Som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar för fastigheten

Ska du bygga eller hyra ut en fastighet har du som fastighetsägare ett eget och särskilt ansvar. Det gäller som fastighetsägare att vara medveten om det stora ansvar som man har. Särskilt gäller det ju om man har hyresgäster. Då har man ansvar för dem. Man har även ansvar för marken som fastigheten står på, att de byggmaterial som används är av det slag som inte gör människor sjuka. Är man det minsta osäker på vilken kvalitet marken har, som man har planerat att bygga på, är det bättre att kontrollera kvaliteten en extra gång än att göra det en gång för lite.

Anlita ett företag för kontroll av marken

När man ska bygga hus är det av allra största vikt att marken som man planerar att bygga på är frisk och håller högsta tänkbara kvalitet. Bygger man hus som sedan de som bor i huset blir sjuka av, då faller ansvaret tungt på fastighetsägaren. Då är det bättre att kontrollera en gång för mycket än en gång för lite. Blir hyresgästerna sjuka, kan de stämma dig som fastighetsägare och du får betala dryga böter, eller till och med hamna i fängelse för oaktsamhet. Det vill ingen vara med om.

Att genomföra en marksanering

Anlitar man ett marksaneringsföretag kommer de och gräver tills det som är hälsovådligt är borta och ersätter sedan med frisk jord. Ett företag som arbetar med marksaneringar tar efter saneringen ytterligare prover för att vara säkra på att det inte finns några gifter kvar i marken. NÄr de väl har sett till att det inte finns kvar några gifter i marken, får du som fastighetsägare dokument på utfört arbete, skulle något hända, faller i så fall ansvaret på dem som har intygat om att marken inte innehåller några gifter. Då går du fri från ansvar. Annars är det ditt, om du inte har gjort det som åligger dig som fastighetsägare.

Marken kan innehålla alla möjliga gifter

Det finns en mängd gifter som kan dölja sig i marken och allt är inte synligt för ögat. Det kan vara allt från bekämpningsmedel, cyanider, cyanväte, dioxiner (som man hittade i Hallandsåsen), olika fenoler, farliga metaller, PCB, klor eller, och svavel eller svavelväte. Är marken redan bebyggd kanske det gäller att man kan sanera även under de byggnaderna. I värsta fall blir man tvungen att riva och evakuera boende. Det blir mycket, mycket dyrare.

21 Sep 2018