Frågor och svar om IBC tankar

Har man ingen erfarenhet utav IBC tankar kan det var svårt att veta vilka regler som gäller, hur de fungerar och vad man ska beakta vid köp av en. En IBC tank används normalt för att frakta bulklast eller flytande vätskor, där de inte sällan klassas som farligt gods. För att en IBC tank ska kunna frakta farligt gods krävs en säkerhetsklassning samt att chauffören som transporterar den har rätt behörighet och utbildning.

Vad klassas som farligt gods?

På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa att farligt gods delas in i nio klasser. Samtidigt bör det påpekas att alla av dessa nödvändigtvis inte kan fraktas i en IBC tank och på det vis eller med det fordon som du tänkt frakta IBC tanken med. Samtliga nio klasser har ett antal underavdelningar som även de kan vara bra att titta närmre på.

Ovan var endast exempel på tre klasser. Om du planerar en transport för farligt gods är det bäst att titta på samtliga klasser och/eller höra av dig till Transportstyrelsen för att se till så att allt går rätt och säkert till.

Hur mycket bör jag vara beredd att betala?

Det beror på vad du ska frakta och hur mycket du ska frakta. Även vilka tillbehör du behöver eller vill lägga till utgör en faktor i en vad den slutliga summan kommer att landa på. Storleken har en faktor när det gäller IBC tankar, men är inte ensamt avgörande. Till exempel kan en IBC tank på 1000 liter vara billigare än en på 800 eller 600 liter som är klassad för farligt gods. Huruvida den är tillverkad för att transportera farligt gods är alltså ytterligare en faktor att ta hänsyn till.

Sedan kan det givetvis skilja sig från återförsäljare till återförsäljare, precis som vad gäller andra produkter. Innan du genomför ett köp kan det löna sig att titta igenom flera butikers priser och sortiment för att se var du kan göra bäst affär. Tänk dock på att inte kompromissa med kvaliteten – en IBC tank ska hålla under lång tid. En investering i kvalitet är en investering som ofta lönar sig. Läs mer här om IBC tankar och hur du på ett miljövänligt sätt kan spara både tid och pengar.

10 Sep 2017