När du behöver en kontrollansvarig i Stockholm

Behöver byggföretaget någon som kontrollerar att bygget följer gällande lagar och regler? Det är av yttersta vikt för att man inte ska få problem under byggets gång som stoppar eller försenar byggets förbestämda tidsplan.

Man man planerar att göra bygg-, mark- eller rivningsarbeten behövs det kontrollsansvarig. Även vid mindre ändringar på byggnader, framför allt när bärande delar berörs. Mindre byggnader har inga krav på kontrollansvarig. Det hör oftast ihop med om bygget kräver bygglov eller ej. Det är byggnadsnämnden som har yttersta ansvaret i respektive kommun så man måste undersöka om det krävs innan byggstart.

Arbetsuppgifter för kontrollansvarig

Den stora anledningen till att det krävs en kontrollansvarig krävs vid större byggprojekt är att se till att bygglagstiftningens krav följs när det gäller säkerhet och allmänna riktlinjer.

Tanken är också att den som är kontrollansvarig ska vara till stöd och hjälp under byggprocessen och inte tvärtom. Det ska helt enkelt säkra kvaliten på byggnader i vårt land.

Exempel på arbetsuppgifter som en kontrollansvarig är att tillsammans med byggfirman eller byggherren upprätta en noggrann kontrollplan där alla steg på bygget är med. Sedan är det dennes ansvar av göra kontroller för att se till att den följs. Men även att vara med vid besiktningar och vara ett tekniskt samråd med byggnandsnämnden. En viktig del i arbetet är att noga dokumentera alla arbetsplatsbesök och kontroller. Och sist men inte minst ge ett utlåtande till byggfirman och byggnadsnämnden innan byggnaden är klar för inflyttning.

Vems är ansvaret att kraven efterföljs?

Det är alltid byggfirman eller byggherren som måste se till att allt går rätt till och att bygglagar följs och att bygglov och anmälan är godkända. Det är inte att rekommendera att byggfirman sköter kontrollerna själva då det kan uppstå juridiska problem om något hänt. Att vara kontrollansvarig är väldigt tidskrävande och det krävs mycket juridisk kunskap.

Extern hjälp av konsult

Därför anlitar många en extern kontrollansvarig så man kan fokusera på själva byggandet. Dessa är mycket professionella och har lång erfarenhet och kunskap inom lagar och förordningar. För att få bli certifierad krävs teknisk utbildning och erfarenhet av praktisk arbete. 

Det är viktigt att den som är kontrollansvarig har en självständig ställning när kontrollerna utförs. När man tar extern hjälp av en konsult vet man att allt går korrekt till och man följer branschens krav och regelverk så man slipper få problem i byggprojektet.

När du behöver en kontrollansvarig på bygget i Stockholm kan du läsa mer här: www.kontrollansvarigstockholm.nu.

1 Mar 2019