Ska man välja nya eller begagnade truckar?

Att välja mellan nya och begagnade truckar är en viktig fråga för den som planerar att köpa en. Men hur gör man egentligen valet och vilka faktorer bör man beakta när man köper begagnade truckar?

Truckar används för att lasta och lossa gods på åkerier, lager, godsterminaler och inom partihandeln. De är även oumbärliga inom tillverkningsindustrin när det gäller att effektivt flytta stora mängder material och produkter. Om man planerar att skaffa nya truckar är det viktigt att välja en modell som passar arbetsuppgifterna, lokalerna och godset.

Det innebär att man behöver känna till den genomsnittliga vikten och omfånget på godset, samt hur ofta och hur mycket truckarna kommer att användas. Man måste även beakta utrymmet som finns för att köra och vända truckarna. Genom att vända sig till en erfaren truckförsäljare kan man vanligtvis få ett kostnadsfritt besök där de gör en bedömning och ger förslag på lämpliga truckar.

Viktiga överväganden vid köp av begagnade truckar

Genom att köpa begagnade truckar istället för nya kan man spara mycket pengar. Men om man väljer att köpa begagnat är det viktigt att vända sig till ett väletablerat företag. Dessa företag är noga med att serva och kontrollera alla begagnade truckar innan de säljs vidare.

Ett seriöst företag som truckar.net är också transparent när det gäller information om truckarna och kan ge en uppskattning av hur länge en truck kan förväntas hålla. När man köper en begagnad truck är det viktigt att göra samma grundliga kontroll och provkörning som man skulle göra vid köp av en begagnad bil.

6 Oct 2023