Finns intresse för att bygga balkong i er BRF?

Det finns några saker som kan komma att påverka både trivsel och värde på en bostad. Ett typiskt exempel på detta är om huruvida en lägenhet har balkong eller inte. Idag bygger man nästan alla fastigheter med balkong; det är något som planeras in och detta av den enkla anledningen att man vet hur mycket den extra ytan betyder för folk. Det är bara att kika på Hemnet och se hur många som direkt filtrerar bort bostäder som saknar balkong för att förstå vikten av detta.

Förr var balkongen inte alls lika viktig och det sågs mer som en slags extravagans än som en nödvändighet och - faktiskt - ett behov. Det innebär att många äldre fastigheter saknar balkonger och att många BRF:er i Sverige således har bostäder utan detta. Ett problem, både för medlemmar som då går miste om detta, under sommaren, extrarum och om extrapengar vid en framtida försäljning.

Det är dock ingen omöjlighet att bygga balkong och som BRF kontakta företag som specialiserat sig på tjänsten. Faktum är att fler och fler föreningar väljer detta; ett beslut som dock tar lite tid att omvandla från tanke till handling och från teori till praktik. Vi visar lite snabbt hur gängse väg ser ut för att man som BRF ska få låta varje bostad få bygga balkong:

Så ser processen ut med att bygga balkong

Mer info här: http://www.byggabalkong.org.

17 Aug 2018