När det är dags att renovera och bygga nytt

I vissa fall är enda lösningen att riva det gamla huset eller fastigheten. Det är helt enkelt inte lönt att renovera och inte heller ekonomiskt försvarbart.

Det finns många byggare som är expert på både rivning och nybyggnationer. Det är såklart skönt att samma firma genomför hela projektet från start till mål.

Ska man genomföra en rivning enligt konstens alla regler, vilken man självklart ska, är det ett riktigt hantverk som inte vem som helst klarar av. En rivning styrs av strikta regler och måste ha ett rivningslov. 

Olika metoder vid rivning

Man delar in en rivning i selektiv rivning och tungrivning. Med selektiv rivning menas att man monterar isär och skiljer de rivna materialen som då kan återvinnas inann rivningen påbörjas. Det kan röra sig om ledningar, armaturer och centraler. Det är självklart av största vikt att inspektera noga och dokumentera ytan innan man börjar riva. Det kan finnas miljöfarliga material som till exempel asbest som måste tas i beaktning.

När det gäller tungrivning så innebär det att bärande kontruktioner och stommar rivs från grunden. Till skillnad från lättrivning där endast inneväggar och liknade rivs.

Att riva ett hus

Innan man river ett hus behövs det en rivningsplan det behöver noga uppges vilka material det för sig om och hur man tänker sig göra sig av med dessa. Och som tidigare nämnt ha ett gällande rivningslov. 

Eftersom det är ett mycket svårt och tungt arbete rekommenderas värmt att anlita en expert på rivningar av hus för att det ska ske på ett korrekt sätt. Det vanliga sättet är att börja med att ta bort all metall i huset, för att sedan ta ner alla elartiklar. Sedan är det dags att riva väggar och montera ner trä, gips och isolering.  

En kraftig grävmaskin behövs sedan för riva resterande byggmaterial, alltså själv stommen i huset och taket. Att byggmaterial sorteras noggrant och återvinns på återvinnigscentralen.

Vad kostar en rivning?

Det är självfallet olika från fall till fall. Efter att objektet som ska rivas noga undersökts och dokumenterats får man ett fast pris. Offerten baseras på hur tungt och tidskrävande det väntas bli samt om vilka risker som föreligger. Behövs några specialverktyg eller extra kraftiga maskiner? Men runt 100 000 kronor för en normal rivning kan vara ett riktmärke. Men det är smart att jämföra olika rivningsbolag för att få bästa pris. 

Visste du att fram till 1970-talet hände det att Brandförsvaret hjälpte privatpersoner med rivningar genom att elda upp huset? Idag är det som tur är det noga reglerat av regelverk. 

13 Mar 2019