När trädet innebär en fara

Träd är inte bara vackra utan fyller en mängd andra funktioner också. Men ibland kan träden växa sig för vida eller höga och innebära risker för skador. Då kan man bli tvungen att fälla dem.

I naturen finns det en uppsjö av olika slags träd. En del är så små att man kan stå och titta ner på dem. Och en del är så höga att man får svindel bara av att se upp mot toppen på kronan. När man ska plantera träd i sin trädgård så är det därför mycket som man ska ta hänsyn till.

Det ska vara en jordmån som trädet tycker om och kan frodas i. Vilken det är spelar knappt någon roll för det finns träd som kan växa på klippor och de som kan ha sina rötter i leran under vattenytan. Man ska bara välja rätt träd för rätt förutsättningar. En annan sak som är mycket viktig är något som tyvärr många inte tänker på. Det är att man ska välja ett träd som får en höjd och vidd som passar in i trädgården där det står.

Risk för krossat tak

Ser man på rapporter efter hårda vindstyrkor så brukar det alltid finnas några som föreställer träd som har fallit över bilar eller hus. Det är här som risken finns ifall man planterar ett träd nära sitt hus som blir mycket stort på bredden eller höjden. Och planterar man det dessutom precis bredvid sitt hus så kan man inte bara riskera att man får grenar, eller hela trädet, över sig. Trädets rötter kan bli så pass kraftiga att de allvarligt skadar husgrunden och även rördragningar av vatten, el och avlopp. Därför ska man alltid tänka först när man planterar ett träd. Men även när man ska bygga ett hus där det redan finns träd i trädgården.

Från rot till krona

De som anlitar ett företag som hjälp vid trädfällning i Göteborg kan göra det av flera olika anledningar. Oftast så är det en gren som är i vägen eller som hänger över hus, väg eller liknande. En relativt enkel insats för en trädfällare beroende på grenens storlek. Ett annat problem som kan leda till att man måste fälla ett träd är att rötterna ställer till problem. Något man tyvärr inte kan åtgärda utan att fälla hela trädet. Eller så har man helt enkelt som önskemål att hela trädet ska tas ner.

14 Oct 2020