Sälj lastpallarna vidare till en uppköpare

Har ni lastpallar ståendes som ni inte längre använder? I så fall kan ni sälja dem vidare till en uppköpare. De behöver inte ens vara felfria eftersom uppköparen också lagar lastpallar.

Den som har gamla lastpallar ståendes som inte längre används kan i stället sälja dem vidare till en uppköpare av lastpallar. I stället för att köra dem till tippen kan man i stället tjäna pengar på sin gamla lastpallar. Man behöver inte ens ordna med transport utan uppköparen kommer och hämtar. De lastpallar man säljer behöver inte ens vara felfria. Uppköparen går nämligen noga igenom varje lastpall och reparerar det som är trasigt innan de sedan säljs vidare till nästa kund. På så vis får lastpallarna längre liv och används om och om igen. Något som givetvis också är bra för miljön.

Hur mycket tjänar man på att sälja lastpallar?

Det finns flera företag som både köper upp och säljer olika typer av lastpallar. Enklaste sättet att hitta en uppköpare är att leta på internet och i närheten av den ort man verkar på. Många gånger kan man kontakta företagen via deras hemsida, men man kan även ringa. Tillsammans kommer man överens om när uppköparen ska komma och hämta lastpallarna. Sedan besiktigar uppköparen lastpallarna för att bedöma i vilket skick de är och om någon behöver repareras. Detta för att kunna bedöma priset. Lastpallar som har fel eller måste lagas inbringar ett lägre pris. Därefter överförs betalningen till det bankkonto som man har uppgivit. Läs mer om lastpallar på denna sajt: säljalastpall.se

25 Nov 2021