När man gör relining i Stockholm

Det är många som blir väldigt lättade när de inser att man istället för att göra ett omfattande stambyte kan göra relining av de gamla rören i Stockholm.

Även om äldre rörsystem är tillverkade av gjutjärn kan det bli utslitet efter att ha använts i många år. Rörens insidor och fogar slits och det fastnar lättare hår och smuts som till slut orsakar ett stopp. Vill det sig riktigt illa kan fogar lossna helt eller rören spricka.

Det kan ta lång tid innan man upptäcker att ett rör är sprucket och vattnet börjat sippra ut. Vattenläckor gör att det kan bildas mögel eller vattenskador som inte upptäcks förrän de orsakat stora problem. För att undvika skador på fastigheter kan man kontakta ett företag som gör relining.

Om man upptäcker skador på rören kan man göra relining i Stockholm

Relining innebär att man lagar och förstärker äldre rör från insidan. Misstänker du att rören i din fastighet i Stockholm behöver ses över är det därför bra att kontakta ett företag som gör relining så fort som möjligt. Yrkeskunnig personal börjar alltid med att inspektera rörens insida med en filmkamera.

När man ser insidan på rören blir det lätt att åtgärda och man börjar med att spola rent hela systemet med hett högtrycksvatten. När rören är rengjorda går det lätt att fylla i sprickor och ojämnheter och ge hela avloppsanläggningen en ny slät yta. Relining innebär att man trycker en massa genom rören vilket inte bara gör dem som nya utan dessutom gör dem starkare. Läs mer om relining på denna sajt: www.reliningstockholm.se

28 Jun 2022