Vem kan anlägga markområden runt byggnader?

Går du i tankarna om att bygga ditt eget hus eller kanske uppföra en stor fastighet? Har du full kunskap om hur markområdet kan anläggas runt omkring eller skulle du behöva ta in en expert?

När det gäller att anlägga ett markområde vill du säkert ha tag på ett riktigt bra företag som kan gör markarbetet åt dig på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att de som gräver har god kunskap om hur de ska gå till väga. Ska ett markarbete utföras i samhället kan du gräva sönder ledningar eller strömkablar. Skaffa därför en ordentlig ledningsanvisning. Det är farligt om elkablar eller gasledningar skulle gå sönder. Då kan du som gräver, eller andra, skadas. Utöver det är det möjligt att du även åsamkar skada på byggnader eller annan egendom. Det kan bli en riktigt dyr historia utöver den tråkiga erfarenheten. Om du skulle råka skada en människa eller byggnad så kan du nämligen bli ersättningsskyldig.

Kan man göra ROT-avdrag för markarbeten?

En del markrelaterade byggnadsarbeten omfattas av ROT- avdraget, andra gör det inte. Med avdraget kan du få dra av 30% av arbetskostnaderna. Det betyder i praktiken att du kommer kunna tjäna en rejäl slant på att anlita kunniga markarbetare. Avdraget gäller bara om du anlitat en hantverkare och markjobbet utförs i direkt anslutning till ditt hus eller din byggnad. Dränering av husgrund är ett exempel på sådant markarbete som berättigar till ROT- avdrag. Ett annat exempel är om du gräver eller borrar för att installera en bergvärmepump. Det gäller även om du vill ha en energivärmepump och behöver anlita en firma som borrar åt dig.

Finns det några markarbeten man inte kan göra avdrag för?

Att gräva på sin tomt kan ge dig en djup tillfredsställelse av att åstadkomma en förbättring, men det ger i sig inga rättigheter till avdrag. Däremot får du göra avdrag om du i samband med att du gräver anlitar någon som utför ett markarbete.Ett exempel är om du vill anlägga ett enskilt avlopp. Skulle du vilja lägga marksten på din tomt, under din altan eller utanför ditt hus berättigar inte heller det till avdrag. Sist men inte minst gäller inga avdrag när du anlägger en gräsmatta eller en trädgård på din tomt. Allt slags trädgårdsarbete och skötsel förknippat med det här anses inte ha direkt anknytning till huset vilket gör att inga avdrag kan komma i fråga.

10 May 2020