Fördelar med professionell fastighetsförvaltning

Som fastighetsägare eller BRF så har man all anledning att ta ett krafttag vad gäller den egna fastighetsförvaltningen. Många snålar in på fastighetsförvaltning och där man antingen väljer att sköta den på egen hand - eller där man väljer en partner baserat på pris snarare än kvalitet. Inget av dessa alternativ är att rekommendera. Med rätt fastighetsförvaltning så kan man spara stora pengar.

Fastighetsförvaltning i Karlstad, en professionell regi handlar om mer än att bara klippa gräs, fixa i rabatter och att se till att snön är skottad under vintertid. Detta är blott en del - en viktig sådan - av fastighetsförvaltning. Att exempelvis gräsmattor klipps och att träd och buskar beskärs bidrar till en bättre bild av föreningen och det bidrar dessutom till en bättre grannsämja. Men, detta är en gren av förvaltningen som kallas för tekniskt förvaltning och det är enbart den som många tänker på.

Ekonomisk och Administrativ förvaltning

Utöver teknisk förvaltning så inkluderas även två andra områden i fastighetsförvaltning. Dels så finns ekonomisk förvaltning, vilket innebär att exempelvis redovisning sker löpande, att alla fakturor hanteras samt att hyror och annat regleras. Utöver detta så innebär det även att exempelvis nya förhandlingar sker med entreprenörer.

Den andra grenen är administrativ förvaltning och inom ramarna för detta kan man se att hyresavier skickas ut, att kontrakt skrivs - och sägs upp - samt att upprättande av kontrakt med nya hyresgäster sker. Den grenen blir som en förlängd arm för dig som fastighetsägare: du slipper själv sköta allt detta tidskrävande arbete och kan istället fokusera på annat.

Fastighetsförvaltning - investeringar och åtgärder som lönar sig

Det viktigaste med fastighetsförvaltning handlar emellertid om att professionell sådan ger dig en möjlighet att spara pengar. Genom översikt, kontroller och besiktningar av fastigheten så kan man se när det börjar bli dags att planera för olika åtgärder. Det ger en möjlighet att komma undan akuta kostnader. Utöver detta så kan rätt förvaltning även innebära att energisystem, ventilation och allt annat optimeras och att det i sin tur ger lägre kostnader. Kort sagt: det handlar om en ren investering - både nu och på längre sikt.

24 Jun 2022