Rörmärkning minskar olyckor

Rörmärkning är en viktigt detalj som många inte tänker på. Inom industrin så finns det rör och ledningar som löper genom lokalerna och samtliga dessa transporterar också någonting viktigt; det kan handla om gas, det kan handla om vatten - varmt eller kallt - och det kan handla om någon typ av kemikalie. Rörmärkning visar vad respektive rör transporterar.

Det finns tydliga regler att förhålla sig till gällande rörmärkning. Reglerna är strikta och handlar om allt från vilken färg märkningen ska ha, vilka symboler som ska finnas samt vilken storlek de eventuella bokstäverna ska vara skrivna i. Du har säkerligen någon gång hört uttrycket klartext. Det är någonting som härstammar från rörmärkning där vissa skyltar ska vara i KLARTEXT - vilket alltså, som synes, handlar om versaler som på ett tydligt sätt talar om innehållet.

Detta är något som förhindrar svåra olyckor och som gör exempelvis felsökningar och reparationer enklare. Om det exempelvis börjar brinna i en lokal så måste brandmännen snabbt kunna identifiera potentiella skador och effektivt kunna påbörja ett arbete med att säkra sådana.

Genom rörmärkning så kan deras arbete bli både säkert och effektivt - det ger alla en bättre möjlighet att klara sig oskadda i samband med att olyckor sker. Skylten och märkningen måste, av den anledningen, även vara tillverkad i ett material som klarar av en högre temperatur.

Vilka färger används vid rörmärkning?

Som vi nämnde ovan så används färger i samband med rörmärkning. Det är en viktig del av identifikationen. Detta då våra ögon snabbt dras till vissa färger och där vi således - i och med detta - kan uppfatta faror och agera utifrån den informationen. Som lekman kan det vara svårt att veta vilka färger som används i samband med rörmärkning och av den anledningen tänkte vi rada upp några av dessa för att exemplifiera hur systemet ser ut.

Det följer en logik som du snabbt kommer att bli varse - vissa färger sticker, så att säga, ut på ett tydligare sätt och dessa visar också på att det handlar om ämnen och kemikalier som man ska vara extra varsamma och uppmärksamma på om man stöter på dem. Här följer en lista:

Allt detta ger tydlighet som i kombination med placering - skyltarna måste vara väl synliga och satta enligt givna mallar - ger alla som behöver en viktig information. Den skapar i sin tur en större säkerhet och ett effektivare arbete som är oss alla till gagn. Vissa skyltar måste även utrustas med färdriktningar - pilar - som visar åt vilket håll innehåller färdas. Kort sagt: rörmärkning innehåller all den information vi behöver och ger både säkrare industrier och arbetsplatser. Du kan även köpa skyltar som underlättar i det egna hemmet och som ger dig tydlighet om vilka rör och ledningar som finns och vad som finns i dessa.

15 May 2020