Stålkonstruktioner – starkt och flexibelt

Om du ska investera i nya lokaler eller bygga till befintliga, måste du ha en stark och flexibel stomme. Med stålkonstruktioner går bygget dessutom snabbt.

Byggnader som uppförts med en metallkonstruktion är omvittnat stabila. Se bara på Eiffeltornet i Paris som stått stadigt på plats i mer än 130 år. Förmodligen har flera delar bytts ut, men detta spektakulära torn symboliserar metallens överlägsenhet för konstruktioner i järn och stål.

Ditt företag växer så att det knakar och en ny lagerlokal måste byggas. Byggtiden ska vara kort och du tänker dig att stommen ska vara av stålkonstruktion. Det är svårt att göra prognoser och särskilt om framtiden. Men lagret kanske måste byggas till efter några år. En sådan tillbyggnad underlättas om befintlig byggnad har stomme av stål. Du kontaktar ett företag som levererar stålstommar och som tar fram ett första ritningsunderlag.

Stålkonstruktioner med kort byggnadstid

En stor fördel med stålkonstruktioner är att pelare, balkar och stommar kan förberedas på fabrik. Leverantören har en gedigen maskinpark som gör att komponenterna kan konfigureras, kapas, borras med mera på verkstad. Byggnadstiden på plats kan därför göras kort. En leverantör av stålkonstruktioner har erfarna och kunniga stålarbetare som effektivt ser till att stommarna monteras på byggplatsen och med högsta säkerhet.

Stålkonstruktioner blir lätta med hög hållfasthet i förhållande till sin egenvikt. Det går också utmärkt att kombinera stålkonstruktioner med andra material som trä, betong och aluminium. Stål är också ett miljövänligt material. Tänk på att mer än 30 % av allt stål som produceras, baseras på återvunnen skrot.

25 Oct 2022