Utbilda sig till snickare

Arbetet som snickare är vsnickarearierande. Ena dagen kan du jobba på ett storbygge i Sollentuna, medan du nästa dag arbetar med underhållsarbete hos en privatperson i Norrtälje. Klart är att yrket i alla fall passar den som är kreativt lagd, är händig och som gillar att arbeta fysiskt i varierande miljöer.

Efter ett antal år i yrket – eller på högskola – kan man fortbilda sig till att bli specialsnickare. Man har då kompetens att ta på sig ett mycket brett omfång av arbetsuppgifter. Normalt är man nischad mot ett särskilt område, det kan till exempel vara inrednings- eller möbelsnickare.

Men i början av karriären kan vi rekommendera att du satsar på en mera mångkunnig snickare, som den här: snickaresollentuna.nu

Utbildningen

En väg som många går för att bli snickare är den genom gymnasieskolan. Här finns Bygg- och anläggningsprogrammet, med inriktning husbyggnad, som förbereder eleverna på en karriär som snickare. Bygg- och anläggningsprogrammet finns på många platser i landet. I Stockholm finns det till exempel på Kungsholmen, i Sollentuna och ett flertal i stadens södra delar. Även om man bor lite utanför staden, till exempel i just Sollentuna, behöver man sannolikt inte pendla särskilt långt. Om man bor i en väldigt liten stad kan det dock hända att man får pendla till närliggande orter eller, om det krävs, flytta.

Efter att ha klarat av bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet behöver du arbeta som lärling under en period på två år. Därefter får du avlägga det som kallas för ett yrkesteoretiskt prov. Om du godkänns på provet får du sitt yrkesbevis som träarbetare.

Som nämnt i inledningen av den här texten går det också att fortbilda sig. Den som vill bli finsnickare kan redan på gymnasiet nischa sig mot det, och då genom hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri.

Du som är vuxen kan gå vägen genom Komvux. Det är ett relativt populärt yrke, med stor efterfrågan, så programmet bör finnas i de allra flesta kommuner. Ytterligare ett alternativ är att hitta en lärlingsanställning hos ett privat företag och samtidigt, eller därefter, läsa teori på distans. Studierna sker då genom Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Hur är det att jobba som snickare?

Fysiskt. Arbetet som snickare innebär att man sliter hårt med kroppen. I unga år är det viktigt att ha ergonomin i åtanke, så att man inte ådrar sig belastningsskador efter att ha varit verksam under en längre period. Det är också viktigt att man regelbundet tar raster och hanterar verktygen på rätt sätt. Samtidigt har teknik gjort att det är mindre slit idag, jämfört med de som går i pension idag. 

En snabb väg ut i arbetslivet. När du har gjort klart din lärlingsperiod och fått ditt yrkesbevis samt full lön, sitter säkerligen en del av dina vänner fortfarande i skolbänken på högskolan. Det här är ett yrke där man snabbt kommer in i arbetslivet – och slipper studieskulder

16 Jan 2018