Så bygger man undergolv

När man ska lägga ett undergolv är det mycket viktigt att göra det noggrant och använda bra material. Här gäller det att inte fuska. Är man snål med materialet, så kommer man att ångra sig senare och behöva i värsta fall dra upp golvet och göra om det. Bland det viktigaste är att se till så att inte fukten kan komma upp ur golvet.

Först börjar man oftast med att gjuta golvet med betong. Vill man se till så att betongen inte drabbas av fukt kan man använda sig av EPS-betong. Det är en slags betong som innehåller celler av styrox. Styroxen gör så att betongen kan leda eventuell fukt från golvet ner i grunden. Den låter fukten vandra, så att säga, flytta sig inifrån och ut.

Gjuta golvet som utgör grund för undergolvet

När man sedan har gjutit golvet med EPS-betong, bör man lägga reglar på golvet. Redan när man gjuter golvet med EPS-betong, så bör man se till så att golvet är riktigt jämnt. Man vill ju inte ha ett golv som lutar. Även reglarna bör vara helt jämna. Man bör mäta med vattenpass så att varje regel är helt horisontell. När man har lagt reglarna, så skruvar på man spånskivorna på reglarna, men man använder både lim och skruvar, så att inte golvet börjar knarra. 

När sedan EP-folien ligger på spånskivorna är det sedan dags att lägga det golv som man önskar, antingen laminat, klick-golv, parkett eller med tiljor (träplankor).

Så lägger man golv så det inte knarrar

Antingen kan man lägga lumppapp, filt eller en foam under golvet, och ovanpå undergolvet för att det inte ska börja knarra eller bli ojämnheter på golvet. Vill man kan man även lägga på en särskild ljuddämpande matta som minskar eventuella ljud. Man kan också vilja lägga ett golv med en fuktspärr. På så sätt ser man till att fukten inte tränger ner i golvet.

Populärt med trägolv – fortfarande

På 1970-talet trodde man att plasten hade kommit för att stanna. Alla moderna golv skulle ha plastmatta – det var ju så praktiskt, lätt att städa och så var det ju så modernt. Men den som har överlevt 70-talet vet att plasten med åren blev ful och man har återvänt till trämaterial på golv, då det är ett så naturligt material och som inte blir lika fult som plastmattan. I år ser vi dessutom mörkt trä på golv.

 

29 Nov 2019