Värmepumpar Göteborg - Frågor och svar

Funderar du på att investera i en värmepump i Göteborg och har fastnat lite kring vilken typ av värmepump, vilket märke och vilken effekt du ska ha? I så fall så hoppas vi att du ska få hjälp av den här texten.

Vi ska gå igenom lite kring värmepumpar i Göteborg och vi tänkte göra det genom att rada upp några vanliga frågor och ge svar på dessa - enligt följande:

Vilka fördelar finns med värmepumpar i Göteborg?

Det finns flera fördelar med att välja värmepumpar som villa- eller fastighetsägare. Den stora ligger i att du får en lägre årlig kostnad för uppvärmning och energi. Ser man till exempelvis bergvärme och en bergvärmepump så kan en sådan sänka kostnaderna med närmare 80 % - varje år. Detta förutsätter emellertid att man har rätt förutsättningar och att exempelvis installation sker på ett fackmannamässigt sätt. Andra värmepumpar i Göteborg når kanske inte samma extrema höjder, men det handlar dock om att du definitivt - som minst - kommer att halvera dina kostnader. En annan fördel ligger i att det handlar om grön energi.

Kan jag själv installera värmepump i Göteborg?

Nej, det får du inte. Dels som en följd av EU har tydliga regler kring installation av apparater med köldmedium och att man måste vara behörig för att installera sådana - men dels även sett till den uteblivna effekten. Även om du som lekman skulle få installera värmepumpar i Göteborg så skulle du förmodligen göra ett jobb som inte ens är i närheten av effekten som ges när en behörig installatör gör jobbet.

Kan jag ha nytta av värmepumpar i Göteborg även sommartid?

Ja, exempelvis en luftvärmepump kan ställas om och användas för att ge svalka. Normalt så omvandlar den kall luft till varm sådan - men även det motsatta är alltså möjligt. Ser man till en bergvärmepump så använder många villaägare den för att värma upp exempelvis poolen under sommaren.

25 Nov 2022