Tips för er som ska beställa markarbete i Stockholm

Många byggprojekt i Stockholm börjar med det viktiga markarbetet. För utan ett väl utfört markarbete kommer det man bygger inte att hålla särskilt länge.

Ett väl utfört markarbete är helt avgörande för att det man bygger ska stå stadigt och hålla i många år. Detta gäller oavsett om man ska bygga ett nytt hus, en altan, eller anlägga en trädgård med gångar och upphöjda rabatter. Men för att det ska bli bra måste markarbetet anpassas till platsen och det byggprojekt som man ska utföra.

Dränering är en viktig del av markarbetet. Därför måste man först gräva och schakta bort jordmassor för att sedan kunna bygga upp en stadig grund av dränerande material. Är det ett hus man ska bygga ingår det i markarbetet att även gräva för el, avlopp och andra anslutningar.

Priserna på markarbete i Stockholm kan variera

Vill man ha hjälp med markarbete i Stockholm ska man anlita en erfaren markentreprenör som väl känner till de byggregler som gäller och som är certifierad. Priserna kan variera mellan olika aktörer och det kan löna sig att jämföra priser genom att ta in flera offerter. Men man kan heller inte bara se till priset då ett undermåligt markarbete alltid leder till merkostnader.

Därför måste man även ta referenser på den markentreprenör som man funderar på att anlita. Ring upp referenserna och ställ relevanta frågor som exempelvis; blev markarbetet bra och färdigt i tid? Fungerade kommunikationen med företaget bra och fanns det något som kunde ha blivit bättre?

1 May 2023