Hur utförs en säker asbestanalys?

Asbest är ett farligt byggmaterial som tidigare var mycket vanligt i äldre byggnader. Idag är vi medvetna om de allvarliga hälsoriskerna som är förknippade med asbest och det är därför viktigt att ha kännedom om hur man utför en säker asbestanalys.

Asbest är en samling mineraler som finns naturligt i naturen. När materialet bearbetas eller utsätts för rivning kan det frigöra små partiklar som är farliga att andas in. Asbest förbjöds som byggmaterial 1982 på grund av dess skadliga effekter på lungorna. Trots detta finns det fortfarande många äldre byggnader som innehåller material med asbest, vilket innebär en hälsorisk för de som arbetar med att riva eller renovera dem.

Varför är asbestutbildning viktig?

För att minska risken för skador på hälsan och skapa en säker arbetsmiljö är det viktigt att personer som arbetar med asbest genomgår en utbildning. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om att alla som kan tänkas stöta på asbest i sitt arbete ska genomgå en utbildning. Detta gäller inte bara för byggarbetare utan även för projektledare och andra yrkesgrupper som kan komma i kontakt med materialet.

Gå en asbestutbildning som omfattar kunskap om hälsoriskerna med asbest, var man kan hitta materialet eller var det vanligt förekommer, samt dess olika egenskaper. Utbildningen är en trygghet för den enskilda personen, arbetsgruppen och kunden. Yrkespersoner med kunskap om asbesthantering är mer attraktiva på marknaden och kan erbjuda en högre kvalitet på arbetet.

Så hur utförs en asbestanalys?

En asbestanalys utförs av en specialist inom området. Personen genomför en noggrann undersökning av det aktuella området och samlar in prover för analys. Analysen görs sedan på ett ackrediterat laboratorium och resultatet visar om det finns asbest i materialet eller inte.

Det är viktigt att notera att en asbestanalys inte får utföras av vem som helst, utan endast av specialister med rätt utbildning och behörighet. En felaktigt utförd asbestanalys kan innebära allvarliga hälsorisker för personer som kommer i kontakt med materialet.

17 May 2023