När du ska bygga nytt

Ska du bygga eget hus? Då är du verkligen att gratulera. Att ha möjligheten och förmånen att bygga ett helt nytt hus är stort och säkert väldigt intressant, men även ett mycket arbetssamt projekt. Det är inte varje dag som man inleder ett husbygge. För att komma igång är det några olika aspekter som måste till innan husbygget kan förverkligas. Här tar vi upp några av dem.

Vi antar att du redan har införskaffat tomten och är i startgroparna för ett husbygge. Lagfart, bygglov och andra nödvändiga administrativa papper bör först vara i ordning. Inför bygglovet är det ju till exempel avgörande med husritning, konstruktionsritning och dylikt som måste till. När man sedan har fått klartecken från stadsbyggnadsnämnden, är valet av hantverkare eller husleverantör kvar.

Nyckelfärdigt hus eller lösvirkeshus?

Hur ska själva huset byggas? Har man bestämt sig för ett nyckelfärdigt hus, är det mesta redan utberäknat. Huset levereras i moduler som sedan byggs ihop. Med det nyckelfärdiga huset, finns redan beräkningar för både VVS, elritningar och andra konstruktionsritningar – någon annan har redan beräknat det åt en. Bygger man inte något nyckelfärdigt hus, är det upp till arkitekten och huskonstruktören att rita hur VVS-systemet, elen ska fördelas i huset och andra konstruktioner ska se ut. Båda har sina fördelar. Ett nyckelfärdigt hus, är ju inte "färdigt" när det väl byggs ihop. Det är bara stommen som är klar. Det som gör ett hus till ett hem är ju ännu inte på plats.

Vilket byggföretag ska anlitas?

Vad ska man anlita för ett byggföretag, eller är det du själv som ska bygga det? Oavsett vilket, är det ett stort projekt, men säkert intressant och mycket som man kommer att lära sig under processens gång. För 100 år sedan var det regel att en man byggde sitt eget hus när han väl bildade familj, om det inte var så att han lyckligtvis kunde ärva ett hus att bilda familj i. Numera är det inte så, men har man väl chansen att bygga nytt hus, är det en otrolig lärorik process som man går in i. Även om man överlåter till ett byggföretag att genomföra. Det är trots det många aspekter man som blivande husägare måste ta ställning till; hur ska villan värmas upp? Förutom själva arkitektritningen behöver man ritningar för exempelvis hur värmen ska fördelas, hur elsystemet ska se ut, hur VVS-systemet ska se ut och så vidare. Det är alltid mycket mer än vad man först beräknar, men den som är tålmodig har mycket att lära sig.

9 Feb 2020