Så är det att arbeta med brandsäkerhet

Om man arbetar, som hantverkare med brandtätning och förebyggande arbete, för att våra hus och lägenheter inte ska antändas så lätt, gäller det att ta reda på så mycket som möjligt om hur en eld uppstår, hur den lever vidare, vad den lever av och hur den gör för att växa. Det kemikalier som man vet att inte är så lättantändliga som man bestryker, eller blandar i byggmaterialet som man tätar, isolerar eller fogar i de hus som man arbetar med.

Finns hantverksföretag som arbetar med att bygga in brandskydd

Det finns företag som arbetar just på detta sätt och som kan komma hem till dig och täta huset så att en eld inte kan antändas så lätt. Då bygger man in brandsäkerheten, så att säga. En eld  behöver syre och material för att leva vidare eller växa. Dels behöver elden syre. Utan syre kan en eld inte överleva. Dels behöver den material som den kan leva av. När en eld väl har uppstått, värmer den omgivningen som den finns i, oberoende om det är inne eller ute som elden finns. När omgivningen har blivit tillräckligt varm och het, antänds det materialet och elden växer, genom att den värmer upp omgivningen kontinuerligt. 

Så kan en eld släckas

Det viktigaste är att se till att syret stryps när man ska släcka en eld. Det gör man antingen genom att täcka över hela elden med en brandfilt, det vill säga stänga till så att elden inte får tillgång till syre längre. Många tänker på att man släcker elden med vatten, det är det snabbaste sättet att släcka en eld. Dels gör vattnet så att elden inte får mer syre, men vattnet sänker också temperaturen på omgivningen. Det som är nackdelen med att hälla vatten över elden är att vattnet skadar ibland annat material. Sprutar man vatten inomhus i en villa eller lägenhet, förstör vattnet det som finns i huset. Vattnet orsakar fuktskador som är svår att komma till rätta med. Man måste riva upp allt som har kommit i kontakt med vattnet och bygga med nytt material.

Se hellre till att elden inte får "mat" och syre

Eftersom vattnet skadar huset lika mycket som en eld gör, är det bättre att förebygga så att husen och lägenheterna inte antänds så lätt. Anlita ett hantverksföretag för jobbet att då ett brandskydd inbyggt i ditt hem. Då vet du att du har ett fullgott brandskydd. Här kan du läsa om ett av företagen som arbetar med brandtätning i Stockholm.

12 Nov 2018