Stålhall för fordonshall

Stålhallar är det moderna sättet att bygga stort och hållbart. För räddningstjänstens fordonshallar finns egentligen inget annat alternativ när man bygger nytt.

Räddningstjänsten skulle bygga ny fordonshall. Det var mycket som skulle planeras och ordnas med. För all utrustning behövdes till exempel utrymmen där den kunde ordnas väl och vara lättillgänglig. Framförallt skulle det naturligtvis finnas platser för utryckningsfordonen - släckbilar, tankbilar, stegbilar och räddningsledarens bil.

Totalt var det sju fordon som alla skulle ha sin egen port så att de kunde lämna byggnaden riktigt snabbt när larmet gick. Bara det att konstruera portarna med all automatik var en hel vetenskap i sig. Som tur var fanns det företag som var specialister på det och som skulle konstruera och montera vikdörrarna.

Upphandling av stålhall

Först och främst behövdes förstås en stabil och hållbar stomme för byggnaden. För en modern byggnad med alla krav som fanns var det enda vettiga alternativet en stålhall. I grannkommunen hade man anlitat ACT för att uppföra stålhallar till deras räddningstjänst. Denna firma fanns också med ibland de anbud man tagit in här och när man gjorde helhetsbedömningen avseende vad som erbjöds och till vilket pris så blev det så att ACT vann upphandlingen även här.

Det tog naturligtvis ett tag att få allt färdigt. Men så blev det också riktigt, riktigt bra. Lite intrimningar behövdes men när slutbesiktningen var klar så var allt redo. När första faktiska larmet gick var brandmännen i det nya gymmet på ovanvåningen. Det var bara att ta brandstången ned och ge sig iväg. Allt klaffade perfekt.

30 Aug 2022