Kontakta leverantör av pallställ

Om du vill lagra pallgods på höjden, ska du installera pallställ. En erfaren leverantör av pallställ vet allt om hur ett rationellt lager ska byggas upp.

Du har ansvar för en fabrik, där inkommande komponenter och utgående färdiga produkter levereras på pall. Än så länge har lagerytan på markplan räckt till för alla pallar. Men det börjar bli trångt om utrymme och det blir svårt att få flyt i den interna logistiken.

För att få ordning och reda i fabrikslagret, funderar du på att investera i pallställ. Några av företagets produkter går nästan direkt för leverans efter att de blivit producerade. Det kräver pallställ som är åtkomliga från två håll. Du behöver också ett säkerhetslager för några inkommande komponenter, men där behöver inte åtkomligheten vara lika hög.

Att välja och montera pallställ

När du kontaktar en leverantör av pallställ, kommer du att få goda råd om hur pallställen kan placeras. Tillsammans kan ni arbeta fram hur ett bra arbetsflöde och god åtkomst till pallarna kan åstadkommas. Mellan pallställen ska gaffeltruckar kunna ta sig fram smidigt. Truckarna måste kunna lyfta tillräckligt högt för att placera pallarna på det översta hyllplanet.

En leverantör av pallställ tar sig givetvis an själva montaget. Leverantören har också tillsammans med dina uppgifter beräknat vilken belastning de olika hyllplanen och hela pallställaget ska tåla. Du kan välja att köpa antingen nya eller begagnade pallställ. Skulle behovet av pallställ ändras i framtiden är de lätta att demontera. De kan lika enkelt ersättas med nya som bättre passar det nya behovet.

15 Sep 2022