Säkra lokaler med brandtätning

Inget är mer förödande för fastigheter än bränder. Oftast medför det svåra skador eller totalskada på egendom och inredning. Brandskydd med brandtätning förhindrar skador och räddar liv.

När vi idag bygger hus, bostäder eller fastigheter för andra ändamål, är medvetenheten om brandskydd hög. Vi förstår vad som händer då bränder utvecklas och när vi förstår det kan vi också utveckla bättre strategier för att förhindra dem.

Brandtätning är en av de tekniker som idag används för att skapa så kallade brandceller. Tanken med brandceller är att avgränsa uppkomna bränder till de utrymmen där de startar. Eftersom brand behöver syre försöker man förhindra att syre tillförs mellan olika rum i byggnader. Genom att använda brandtätning täpper vi effektivt till alla vägar där syre transporteras mellan utrymmen.

Brandtätning kräver kunskaper och bra material

De vanligaste ställena där brand kan spridas om inte brandtätning skett, är där genomföringar finns. Genomföringar är de ställen där exempelvis, balkar och datakablar leder genom ett antal väggar. Där släpps också syre igenom och där måste följaktligen brandtätning ske. Brandtätning sker med olika typer av brandtätningsmassa. Vilken beror på grundmaterialet och på vilka krav som ställs på brandsäkerheten i byggnaden.

Att täta med brandskyddsmassa kräver lite mer än att klicka lite lim i ett hål i väggen. Den som utför arbetet behöver vara väl förtrogen med hur de olika typerna av massa fungerar och vad som passar var. Det är av yttersta vikt att arbetet utförs med all kompetens. Välj därför en etablerad firma när det är dags för brandtätning. Läs mer om brandtätning på den här hemsidan: brandtätning.net  

15 Dec 2021