delar berörs. Mindre byggnader har inga krav på kontrollansvarig. Det hör oftast ihop med om bygget kräver bygglov eller ej. Det är byggnadsnämnden som har yttersta ansvaret i respektive kommun så man måste undersöka om det krävs innan byggstart.

Arbetsuppgifter för kontrollansvarig

Den stora anledningen till att det krävs en kontrollansvarig krävs vid större byggprojekt är att se till att bygglagstiftningens krav följs när det gäller säkerhet och allmänna riktlinjer.

Tanken är också att den som är kontrollansvarig ska vara till stöd och hjälp under byggprocessen och inte tvärtom. Det ska helt enkelt säkra kvaliten på byggnader i vårt land.

Exempel på arbetsuppgifter som en kontrollansvarig är att tillsammans med byggfirman eller byggherren upprätta en noggrann kontrollplan där alla steg på bygget är med. Sedan är det dennes ansvar av göra kontroller för att se till att den följs. Men även att vara med vid besiktningar och vara ett tekniskt samråd med byggnandsnämnden. En viktig del i arbetet är att noga dokumentera alla arbetsplatsbesök och kontroller. Och sist men inte minst ge ett utlåtande till byggfirman och byggnadsnämnden innan byggnaden är klar för inflyttning.

Vems är ansvaret att kraven efterföljs?

Det är alltid byggfirman eller byggherren som måste se till att allt går rätt till och att bygglagar följs och att bygglov och anmälan är godkända. Det är inte att rekommendera att byggfirman sköter kontrollerna själva då det kan uppstå juridiska problem om något hänt. Att vara kontrollansvarig är väldigt tidskrävande och det krävs mycket juridisk kunskap.

Extern hjälp av konsult

Därför anlitar många en extern kontrollansvarig så man kan fokusera på själva byggandet. Dessa är mycket professionella och har lång erfarenhet och kunskap inom lagar och förordningar. För att få bli certifierad krävs teknisk utbildning och erfarenhet av praktisk arbete. 

Det är viktigt att den som är kontrollansvarig har en självständig ställning när kontrollerna utförs. När man tar extern hjälp av en konsult vet man att allt går korrekt till och man följer branschens krav och regelverk så man slipper få problem i byggprojektet.

När du behöver en kontrollansvarig på bygget i Stockholm kan du läsa mer här: www.kontrollansvarigstockholm.nu.

Här hittar du isolering till huset i Västerås

15 feb 2019

Är det inte så att vi behöver material som är mer naturnära och naturligt, eller hur? Det kanske kommer en våg av "tillbaka till naturen"-rörelse, när alltfler vill flytta ut på landet, bygga eget, ha egna höns och djur, och odla sina egna grönsaker. Alltfler efterfrågar miljövänliga produkter och vet att det som är bra för naturen också är bra för oss människor. Därför kommer vi antagligen att se fler produkter på marknaden som både är miljövänligt och bra för människor och djur. Detta kommer troligen att växa. Redan nu ser vi byggvaror som är bpde miljövänliga och bra för oss människor, såsom material för villor som behöver isolering i Västerås

Isolera med restprodukter från sågverk

Vi ska ju minska slöseriet och alltmer återanvända allt som bara går att återanvända. Så varför inte återanvända "slaggprodukter" som kommer ur våra sågverk? Som tur är, finns det företag som redan har tänkt dessa tankar och som har utarbetat sätt att ta till vara sådana produkter som ändå är på väg att slängas. Detta som ändå skulle slängas, renas och bearbetas och görs om till träfiberskivor. Det som är bra med dessa naturliga bygggnadsmaterial, jämfört med de kemikalier som annars används i isolering av hus, är att dessa suger åt sig fukt, och "andas", alltså suger åt sig fukten och skickar den vidare genom väggen, där fukten hör hemma – utomhus. Skivorna åldras i takt med huset, vilket innebär att du inte behöver byta ut dem, överhuvudtaget. Det blir inte gammalt eller förbrukat. När huset är gammalt nog för att rivas är även de naturliga materialen färdiga för destruering. 

Finns i Västerås

Den som önskar få dessa naturliga träfiberskivor monterade för isolering i sitt hus kan köpa dem på plats. Eller så ringer man och ber företagets personal komma ut och se till att de kommer på plats i villan. Då vet de att de monteras på rätt sätt så att de gör så stor nytta som det bara är möjligt. Och du som kund och villaägare får en god isolering i huset och slipper frysa. Med en god isolering kan du sänka kostnaderna som man annars behöver lägga, vilket brukar vara den största utgiftsposten i sitt villaägande.

Bo i passiva hus

Sugen på att bo i ett passigt hus? Som namnet antyder är passiva hus, sådana som inte kräver någon uppvärmning. De är så pass väl isolerade att det är de boende som står för värmen i huset. Matlagning, varma duschar, varma bad och all elektronik som vi använder i våra hus står för uppvärmningen.

Varför inte bygga altan innan högsäsong?

14 jan 2019

Funderar du på att bygga en altan hemma? Det är ingen dum idé alls. Vi har nästan svårt att tänka oss en villa, eller radhus utan en riktig altan. Ser vi på de objekt som är ute för försäljning, efterfrågar de flesta spekulanter altaner som de kan sitta utomhus på. Så var det ju inte för 50-60 år sedan. Då nöjde man sig i regel med att sitta utomhus i en syrenberså för att dricka sitt för- eller eftermiddagskaffe. Numera sitter vi inte bersåer längre, men väl på altanen, invid dörröppningen, nära till köket.

En altan kräver inget bygglov – för det mesta

En vanlig altan, kräver inget bygglov, då man anser att en sådan inte förändrar fasaden på något nämnvärt sätt. Dock finns det som vanligt undantag från den regeln. Det är om altanen glasas in och man låter bygga ett extra tak till altanen. Det påverkar fasaden och gör oftast att den ser ganska så annorlunda ut, men i de allra flesta fall krävs det inget bygglov för att bygga en altan, som endast utgör ett stadigare underlag för att sitta på. Även om man som regel brukar bygga staket kring altanen. Om altanen ligger högre än 1 meter ovan markytan bör man alltid bygga ett staket kring altanen för att förhindra att någon ramlar ut från altanen.

Ett staket kring altanen ger insynsskydd

Beroende på hur du låter bygga staketet kring altanen, ger det skydd mot insyn, om det är så att du önskar det. Ett tätt byggt staket ger bra med skydd mot insyn. Kanske man önskar att kunna ligga ner och sola på altanen? Då önskar man sällan få blickar på sig bara för att man önskar bli lite brun och solbränd. Då önskar man som oftast att få skydd mot insyn. Däremot bör man inte ha för mycket skydd mot insynen, då det ofta ger tjuvar möjlighet att ta sig in via altandörren. Det bästa skyddet mot inbrottstjuvar brukar tyvärr vara att ha så mycket insyn som möjligt. Det gör tvärtom så att det blir svårt för en inbrottstjuv attt ostört arbeta sig genom en altandörr eller förstöra ett fönster för attt få in en arm och öppna dörren via fönstret.

Altan ger lagom med insynsskydd

Då kan en altan invid entrén ge lagom mycket insynsskydd. En altan med staket gör ingången till huset finare och ger en mer ombonad känsla för alla som ska komma in den vägen. Många vill ha en veranda invid entrédörren. Kanske en vitmålad veranda med snickarglädje? Här finns många olika varianter som man kan välja på.

Så är det att arbeta med brandsäkerhet

12 nov 2018

Om man arbetar, som hantverkare med brandtätning och förebyggande arbete, för att våra hus och lägenheter inte ska antändas så lätt, gäller det att ta reda på så mycket som möjligt om hur en eld uppstår, hur den lever vidare, vad den lever av och hur den gör för att växa. Det kemikalier som man vet att inte är så lättantändliga som man bestryker, eller blandar i byggmaterialet som man tätar, isolerar eller fogar i de hus som man arbetar med.

Finns hantverksföretag som arbetar med att bygga in brandskydd

Det finns företag som arbetar just på detta sätt och som kan komma hem till dig och täta huset så att en eld inte kan antändas så lätt. Då bygger man in brandsäkerheten, så att säga. En eld  behöver syre och material för att leva vidare eller växa. Dels behöver elden syre. Utan syre kan en eld inte överleva. Dels behöver den material som den kan leva av. När en eld väl har uppstått, värmer den omgivningen som den finns i, oberoende om det är inne eller ute som elden finns. När omgivningen har blivit tillräckligt varm och het, antänds det materialet och elden växer, genom att den värmer upp omgivningen kontinuerligt. 

Så kan en eld släckas

Det viktigaste är att se till att syret stryps när man ska släcka en eld. Det gör man antingen genom att täcka över hela elden med en brandfilt, det vill säga stänga till så att elden inte får tillgång till syre längre. Många tänker på att man släcker elden med vatten, det är det snabbaste sättet att släcka en eld. Dels gör vattnet så att elden inte får mer syre, men vattnet sänker också temperaturen på omgivningen. Det som är nackdelen med att hälla vatten över elden är att vattnet skadar ibland annat material. Sprutar man vatten inomhus i en villa eller lägenhet, förstör vattnet det som finns i huset. Vattnet orsakar fuktskador som är svår att komma till rätta med. Man måste riva upp allt som har kommit i kontakt med vattnet och bygga med nytt material.

Se hellre till att elden inte får "mat" och syre

Eftersom vattnet skadar huset lika mycket som en eld gör, är det bättre att förebygga så att husen och lägenheterna inte antänds så lätt. Anlita ett hantverksföretag för jobbet att då ett brandskydd inbyggt i ditt hem. Då vet du att du har ett fullgott brandskydd. Här kan du läsa om ett av företagen som arbetar med brandtätning i Stockholm.

När du behöver en bra byggstädningsfirma

22 okt 2018

Att ett bygge gör både platsen och byggjobbarna smutsiga är knappast någon nyhet. En byggarbetsplats skapar oerhört mycket byggdamm, sågspån, kablar och ledningar som kapas av. Det bildas mycket av både det ena och det andra som ska slängas. Målarpytsar och färger, tapetbitar träklossar, betongslattar och så vidare och så vidare.

En byggarbetsplats blir lätt skräpig

Det är nog inte så svårt att tänka sig in i hur det ser ut på en byggarbetsplats där det har varit och arbetat många byggjobbare, lastbilar grävmaskiner och så vidare. I olika moment på ett bygge behöver man regelbundet någon som städar upp på platsen. Till exempel är det viktigt att få platsen städad när man har byggt färdigt fasad och själva huskonstruktionen, och innan man går in och börjar arbeta med själva inredningen. 

Då är det viktigt med grovstädningen innan man börjar tapetser och bygga in byggdammet. För det första måste allt som är skräp köras iväg så att platsen blir tömd på skräp. Allra lättast är det oom man har haft möjligheten att lämna en container på platsen. Då är det bara att tömma det mesta som kan slängas i den. Det är ju inte riktigt allt som går att slängas i den. Har man haft färger som man har målat med, krävs att färgen slängs på rätt ställe. Likadant med sladdar och kablar som inte ska brännas upp.

Det behövs ordning och reda på byggarbetsplatsen

Är det för skräpigt på en byggarbetsplats blir det svårt, för att inte säga omöjligt för en byggledare att göra inspektioner. Är platsen för full med allehanda skrot blir det inte överblickbart. Dessutom är det lätt hänt att arbetsredskap försvinner eller tappas bort i röran. För alla byggjobbare är det viktigt för att kunna göra ett bra jobb om de är ordning och reda på arbetsplatsen. Det är också lättare att ta fram belysning och annat som underlättar på en byggarbetsplats, om det inte är fullt med skräp överallt. Det blir lättare att arbeta på en ordnad arbetsplats än på en arbetsplats där byggjobbarna inte hittar sina saker till sist på grund av oordningen.

Anlita en byggstädfirma med garanti

Vissa duktiga byggstädningsfirmor her städgarantier, vilket gör att du som kund ska kunna lita på att det blir som du önskar. De kommer och tar hand om allt skräp. De följer då lag och ordning och arbetar på ett miljömedvetet sätt och hanterar miljöfarligt avfall på rätt sätt. Läs mer här.

Varför inte bygga Attefallshus när ungarna blivit stora?

8 okt 2018

Majoriteten av svenskarna bor ju i en storstad, om man med storstad menar en stad med fler än 100.000 invånare. I storstäderna samlas allt fler svenskar. Landsbygden har fortsatt urholkas, vilket är synd då vi egentligen behöver en levande landsbygd. Centraliseringar i syfte att spara resurser har bidragit till landsbygdsdöden. Det indragna BB i Sollefteå är det senaste tydliga exemplet på det. På landsbygden finns det utrymme, husen är billiga, tomterna likaså. Det stora problemet för dem som väljer att bo på landsbygden är problem med försörjningen. Vad ska man arbeta med och försörja sig på om man bor på landet?

Ont om bostäder i storstäderna kräver annorlunda lösningar

Då är det verkligen tvärtom när man bor i storstäderna. Tomterna är dyra, likaså bostäderna och villapriserna. Om man har stora utrymmen att utnyttja på landet, är det precis tvärtom när man bor inne i storstäderna. Där är priserna dyra på tomter, villor och lägenheter. Där har man däremot arbeten som kan försörja en. 

Har du ungdomar som har svårt att få tag i en egen lya att bo i? Då kan ett Attefallshus vara en bra lösning. Ett Attefallshus kan byggas så stort som 25 kvadratmeter på den egna tomten. Taknocken får vara högst 4,0 meter, vilket är en rejäl höjd på ett litet hus. Det bör heller inte vara närmare än 4,5 meter frå grannens tomt. Till skillnad från Friggebod, får du dra eget vatten och avlopp till ett Attefallshus, vilket gör det till en mycket mer självständig bostad än någonsin en Friggebod kunde vara.

Varför inte bo i Attefallshus på tomten?

Om man har utrymmesbrist är det verkligen ingen dum idé att bygga på tomten. Den ekonomiskt lagda personen ser här en möjlighet att hyra ut sitt Attefallshus dagen då inte den egna unga famlijemedlemmen längre vill bo på mammas och pappas tomt. Då kan man alltid hyr ut Attefallshuset som en åtgärd att förekomma bostadsbristen i storstäderna. Många unga studenter, till exempel har svårt att få bostad.

Vill man inte hyra ut sitt Attefallshus kan man alltid använda det när man får gäster som kanske vill bo mer enskilt. Har man till exempel gäster med egna barn, kan det vara skönt att den unga familjen kan få rå om sig själv och bo lite avskilt från föräldrarna. Läs mer här om hur du kan bygga Attefallshus om du är intresserad av ett hus som du kan bygga på den egna tomten. 

Som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar för fastigheten

21 sep 2018

Ska du bygga eller hyra ut en fastighet har du som fastighetsägare ett eget och särskilt ansvar. Det gäller som fastighetsägare att vara medveten om det stora ansvar som man har. Särskilt gäller det ju om man har hyresgäster. Då har man ansvar för dem. Man har även ansvar för marken som fastigheten står på, att de byggmaterial som används är av det slag som inte gör människor sjuka. Är man det minsta osäker på vilken kvalitet marken har, som man har planerat att bygga på, är det bättre att kontrollera kvaliteten en extra gång än att göra det en gång för lite.

Anlita ett företag för kontroll av marken

När man ska bygga hus är det av allra största vikt att marken som man planerar att bygga på är frisk och håller högsta tänkbara kvalitet. Bygger man hus som sedan de som bor i huset blir sjuka av, då faller ansvaret tungt på fastighetsägaren. Då är det bättre att kontrollera en gång för mycket än en gång för lite. Blir hyresgästerna sjuka, kan de stämma dig som fastighetsägare och du får betala dryga böter, eller till och med hamna i fängelse för oaktsamhet. Det vill ingen vara med om.

Att genomföra en marksanering

Anlitar man ett marksaneringsföretag kommer de och gräver tills det som är hälsovådligt är borta och ersätter sedan med frisk jord. Ett företag som arbetar med marksaneringar tar efter saneringen ytterligare prover för att vara säkra på att det inte finns några gifter kvar i marken. NÄr de väl har sett till att det inte finns kvar några gifter i marken, får du som fastighetsägare dokument på utfört arbete, skulle något hända, faller i så fall ansvaret på dem som har intygat om att marken inte innehåller några gifter. Då går du fri från ansvar. Annars är det ditt, om du inte har gjort det som åligger dig som fastighetsägare.

Marken kan innehålla alla möjliga gifter

Det finns en mängd gifter som kan dölja sig i marken och allt är inte synligt för ögat. Det kan vara allt från bekämpningsmedel, cyanider, cyanväte, dioxiner (som man hittade i Hallandsåsen), olika fenoler, farliga metaller, PCB, klor eller, och svavel eller svavelväte. Är marken redan bebyggd kanske det gäller att man kan sanera även under de byggnaderna. I värsta fall blir man tvungen att riva och evakuera boende. Det blir mycket, mycket dyrare.

Måla som en målare

6 sep 2018

Hur kunde det blir så dåligt resultat? Många ställer sig exakt den frågan efter att ha målat om i sitt hem och där resultatet granskas. Det finns en slags happy-go-lucky-inställning kring att måla om och det är ofta den som ställer till det. Många behandlar ett målerijobb mer som en rolig grej än som ett hantverk. Man ser att en målare är totalt onödig att anlita och man glömmer bort att det är ett yrke som också kräver en ganska lång utbildning.

Att det är möjligt att måla utan en målare innebär inte att alla kan klara av det. Det är fullt möjligt att slå in en spik med en hammare också - men då skulle komma på tanken att bygga ett hus trots det, eller hur?

Nej, det är dags att ta yrket målare på ett större allvar och om man väljer att måla på egen hand så bör man åtminstone börja tänka som en målare och efterlikna hur en sådan arbetar. Vi ger några tips kring detta och vi säger att du bor i en lägenhet i Stockholm; en vitmålad sådan där du vill förändra radikalt och måla om väggarna i vardagsrummet i en mörkblå nyans - något som också fler och fler, glädjande nog, väljer att göra.

Så lyckas du med ditt måleri i Stockholm

Vi ger några tips kring hur du lyckas med konststycket att måla som en målare:

  • Förberedelse 1: Det första du ska göra är att handla allt du behöver. Penslar, roller, färg (naturligtvis), spackel, slippapper, kloss, tejp för lister, skruvmejsel (för att ta bort alla uttag), matta för att täcka golvet, en riktigt bra lampa och så vidare. Gällande färgen så bör du vara grundlig i valet av sådan. I och med att du vill ha en mörkare nyans och har vita väggar så är det enkelt. Ta hem några mindre färgtester och måla dessa på valda delar av väggen. Vilken ser bäst ut på håll, vilken passar bäst om man kommer nära? Det är svårt att avgöra bara genom de mindre färgpaletter som finns i butiken.
  • Förberedelse 2: Innan du börjar måla så är det dags att tejpa alla lister, lägga ut mattan - tätt mot väggen, spackla igen eventuella hål och slipa efteråt. Det här är den del du ska fokusera mest på. En målare kanske lägger 70% av sin arbetstid på detta - du lägger normalt kanske 30% av din. Det gör skillnad.
  • Måla: Börja med hörnen och längs listerna. Där använder du en pensel. Var generös med färgen - både med pensel och med rollern. Roller använder du på de större partierna. Ett tips: se till inte avvika från planen. Du kanske tänker dig att måla i våder som sträcker sig en meter framåt. Gör det, och undvik att börja måla längre än så. Du kan sätta små tejpbitar längs med väggen så blir det lättare att följa planen i fråga - och det gör det även lättare att se var du målat och inte. Tänk även på att backa några steg med jämna mellanrum för att se om du missat något.
  • Torka. Låt färgen torka enligt de anvisningar som finns. Kolla efteråt om det krävs ett extra varv eller om färgen täckt på ett bra sätt. Fyll i eventuella missar med en pensel.

På sajten https://www.malarestockholm.nu/ kan du läsa om hur en professionell målerifirma arbetat.

Underhåll inom VVS kan spara pengar

21 aug 2018

Att underhålla sitt hus kostar pengar, men att inte göra det kostar ofta så mycket mer. Det handlar på det stora hela om att ta hand om saker, se över och betala för att reparera, fixa och byta i tid. Låter man tiden gå så kan det leda till en akut skada - och en skyhög, oväntat kostnad. Det här är lätt rent teoretiskt, men om man ser till hur det fungerar rent praktiskt så finns det mer att önska. För många kommer livet emellan och man har aldrig riktigt tiden som krävs.

Man lever istället efter en devis om att om det fungerar så fungerar det och att man aldrig ska laga det som inte är trasigt. Dessutom är det svårt att underhålla det man inte ser med blotta ögat. Det talande är att det ofta är det som inte syns som medför de stora skadorna då de väl går sönder. Här ska vi tala om VVS och vi kan säga att du bor i ett hus i Malmö.

Vad händer om rören spricker?

Det som syns, det kan man åtgärda. Det som inte syns är betydligt svårare. Hur mår exempelvis de rör och de ledningar som löper på insidan av huskroppen i Malmö? Det är en fråga som vi råder dig att hitta ett svar på - i synnerhet om du bor i ett äldre hus. Många har ingen som helst aning om när den senaste åtgärden genomfördes inom denna gren av VVS - något som kan komma att stå dem dyrt.

Våra ledningar och rör belastas dagligen; vi går på toaletten, vi duschar, vi borstar tänder, tvättar oss, lagar mat, häller fett i avloppet och så vidare. Allt detta - och mycket mer - skapar ett slitage. Kommer det dessutom en kall vinter så kan slitna, igenproppade rör göra så att det vatten som inte rinner undan fryser inuti. Då isen som bildas sedan tinar så spricker rören i fråga.

Det är också den vanligaste orsaken till vattenskador i Sverige - från Malmö och upp till Kiruna. Vattenskador är dels kostsamma att reparera och dels så är det en väldigt påfrestande period för hela familjen under den tid då reparationen pågår.

Låt ett företag inom VVS göra en bedömning

Enklaste sättet att slippa dessa besvär är att kontakta ett företag inom VVS som genomför en rörinspektion. Den går ut på att företaget man anlitar använder sig av slangar där kameror finns fästa i ena änden. Genom att föra in dessa i husets ledningar kan man i realtid - via en uppkopplad dator - se vilket skick ledningarna i fråga håller.

En rörinspektion tar inte så lång tid, den är inte speciellt dyr och den ska ses som en naturlig del av det underhåll varje hus och villa kräver. Den kostnaden du lägger på att anlita ett företag inom VVS i Malmö ska ställas mot vad en eventuell vattenskada kostar att korrigera. Ibland så mår man bättre av att ha både livrem och hängslen på sig.

Mer om VVS: http://www.vvsmalmö.biz.

Finns intresse för att bygga balkong i er BRF?

17 aug 2018

Det finns några saker som kan komma att påverka både trivsel och värde på en bostad. Ett typiskt exempel på detta är om huruvida en lägenhet har balkong eller inte. Idag bygger man nästan alla fastigheter med balkong; det är något som planeras in och detta av den enkla anledningen att man vet hur mycket den extra ytan betyder för folk. Det är bara att kika på Hemnet och se hur många som direkt filtrerar bort bostäder som saknar balkong för att förstå vikten av detta.

Förr var balkongen inte alls lika viktig och det sågs mer som en slags extravagans än som en nödvändighet och - faktiskt - ett behov. Det innebär att många äldre fastigheter saknar balkonger och att många BRF:er i Sverige således har bostäder utan detta. Ett problem, både för medlemmar som då går miste om detta, under sommaren, extrarum och om extrapengar vid en framtida försäljning.

Det är dock ingen omöjlighet att bygga balkong och som BRF kontakta företag som specialiserat sig på tjänsten. Faktum är att fler och fler föreningar väljer detta; ett beslut som dock tar lite tid att omvandla från tanke till handling och från teori till praktik. Vi visar lite snabbt hur gängse väg ser ut för att man som BRF ska få låta varje bostad få bygga balkong:

Så ser processen ut med att bygga balkong

  • Det första steget är också det mest naturliga. Hur ser intresset ut hos övriga medlemmar i BRF:en - vill alla bygga balkong, handlar det om hälften eller bara ett fåtal? För att få bygga balkong så krävs det att åtminstone två tredjedelar ställer sig bakom förslaget, annars kan ideén direkt placeras i malpåsen igen. Ett råd i detta: se till att ha ett färdigt förslag redan då motionen presenteras. Kontakta några företag som erbjuder balkongbyggen och få en ungefärlig kostnad som du kan luta dig mot. Försök även att ta reda på hur lång tid det hela tar och så vidare. Du vill inte stå och ge alltför vaga svar.
  • Bygglov krävs: För att få bygga balkong så krävs det också ett bygglov. Det är inte helt enkelt att få. Även om det handlar om att öka värdet på fastigheten och om att göra livet lite bekvämare för varje enskild medlem så kan många föreningar få avslag. Stadsbyggnadskontoret sätter stor vikt på arkitektoniska värden. Rent krasst så måste balkongerna passa in i omgivningen - både mot fastigheten och i hela området. Ett råd är att ta hjälp med skisser och anlita exempelvis en arkitekt som kan ta fram ritningar som utgår från hur er fastighet ser ut och där balkongerna integreras på ett naturligt sätt - fortfarande genom att följa standardmått och vanligt förekommande riktlinjer. De brukar normalt innebära att en balkong är tre meter bred och 1.5 meter djup.
  • Anlita ett företag: Då bygglovet är klart så är det dags att anlita ett företag. Det sker som vanligt genom att ta in offerter från flera aktörer och där ni - genom referenser och referensprojekt - kan säkerställa kvalitet.
  • Finansiering och risker: Det är inte helt riskfritt att välja att bygga balkong. Faktum är att det är dyrt projekt och att man som BRF även kommer att stå som byggherre och därmed ansvara för alla säkerhetsfrågor. Gällande finansieringen så finns det några möjligheter. En av de vanligare är att man låter de medlemmar som vill bygga balkong bekosta denna på egen hand. Det är den mest demokratiska vägen då den utesluter ekonomisk risk för de som inte vill bygga. Ett annat alternativ är att föreningen tar hela kostnaden; något som dock, naturligtvis, förutsätter en god ekonomi. Det tredje är att man delar kostnaden efter boyta.
  • Bygget slutförs och besiktigas: Då all finansiering är klar så påbörjas bygget. Det tar lite tid - något som det också måste göra, med tanke på säkerhet och med tanke på att det, trots allt, är ett stort projekt. Efter att bygget är slutfört så sker en besiktning av företaget ni anlitat. Ett råd är dock att ni även anlitar en extern besiktningsman för extra trygghet.

Mer info här: http://www.byggabalkong.org.

Bästa sättet att underhålla huset

6 aug 2018

Det finns några sätt som man alltid kan underhålla sin bostad så att den behåler sin fräschet och inte förlorar utseendet när det kommer till vardagligt slitage. De flesta tänker sällan på att man behöver hålla ständigt underhåll på bostaden och huset. Man tänker lätt att sådant håller sig självt på något sätt. Att hus bara håller sin stil och utseende av sig självt. Men det fungerar inte riktigt på det sättet. Inget håller sig av sig självt, egentligen. När det kommer till bostäder och hus, utsätts de för ständigt slitage. Visst slitage är värre än andra. Generellt kan mana säga att ju fler som brukar huset eller bor i lägenheten desto större är ju slitaget på den samma. Har man barn och husdjur sliter det också mer på huset eller framför allt på bostaden. Därför kommer vi här att gå igenom de saker som du kan göra för att behålla ett regelbundet underhåll på huset och bostaden.

1. Renovera med jämna mellanrum

Lättaste sättet att underhålla ett hus är att egentligen ständigt renovera det. Se över takpannorna minst en gång om året, och häng- och takrännor minst två gånger om året. I och med att taket är det som tar emot mest av väder och vind blir slitaget störst på taket. Se över fönster, de behöver också ses över minst en gång om året. Ju oftare du se över dem, desto tidigare kan du åtgärda dem innan fönsterfärgen flagnar. Då kan du även se om de är dåligt isolerade samtidigt.

2. Skydda det mot allt för mycket sol

Skydda fönster och framför allt det som finns innanför fönster mot den starka solen så mycket du bara kan. Just därför är det viktigt att se över den sidan av huset som står mot sydsidan då den utsätts för mycket sol. Samma när det gäller norrsidan av huset. Både syd- och norrsidan är dsidor av huset som står för stort slitage.

3. Städa regelbundet

Inne i huset är det bra om du städar så ofta du bara kan. Ett underhåll handlar inte bara om nya byggamaterial och färger. Det gäller även utseendet och ren ytor ser snyggare ut än stmutsiga. Känner man att man själv inte hinner med städningen, kan man alltid anlita ett städföretag som kommer och städar den viktiga veckostädningen. Bor du i Malmö, kan vi rekommendera detta städföretag, med goda referenser. Läs mer här om städföretaget som erbjuder hemstädning i Malmö på http://www.hemstädningmalmö.com.

← Äldre inlägg