Kom ihåg ventiler i husbygget!

Ska du bygga nytt? Det är alltid en spännande att få vara med från grunden när ett hus ska växa fram och byggas. Det ska till skisser, ritningar av arkitekt och en byggherre, kanske det är husägaren själv som agerar byggherre och bestämmer allt själv? Det är många saker som ska med. Inte bara konstruktion och bärande väggar och tak. Det måste också rymmas ett smart VVS-system, elledningar och ventiler.

Det bästa som man kan göra när man ska bygga nytt är att ta hjälp av en professionell ventilationsfirma. De kan ge tips och råd och installera de nödvändiga ventiler som ska till för att hela ventilationen ska fungera i det nya huset. De ser sedan till så att ventilerna fortsatt fungerar som de ska och att huset fortsätter att må bra, som har med ventiler att göra.

Ventiler viktiga för hälsan

Det är både människor och hus som kan bli riktigt dåliga om ventilerna inte fungerar som de borde. Ett hus kan bli sjukt om man inte ser till att ha rätta slags ventiler i huset. Vissa hus kan till och med isoleras för väl. För att materialet ska fungera, och dessutom tillsammans med oss, människor, så behöver man få in – och ut – luft som cirkulerar ordentligt. Precis som vatten som blir stillastående, och som kan bli riktigt dåligt, fullt med bakterier, kan även luften inomhus blir riktigt dålig om den står stilla. På samma sätt som vatten behöver röra på sig, både få påfyllt med nytt vatten och att det gamla vattnet försvinner så måste luften cirkulera och bytas ut hela tiden. Först då kan både människor och hus må bra.

Detta behövs vid ventilation

  1. Projektering. Det första som man bör göra är att göra en projektering. Man bestämmer tillsammans med en ventilationsfirma hur ventilationssystemet ska fungera, eller hur man önskar att det ska fungera.
  2. Montage. Ventilationsfirman kommer ut och monterar ventilerna precis som man har kommit överens om. De ser till så att ventilerna ska fungera så bra som möjlgit.
  3. Energisparåtgärder. De ser även till så att de inte drar för mycket energi, utan bidrar till att spara på den i stället.
  4. Inspektering. De inspekterar sedan ventilerna efter att de har monterat dem för att säkerställa så att de fungerar precis som de ska.
  5. Eventuell justering. Om de kommer fram till att något inte fungera som de borde, så justerar de ventilerna tills de fungerar som de ska.

Läs mer om ventilationsfirma i Stockholm på: https://www.ventilationsfirmastockholm.se.

29 Jan 2020