Viktigt med takunderhållet

Att lägga om taket är en större kostnad och för att det ska hålla riktigt länge är det viktigt med regelbundet underhåll och reparationer. Hur taket ska skötas beror på materialet.

I Sverige är tegel det vanligaste takmaterialet. Tegel är ett vackert och levande material med sina skiftningar och det åldras dessutom vackert. Även takpannor av betong är populära då de går att få i nästan vilken färg som helst. Tak av tegel och betong kan hålla så länge som hundra år om de är av bra kvalitet och underhålls som de ska.

I vårt nordiska klimat med skiftande årstider och inte sällan med en hel del regn och snö utsätts taken för ganska så tuffa förhållanden. Det händer att tegelpannor går sönder eller hamnar på sned i höststormar och då måste man snabbt byta ut eller få dem på plats igen så att inte fukt hinner leta sig in under taknocken.

Mossa på takpannor binder fukt och kan skada taket

På alla tegel- och betongtak börjar det med tiden växa mossa och annan växtlighet. Det gör att vatten, snö och fukt inte rinner av taket som det ska utan i stället stannar kvar i takpannan. Detta är givetvis inte bra då risken är ganska stor att fukt letar sig in i det underliggande taket och skadar det. Genom att tvätta taket rent från mossa försäkrar man sig om att vatten rinner av som det ska. Dessutom förlänger man takets livslängd samtidigt som husets värde ökar.

En effektiv metod som rengör takpannorna

Idag finns det tack och lov effektiva metoder för mossbekämpning som dessutom är både miljövänliga och prisvärda. Det kan vara svårt och är dessutom riskabelt att själv tvätta sitt tak fritt från mossa. I stället kan man anlita ett företag specialiserat på underhåll av tak och bekämpning av mossa. De rengör effektivt takpannorna och behandlar dem även med ett medel som ska förhindra att mossan kommer tillbaka. Detta gör att man kan njuta av ett mossfritt tak i många år och slippa oroa sig för eventuella fuktskador.

Som alltid när man anlitar hantverkare är det bra att ta in offerter från ett par olika företag innan man bestämmer sig. Viktigt är att kontrollera att de använder sig av miljövänliga metoder och att det även ingår en garanti. Som en ytterligare säkerhet kan man också kontrollera företaget hos Skatteverket så att det inte finns några obetalda skatter etc. Läs mer om mossa på denna hemsida: https://www.mossapåtak.se

24 Oct 2020