Stålkonstruktioner i Stockholm, ett material med anor

Stålkonstruktioner i Stockholm är inte bara gjorda av ett miljövänligt och lättarbetat material, stålet är även en del av Sveriges historia och framtid.

Stålets historia är nära sammansvetsad med Sveriges historia. Stålets historia börjar egentligen redan under medeltiden, då man får upp ögonen för järn. Stål består till största delen av järn, och det är svårt att avgöra precis vilka tidsepoker som förknippas med stål respektive järn. Det ena föds ur det andra, så att säga.

Järn användes flitigt från medeltiden och framåt. På 1300-talet exporterade Sverige mycket järnmalm, främst till Tyskland. Järnmalmsexporten var fortsatt stark under många hundra år, men i början av 1900-talet ökade efterfrågan på stål enormt. Den industriella revolutionen och de efterföljande världskrigen satte verkligen stålproduktionen på kartan, och olika stålkonstruktioner blev allt vanligare i samhället.

Stålkonstruktionens användningsområden

Stålet är eftertraktat eftersom det är ett relativt miljövänligt material och att det är underhållsfritt, samtidigt som det är ett lätt material med lång hållbarhet. Stål framställs av järn, som är ett av grundämnena. Cirka sex procent av jordskorpan består av järn. Detta gör att järn är ett material som är lätt att få tag på, speciellt i Sverige.

Eftersom stål är lätt och hållbart är det ett mycket vanligt byggmaterial, och stålkonstruktioner används ofta vid större byggnader, som exempelvis idrottsarenor och maskinhallar. Stålets egenskaper gör att det lämpar sig mycket väl för balkar, takstolar och andra bärande komponenter. Det gör även att stål är lätt att transportera, eftersom det väger lite och inte är stötkänsligt på samma sätt som andra material kan vara.

23 Sep 2022