Vilket företag är bäst för badrumsrenovering i Salem?

Vill du anlita ett företag för att få badrummet renoverat i en bostad i Salem så funderar du säkert över vilket företag som är bäst. Det är inte helt lätt att svara på eftersom det till viss del blir som att fråga ”vilken frukt är godast?”. För delvis beror det nämligen på vad som efterfrågas.

I Salem finns ett mindre utbud av företag som utför badrumsrenoveringar. Det är därmed lätt att kontakta varje företag och be dem komma hem till bostaden för att göra en inspektion av badrummet och därmed kunna lämna en offert. Det handlar inte bara om att få offert utan även få ett ansikte på hantverkarna, känna personkemi och vilka man vill samarbeta med under arbetets gång. Det går därefter att säga vilket företag som har bäst pris, eller trevligast bemötande. Men det säger egentligen inget alls om kvalitén.

Det är alltid svårt att veta vilken kvalité som kommer att erbjudas. Hur vet du att företaget följer branschregler och har en garanti som verkligen kan utnyttjas om något händer? De flesta ser enbart på priset och väljer företag utifrån det. Men en viss kvalitetssäkring bör först göras.

Fördelen att anlita ett lokalt företag är att det lättare går att få referenser. Självklart går det att anlita företag runt om i Stockholm för en badrumsrenovering men genom att välja ett företag från Salem kan man både få referens på utfört arbete och åsikter om de personer som driver företaget. Hör dig för med folk som känner till företaget, läs på Facebook vilka som nämnt dem, prata med tidigare kunder och kontrollera Svarta Listan hos Röd och Rön. Det innebär inte med säkerhet att företaget är seriösa men det ökar chansen betydligt.

Ytterligare en punkt att ta hänsyn till är hur lång tid som badrumsrenoveringen beräknas ta – och vad som händer om företaget inte håller denna tidsram. Detta är något som inte ofta nämns på företagens hemsidor men något man ska vara noga med att ha med i de kontrakt som skrivs. Det är även något man kan ta upp med företagen när de kommer ut och ger gratis offerter. För det är minst sagt en punkt som skiljer mellan dem.

Kom även ihåg att kräva dokumentation på vilket material som använts vid renoveringen samt en tydlig garantisedel. Detta kan krävas av försäkringsbolaget om en skada skulle uppstå.

Vilket företag som är bäst i Salem? Det beror delvis på vad som efterfrågas men att se på referenser och i första hand sikta på kvalité är betydligt bättre än att låta priset styra.

22 Dec 2017