Specialister på allt som behövs inom bygglovsritningar

Vad är bygglovsritningar och hur skiljer de sig mot andra ritningar? Vilka ritningar krävs för bygglov och vilka specialister finns att ta hjälp av vid bygglov?

När du ska bygga ett hus så behövs det oftast bygglov. Det är ett godkännande som kommer från kommunen och som innebär att huset du vill bygga är godkänt enligt detaljplanen och alla riktlinjer som finns vid tidpunkten för bygglovet. Men för att kommunen ska kunna fatta ett beslut så krävs det en hel del information. Du ska rita in byggnadens position på en nybyggnadskarta samt skicka in bilder på hur huset kommer att se ut på utsidan. Dessutom ska du skicka in ritningar som visar på husets konstruktion samt hur planritningen ser ut. Det är en hel del dokument och ritningar som ska tas fram och det gör att du behöver hjälp av specialister på bygglovsritningar, för att det ska kunna bli godkänt.

Bygglovsritningar skapade av specialister

Vilka är det då som är specialister på bygglovsritningar? Det vanligaste är att du får hjälp med allt du behöver från hustillverkaren. Åtminstone om du väljer en totalentreprenad. Men om du inte gör det så kan du få hjälp av en arkitekt eller annan byggkunnig. Ritningarna som du ska visa upp är inte enbart de ritningar som används för att bygga ett hus, utan även ritningar som visar hur huset är dimensionerat. När du söker bygglov så ska ritningar och dokument skickas in, samt en beskrivning av husets användningsområde med mera.

28 Sep 2021