Vanliga frågor om takpapp

Att lägga papptak är betydligt enklare och snabbare än att lägga tegel eller plåt. Detta inte minst på mindre byggnader som dasset, förrådet eller snickarboden. Några av de vanligaste frågorna som dyker upp när papptack ska läggas är de som presenteras nedan: 

(Frågor tagna från tre olika företag i Stockholm som lägger papptak)

Vilken papp är enklast och snabbast att lägga?

Det bör vara papp med självhäftande kant. Detta gör att tjära behöver användas till mycket liten del. Ena långsidan har självhäftande del vilket gör att kommande bård kan fästas på den tidigare delen. Tjära behöver däremot alltid finnas tillgängligt för mindre skador eller skarvar. 

Måste man lägga både underlagspapp och ytpapp?

Ja, i de allra flesta fall ska ett papptak bestå av två skiktspapp. Detta gäller inte minst om papptaket ska ha en lutning på mindre än 45 grader. Dessutom har de olika funktion. Med de olika pappmaterialen på varandra skapas ett totalt skydd och skulle det gå sönder lite i ytpappen finns underlagspappen som ett skydd. 

Vilket underlag ska vara under pappen?

Det viktiga är att underlaget är stabilt och relativt slätt. Det kan exempelvis vara plywood eller OSB-skiva likväl som brädor och spont. Det krävs däremot att detta skapar ett stabilt och tätt underlag utan några små gropar där pappen lättare går sönder. 

Vad händer om bubblor uppstår?

En bubbla kan både uppstå när papptaket läggs och i efterhand. I det fall skär man ett snitt över bubblan så att lyften kommer ut varpå takkitt används för att foga igen de skarvar som uppkommit. 

Kan papptak läggas själv eller bör firma anlitas?

Ja, papptak är relativt lätt att montera. Däremot bör man hålla sig till ”amatörvägarna” och enbart använda klister som kallmonteras. Företag som jobbar med papptak har speciella svetsar som snabbt och effektivt monterar pappen men dessa måste man ha utbildning på då de kan göra betydande skador om de används på fel sätt. 

Orsaken att anlita firma handlar framförallt om kompetens och tidsåtgång. Genom att söka på Google efter papptak och relevant ort (exempelvis Papptak Stockholm) kommer flera företag visas som erbjuder denna tjänst. Kom ihåg att alltid fråga om offert från flera olika företag. Priserna skiljer rejält och inte minst i Stockholm då de olika företagen har mycket stor skillnad gällande kompetens och målgrupp. 

Går det att limma ny papp på den nya?

Ja, det är möjligt att bygga på befintligt papptak med ytterligare lager med papp. Men var då noga med att ta bort lösa delar och se till att nya skarvar ligger korrekt. Blir det däremot bulor är det bättre att slipa bort den gamla pappen först. 

Gäller försäkringen om jag lägger pappen själv?

Försäkringen gäller alltid så länge arbetet är utfört ”fackmannamässigt”. Detta är den stora orsaken till att anlita en takläggare då man får garanti på taket och ett intyg att det är utfört enligt gällande branschregler. 

Hjälp på vägen - Så hittar du företagen som hjälper dig

19 Apr 2018