En travers är en typ av lyftkran

Ordet travers kommer från latinets transversus. Det betyder när man översätter det, att man i princip kan vända på tvären. Eller vända på en femöring, som det svenska talesättet lyder.

Att vända på en femöring, eller på tvären, betyder alltså att något kan gå på tvären, längs med en skena eller en balk. Det är precis vad en travers gör. Har du en permanent monterad lyftkran som består av en motoriserad och rörlig tvärbalk kan den ha samma innebörd och även den kallas för travers. En travers kan så att säga röra sig både längs med balken och i sidled.

På en travers kan man montera fast en telfer. Det är en lyftanordning som ser ut som en vagn. Denna vagn har ett maskindrivet block som används vid lyften. Lyftanordningen under telfern kan du höja och sänka med hjälp av linor eller möjligen kättingar. Det gör att det hela påminner om en lyftkran och man kan därför säga att en travers helt enkelt är en typ av lyftkran.

Världens första travers tillverkades 1874

Den allra första traversen tillverkades redan på artonhundratalet i fjärran land. Året var 1874. Men det var först efter sekelskiftet som ett företag i södra Sverige bestämde sig för att börja specialisera sig på kranar och började tillverka traverser. I Sverige var det vanligare före nittonhundratalet att man tillverkade maskiner, såsom ångmaskiner. Men sedan tog det fart och traverser tillverkades för glatta livet. Det har sedan dess gynnat industrin i många sammanhang.

8 Feb 2022