Sprinklersystem sover aldrig

Det finns olika sätt att förebygga att en eldsvåda sprider sig, men det bästa sättet är att installera ett sprinklersystem som reagerar så snart temperaturen i lokalen överstiger 68 grader.

Det ställs höga krav på brandsäkerhet i moderna byggnader. Konstruktion och material måste vara på ett sådant sätt att de hindrar eld från att sprida sig. Brandskydd i större lokaler ställer krav på släckningsutrustning, nödutgångar, larmanordningar och brandsäkra områden. I bostäder rekommenderas brandvarnare och tillgång till brandsläckare.

Alla förebyggande skyddsåtgärder till trots, inträffar ändå stora och ödeläggande bränder i bostäder, industrilokaler och andra verksamheter. När elden väl fått fäste går det dessutom väldigt fort för den att sprida sig och avge giftig rök. Räddningstjänsten larmas men varje minut är viktig. Ett utomordentligt sätt att förebygga ödeläggelse är därför att installera ett pålitligt sprinklersystem, exempelvis från företag som Maxcon.

Ett sprinklersystem är redo dygnet runt

En av fördelarna med ett sprinklersystem är att det är aktivt dygnet runt, året om. Skulle det börja brinna medan lokalerna är tomma så går det ändå igång och sprider vatten för att dämpa eldens framfart.

Det enklaste är att redan under projekteringsstadiet av en byggnad kontakta företaget som installerar Maxcon. Man planerar och installerar under byggtidens gång. Systemet är utvecklat på ett sätt som går att komplettera med ytterligare sprinklers om man exempelvis bygger till eller bygger om lokalerna.

Anlitar man ett etablerat och kunnigt företag att installera sprinklers får man dessutom tillgång till utbildade tekniker som utför regelbunden service och underhåll av systemet.

15 Feb 2022