Med solceller i Borlänge kan man minimera behovet av köpt el

Genom att installera solceller på taket kan man producera en stor del av den el man behöver och sänka sina elkostnader i Borlänge. Samtidigt bidrar man till den gröna omställningen.

Med egna solceller på taket kan man ta tillvara på solenergin och själv producera en stor del av den el som hushållet behöver. Vill man också lagra överskottet finns det idag särskilda lagringsenheter för detta som gör det möjligt att använda elen vid ett senare tillfälle. Man kan också välja att istället sälja vidare den el man inte behöver till elbolagets fasta nät och på så sätt tjäna lite pengar. Att investera i solceller i Borlänge är ett bra sätt att bidra till den gröna omställningen, samtidigt som värdet på fastigheten också ökar.

Viktigt att man anlitar ett certifierat företag specialiserade på solceller

För den som vill investera i solceller i Borlänge kan det vara bra att först göra lite research och jämföra olika märken, priser, underhåll och hållbarhet. I vissa fall kan man också behöva ansöka om bygglov från kommunen. Det brukar främst vara om huset ingår i detaljplanen för området. Som privatperson kan man också få ett särskilt skatteavdrag då man installerar solceller. Ska man installera solceller är det också viktigt att man använder sig av ett certifierat företag som vet vilka risker som föreligger, då felaktigt installerade solceller nämligen kan orsaka brand. Ta in kostnadsförslag från några olika företag och titta även på referenser från andra kunder.

24 Dec 2021