Säkerhet

Glöm inte säkerheten

Förutom byggvarorna är säkerhetsutrustning och verktyg andra viktiga komponenter av ett säkert byggande. Att snickra, blanda cement och andra moment är riskabla, vilket gör att säkerhetsutrustning som ställningar och selar är en viktig del av byggnadsarbetet eftersom de förebygger olyckor.