Kvalitet före pris vid en badrumsrenovering

Sedan svenska staten gjorde det möjligt för privatpersoner att renovera, bygga nytt och genomföra tillbyggnader och därefter dra av halva beloppet (har senare ändrats till en tredjedel) för den professionella hjälp man anlitat så har också antalet renoveringar ökat markant. Rot-avdraget har på så sätt gjort att väldigt många familjer i Sverige kunnat förverkliga de drömmar som de haft gällande design, funktioner och nödvändigheter i sina egna hem. Man har – kort och gott – plötsligt haft råd att renovera de områden som man känt varit i behov av att förändras och där har vi således den klara fördelen som rot-avdraget fört med sig.

Detta och det faktum att man genom denna skattesubvention också förhindrat och nästan helt stoppat en farsot som tidigare var väldigt vanligt förekommande i byggbranschen – nämligen svarta jobb. Förr om åren så var det vanligt att man som företag erbjöd att genomföra olika renoveringar svart och här var det också många som nappade; ett faktum som dels skapade sämre villkor för de personer som utförde jobben och som dels lämnade en osäkerhet kring projektet i fråga. Det vill säga; om något går sönder vid en badrumsrenovering som genomförts av svart arbetskraft – var vänder man sig då? Dessutom så gick naturligtvis svenska staten miste om mycket pengar också och det ska inte underskattas i sammanhanget.

Rot-avdraget har således varit bra sett ur dessa båda perspektiv, men tyvärr så finns det även en baksida av myntet och gällande rot så stavas detta: fuskjobb. Antalet fuskjobb har nämligen ökat markant i samband med att efterfrågan kring olika renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer ökat hos privatpersoner och det här är naturligtvis ett sorgligt faktum man kunnat se prov på över hela landet men där lejonparten går att spåra till de större städerna. Stockholm har – helt enkelt – fler människor, man har fler företag och därigenom då är det också där som fuskjobb i samband med renoveringar är som allra vanligast. En badrumsrenovering i Stockholm innebär i och med detta en större risk än vad en motsvarande gör i en mindre stad och just ett sådant projekt som kan åsamka så mycket skada – vatten och el ska förmodligen dras – ställer högre krav på ägaren till boendet.

Förhindra fuskjobb i Stockholm

Att man i Stockholm kan råka ut för ett fuskjobb i samband med en badrumsrenovering innebär inte att man tvingas chansa; nej – det finns medel för att förhindra detta också. Huvudregeln här gäller att man ställer sig en enkel fråga som lyder – hur kommer det sig att ett företag i Stockholm kan genomföra en badrumsrenovering till ett så mycket lägre pris än konkurrenterna?

Svaret och sanningen där är att de förmodligen saknar kvaliteten, utbildningen och de nödvändiga certifikaten för att åta sig projektet i fråga. Det handlar således om ett ganska logiskt tänkande då man som privatperson ska genomföra en badrumsrenovering – eller en köksrenovering, en dränering eller ett byte av tak – i Stockholm.

Ett lågt pris – ett alltför lågt sådant – är ofta en indikator på den egentliga kvalitet som företaget i fråga håller. Tillsammans med referenser och en signal till tidigare kunder så kan man minimera riskerna för fuskjobb i Stockholm; något som man i en perfekt värld inte skulle behöva göra – men som är en absolut nödvändighet i dagsläget.

11 Aug 2017