Schaktmassor - rätt hantering ett måste

I samband med större projekt och i samband med att privatpersoner bygger nytt så kommer det att uppkomma en massa schaktmassor - detta som en direkt följd av grävarbetet. Hur detta hanteras är en viktig fråga och det är det av den enkla anledningen att schaktmassorna i fråga kan vara kontaminerade och förorenade av olika gifter.

Detta gör att man har ett ansvar i att hantera dem på rätt sätt. I det här fallet så bör man som privatperson anlita ett företag med vana av hantering av schaktmassor som kan köra avfallet till rätt behandlingsstation och där personalen vid denna sedan vidtar rätt åtgärder. Vilket i sin tur kan handla om en analys av schaktmassor och där massorna i fråga sedan sorteras upp, tvättas och återvinns. Här har stora framsteg skett under senare år.

Återvinning av schaktmassor - en möjlighet idag

Tidigare var schaktmassor synonymt med deponi direkt. Kontaminerad schaktmassa var lika med förbrukad och oanvändbar sådan. Idag vet vi bättre. Genom förfinade metoder kan återvinning av schaktmassor ske och sedan användas som exempelvis fyllnadsmassa i samband med anläggning av motorvägar, broar, fastighetsbyggen eller hemma hos en privatperson som exempelvis planerar att bygga ett attefallshus och behöver en jämn, rak mark att placera detta på.

Detta skapar ett enormt mervärde. Deponi är den sista anhalten och till för material som saknar framtid. Det kan handla om isolering, om exempelvis glasfiber, keramik och om säkringar. Att man idag till stor del kan genomföra en återvinning av schaktmassor - genom tvättning och andra metoder - skapar ett positivt kretslopp som vi alla har nytta av i det långa loppet.

Ju mindre saker som hamnar på den slutliga anhalten i form av deponi - desto bättre är det. Utvecklingen går framåt hela tiden och det kommer hela tiden nya metoder inom återvinning och återanvändning. Det finns en ljus framtid.

13 Nov 2022