Gör om avrinningen från huset

Vatten som blir stående kring huset är ett varningstecken som visar att dräneringen är dålig. Det kan bero på att den är dåligt gjord eller att den med åren vuxit igen och behöver göras om.

När man bygger ett hus är det viktigt att man gör ordentliga markarbeten med dränering kring huset. Som husägare kan man se till att allt sköts korrekt och att man även har takränna och stuprör som gör att allt vatten från taket leds bort från huset. Men om man har en gammal dränering så kan den behöva göras om, även om den är korrekt gjord från början. Det kan vara något som har ändrats, som att en granne har byggt ett hus på högre höjd eller att en väg har anlagts. Eller så har växter vuxit sig in i dräneringen och täppt till.

Sten och rör

Det man använder sig av vid dränering är sten i olika storlekar och rör med hål. Båda gör att det blir en spridning av vatten som underlättar för marken runt omkring att kunna ta hand om och leda bort vattnet. Men i båda fallen kan sand, jord och växtlighetens rötter täppa till de lufthål där vattnet behöver kunna ledas.

Märker man att det samlas mycket vatten så är det dags att se över dräneringen. Ta gärna hjälp av ett företag som är kunnigt inom området. För det behövs både rejäla grävare, rätt material och kunskap om hur man bäst leder bort vattnet från huset. Läs mer om dränering på denna sajt: https://www.stockholmdränering.se 

2 Dec 2020