Slipp krånglig administration!

För alla hantverkare som arbetar med byggarbeten finns det stora behov för att till exempel arbeta med all slags administration. För att få rätsida på hur mycket material som går åt, hur lång tid de olika byggen tar, hur många hantverkare som bör arbeta med de olika momenten, finns det datorprogram som hjälper arbetsledare att få en uppfattning just om det. Följande saker kan man hantera i ett datorprogram.

1. Projekthantering

Här kan man behöva räkna på indexuppräkning, budget och göra realistiska budgetar och prognoser. För att få kontroll över projektens olika tidsramar, arbetsinsats och för att dra lärdomar både i nuet och i framtiden behöver man ett bra projekthanteringsprogram som enkelt hanteras i den egna mobilen. Många projektledare har inte tid att sitta inne på sitt kontor och arbeta med datorn. Många av dem är själva ute på arbetsplatserna och själva arbetar med de olika projekten. Då finns det varken möjlighet eller tillfälle att sitta stilla på et kontor vid en dator för att hantera administration. Då är det bra att det faktiskt finns enklare datorprogram som är åtkomliga via mobilerna i stället.

2. Tidrapportering

Även alla de hantverkare som arbetar med de olika arbetena kan själva lägga in sin tidrapportering. Det finns säkert dagar när de behöver arbeta över, eller är sjuka, behöver stanna hemma med sjuka barn, har semester eller bara är borta från jobbet. Att då hålla kontroll över alla hantverkarnas arbetade tid och kunna fakturera sina kunder på rätt sätt, kan bli omöjligt om man inte har någon realistisk uppfattning om hur mycket arbetarna har arbetat med olika projekt eller hur mycket arbetsinsats som de olika projekten har krävt.

3. Bokföring

Det finns även enklare bokföring som hantverkarna kan lägga in via mobilen. Vill man lätt sända fakturor så kan man skapa sådana i mobilen. Behöver man bokföra kostnader och inkomster (medan man ännu minns dem) så kan man det via sin mobil. I stället för att ha ett krångligt datorprogram i en dator på ens kontor, kan man komma åt ett bokföringsprogram i sin egen mobil och lägga in alla data i bokföringen på en gång när man är ute på arbetsplatsen. I stället för att behöva åka en tur till det egna kontoret och sätta tid på det, kan hantverkaren göra det på en gång på platsen där man befinner sig.

12 Jun 2019