Vilken kabel som går vart

Filmens hjälte rusar fram till bomben. Klockan tickar sakta nedåt. Spänningen stiger när hjälten drar i kabel efter kabel. Vilken är det som är den rätta? Klipper man fel så smäller bomben!

Fullt så dramatiskt som i filmer är det sällan när man arbetar med el. Men det kan ändå innebära stora bekymmer om man inte vet vilken kabel som har vilken funktion. Och om det är en större kopplingsstation så kan det finnas väldigt många kablar att välja bland. Kopplar man ifrån fel så kan det skapa stora problem. Det innebär inte enbart att en lampa eller maskin stängs av. Vissa eldrivna lampor och maskiner mår dåligt av att plötsligt få elen bruten. Så pass att det kan innebära skador eller olyckor. I vissa fall kan man använda sig av olika färger på kablarna. Så som ofta sker när hjältar i filmer ska klippa av kabeln till bomben. Men om det är hundratals kablar så hjälper inte färger. Man behöver ett annat sätt att kunna markera kablar på helt enkelt.

Ordning och reda

Lösningen på hur man vet vilken kabel som går vart är mycket enkel. Man sätter en liten markering på varje kabel. På det sättet kan man inte ta fel. Men även om man sätter små markeringar på varje kabel så behövs det ett system som fungerar. Det är inte som adresslappar på nycklar där man kan skriva in vad man vill. Och oftast så väljer man att märka kablarna med siffror och bokstäver istället för hela ord eller beskrivningar. Därför kan det vara så att endast den som är kunnig inom systemet kan tyda vilken kabel som går vart. Men det går också att sätta upp ett litet schema, eller en karta, så man kan tyda märkningen lättare.

Ett hållbart material

Kablar ska aldrig vara i kontakt med vatten eller andra vätskor. De går inte speciellt bra ihop. Men när man väljer en märkning på sina kablar så är det ändå en god idé att välja ett material som är tåligt och håller länge. Därför brukar man antingen använda sig av plast eller metall. I båda fallen så är det material där man kan få märkningen inristad på ett hållbart sätt. Själva fastsättningen på kabeln är också av rejält material. Det är inte till hjälp för någon om man ska arbeta med kablarna och märkningen har trillat ner på golvet nedanför kopplingen.

18 Oct 2020