Vilka redskap behöver en byggstädningsfirma?

Många byggföretag behöver kunna få bort allt flis och sågspån som bildas under dagen. Det är en hel del som blir både smutsigt och dammigt under en dag. Att ha en dammig arbetsplats när man bygger innebär ofta att man bygger in dammet och smutsen i det bygge man håller på med. Ofta behöver man en byggstädning då och då under ett bygge. 

Många anlitar därför ett byggstädningsföretag som kan gå in och städa undan allt innan inredningshantverkarna kan komma och fortsätta bygga inredningen på en byggarbetsplats. Är det så att du har ett byggföretag som behöver maskiner som underlättar byggstädningen, finns det olika lösningar för det. Här finns olika sorter för byggstädning.

Ju större yta desto större sopmaskin krävs

Ju större yta som ska städas desto större maskin krävs. Det är ingen idé att ta in en liten sopmaskin som puttrar på och som det tar flera timmar innan det arbetet är klart. Ju mer effektiv maskin desto snabbare går det, detta säger ju sig självt. Det gäller att beräkna ytan och jämföra det med den kapacitet som sopmaskinen har. Här har leverantören informationen som du behöver. Jämför de olika maskiner som klarar av 1000 kvadratmeter per timme, eller 2500 kvadratmeter per 10 minuter; så förstår du vad de olika maskinerna kan göra, jämfört med tiden det tar och priset blir också därefter.

Välj en leverantör med hyravtal

Du kan välja en leverantör som antingen säljer sopmaskinerna till dig, eller som hyr ut sopmaskinerna till dig. Behöver du sopmaskiner enbart då och då är det ju självklart att du inte behöver köpa en maskin som blir stående på en parkeringsplats, det säger ju sig självt. Då är det bättre att hyra en sådan, även för bokföringsdelen. Det är bättre att kunna dra av för hyran som kostnad, i stället som en tillgång i företaget. Däremot kan en hyra kosta dig en hel del om det är så att du behöver hyra den i praktiken varje dag. Det säger sig självt också, men det är ändå viktiga avvägningar för ditt företag.

Välj en leverantör med service och reparationer

Välj helst en leverantör som erbjuder service och möjlighet till en ersättning för den sopmaskin som behöver repareras. En leverantör måste kunna erbjuda en ersättning medan sopmaskinen repareras. Det är däremot inte alla som gör detta.

Välj en leverantör med miljömedvetenhet i fokus

Här finns det andra kriterier som inte enbart har med kostnadseffektivitet att göra, utan som har med miljömedvetenhet att göra. Det är allt viktigare för oss alla att göra miljösmarta val, och inte enbart beräkna kostnader. Välj hellre en firma som det kostar lite mera att anlita men som aktivt arbetar på ett miljömedvetet sätt än tvärtom. Det vinner alla på nämligen. Läs mer om en miljövänlig leverantör för sopmaskiner på: http://www.sopmaskin.nu.

29 May 2018