Vad betyder egentligen ordet entresol?

Entresol är benämningen på ett halvt våningsplan. Det kan du till exempel finna på en teater. Andra ställen är lager. Där finns ofta en eller ett par entresol.

Ibland kan det vara riktigt bra med ett extra plan när du har en lagerlokal. Då kan du lasta upp saker som inte är så höga och få plats med dem i flera små halvhöga extra våningsplan. Det gör att du kan utnyttja det utrymme som annars skulle förblivit outnyttjat. Det är riktigt smart.

När du utnyttjar all rymd som finns i en lokal blir din kostnad för lokalen i förhållande till utrymmet du kan använda där således lägre. Det är bara att proppa in så mycket det går. Det bästa i kråksången är att du kan gå omkring uppe på den halvhöga våningen, alltså din entresol.

Varifrån kommer ordet entresol ?

Ordet entresol är en översättning från ett ord som ursprungligen kommer från italienskan där det heter mezzanin. Det är som en låg våning. Den brukar ligga mellan två lite högre plan. Du ser dem ofta i lagerbyggnader men de förekommer dessutom ofta i teaterbyggnader. Du har säkert sett flera entresolplan om du varit på opera eller gjort ett teaterbesök.

Har du ont om plats på golvet skulle du kunna utöka med entresolplan för att få plats med lite mer saker. Din extra våning skulle lätt kunna förses med små kvadratiska fönster så att det inte blir alltför kompakt. En entresol kan därför vara oerhört praktisk i många olika sammanhang.

7 Apr 2023