Räcker verkligen solceller till elförbrukningen hemma?

Vi hoppas verkligen att det kommer en miljövåg när var och varannan installerar miljövänliga energikällor för sin kosumtion av energi. Försäljningen av solceller har verkligen gått upp, även om mätningen av konsumtionen började på en låg nivå. Priset har också sänkts betydligt som en konsekvens av den ökade efterfrågan. Enkelt uttryckt produceras solcellerna ljuset till elektricitet som kan lagras och användas i ett hushålls konsumtion av elektricitet som behövs för kyl, frys, TV, varmepump, till datorn eller spisen. De flesta som installerar solpaneler ser till att skaffa sig alternativa elkällor.

Många fördelar förutom de miljövänliga 

Det är viktigt att inte blanda ihop solceller med solfångare som enbart värmer vatten. Solceller består av glas, kisel och aluminium. Inget av detta rostar. De innehåller inga miljöfarliga ämnen. De slits inte ut och behvöer inte underhållas. När det kommer till solceller finns det en hel del okunskap kring dem. Det är än så länge en ny sak att använda sig av solceller och kunskaperna är inte så stora när det kommer till denna elkälla. Det genereras ingen el när det snöar. Men det faktumet kompenseras av att solcellerna producerar tillräckligt med elektricitet under resten av året. 

Så länge räcker solcellerna

Till viss del beror det på åt vilket håll solcellerna är monterade och var i landet de är. Dockär variationerna inte så stora i vårt land som man skulle kunna tro. Även om det är mörkt nästan hela dygnen under vintertid i norraste Norrland, komenseras de mörka dygnen av att det är ljust så gott som dygnet runt under vår och sommar. Det gör att skillnaderna inte är så stora i de olika delarna i Sverige. Bor man i Stockholmsregionen kan man räkna med underfär 1.500 kilowatttimmar per år om man har en 30-50 graders lutning på sitt tak mot söder. Om elen från solcellerna räcker för ditt hushåll, beror alltså på hur stor solcellsanläggning du installerar, hur mycket el du konsumerar och lite grann på var i landet du bor.

Så fungerar solcellerna

Solcellerna omvandlas i en enhet som kallas växelriktare eller en inverter. Den i sin tur monteras nära elcentraler där alla säkringar sitter. Övergången från solel till köpt el är steglös och kan ske automtaistk. Om inte solelen räcker tas elen från elnätet som vanligt. Omvänt; om man producerar mer el än vad man behöver, sker övergången till elnätet och man kan sälja den. Konsumerar man mer el än vad man producerar räknas man som nettokonsument och då måste man byta elmätare som kan mäta överskott. Då behöver man inte skaffa något abonnemang. Allt som blir över kan man sälja. Ju större solanläggning som du skaffar dig, desto mer producerar du. Säljer man sitt överskott av el under sommaren, till exempel, kan du köpa från elnätet under vintern.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta kontakt med en elektriker i Helsingborg och be hen installera solceller till ditt hus.

12 Jun 2018