Några viktiga saker att tänka på vid fasadmålning

Fasaden är ett av husets viktigaste ytskikt och måste tas om hand på bästa sätt och målas om med jämna mellanrum. Men en välskött fasad får självfallet även huset att se fräscht och fint ut.

Det är viktigt att man regelbundet tvättar, reparerar och målar husets fasad. Då minskar risken för att röta och mögel tar sig in och skadar huset. Att måla om huset är ett större projekt och om man inte vill lägga hela semestern på arbetet gör man bäst i att ta hjälp av en professionell målare. Ofta är det inte bara huset som behöver målas utan även också uthus och staket etc.

Kanske vill man även passa på att byta kulör på fasaden. Enklaste sättet att välja ny färg är genom att titta på hur andra hus i omgivningen är målade, men man kan även leta inspiration på internet. Innan man helt bestämmer ny kulör kan det också vara bra att bara köpa en liten provburk med färg för att först pröva färgen på en lite mindre yta på fasaden.

Rätt färgtyp ger en fasad som håller länge

Ofta väljer man samma typ av färg som det var målat med tidigare. Detta så att färgen ska fästa ordentligt och inte flagna. Det går exempelvis inte att måla med en akrylfärg på en oljebaserad färg. Är man osäker på vilken färg som man tidigare har målat med bör man ta hjälp av en professionell målare i stället. Målar man med fel slags färg kan det bli dyrt eftersom fasaden då inte kommer att hålla särskilt länge och man snart måste måla om igen.

Skriv ett ordentligt kontrakt med målerifirman

Vill man ta hjälp av en professionell målare ska man först vända sig till ett par olika företag för att fråga om ett kostnadsförslag. Be om att få allt specificerat i offerten så att det sedan går att jämföra. Det är viktigt att även ta reda på vad hyra av eventuell byggställning kostar då detta ofta inte ingår i priset.

Att även ta hänsyn till referenser i val av målerifirma kan vara bra, och allra bäst är det om man har någon i bekantskapskretsen som kan rekommendera en målare. När man sedan har valt företag ska man skriva ett ordentligt kontrakt innan arbetet påbörjas. Allt som ska göras ska stå med tillsammans med ett totalpris och datum för när arbetet ska vara färdigt. Läs mer om målare på denna hemsida: https://www.målarenstockholm.se

23 Oct 2020