Professionell skorstensrenovering i Stockholm

Ryker det in när ni eldar i kakelugnen? Har ni problem med matos? I så fall kan ni behöva göra en skorstensrenovering. Här är några tips till er i Stockholm.

Att elda i kakelugnen när det är kallt ute i Stockholm är härligt. Men eldning, matos, kondens och temperaturskillnader sliter på skorstenen och rökkanalerna. I värsta fall kan det uppstå sprickor. Oftast är det sotaren som upptäcker att inte allt står rätt till. Men det kan även vara så att det börjar ryka in när man tänder sin kakelugn.

Det är viktigt att man regelbundet besiktigar sin skorsten och även rengör den. Då kommer den att hålla mycket längre. Likaså ska man vara noga med vilken slags ved man eldar med. Fast förr eller senare händer det ändå att det uppstår sprickor i rökkanalerna och att en skorstensrenovering behövs.

Hur mycket kostar en skorstensrenovering?

Har man en skorsten som har drabbats av sprickbildning och behöver lagas så ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserat på skorstensrenovering. Men då priserna i Stockholm kan variera kan det löna sig att ta in offerter från fler än en firma. Fråga även vilka villkor som gäller och om firman lämnar garanti på sin skorstensrenovering.

För att undvika missförstånd och för att alla garantier ska gälla måste man skriva ett ordentligt avtal innan renoveringen av skorstenen påbörjas. Ett seriöst företag dokumenterar även sitt arbete. Detta för att det inte ska finnas några tveksamheter om att renoveringen har utförts på rätt sätt.

Ta reda på mer kring skorstensrenovering, gå till denna sida: https://www.skorstensrenoveringstockholm.com/ 

22 May 2023