En stålbro står stadigt i 120 år

Broar behövs för att koppla samman gång- och trafikpassager över andra vägar och över vatten. Det är en spännande tanke hur man kommit fram till vad kapaciteten på en stålbro egentligen är.

Det finns en klassisk seriestrip från Kalle och Hobbe, när familjen åker över en bro och Kalle frågar hur man egentligen vet hur tunga lastbilar som klarar av att köra över bron. Kalles pappa svarar att de kör tyngre och tyngre lastbilar över bron, och när bron till slut rasar väger man den senaste lastbilen som kunde korsa bron och bygger upp den igen. “Åh, det borde jag ha fattat”, svarade Kalle. Huruvida de körde över en stålbro eller inte förtäljer inte historien. Om det var så att de gjorde det så körde de i alla fall över en bro som i så fall är en bro som påverkar miljön så lite som möjligt. Då är det föga troligt att de testade dess kapacitet med tunga lastbilar till den rasade.

Stålbro är ett miljövänligt alternativ

Det är nämligen miljöaspekter som gör att många prioriterar stål framför annat material när det ska byggas broar. Men om man hade behövt bygga om den bara för att den rasar, för att man använder teorin Kalles pappa lanserade om hur man kommer fram till dess kapacitet, då vore det inte miljövänligt. Så kasta den teorin i sjön. Njut istället av en bro som inte behöver underhållas på uppskattningsvis 120 år. Det får man väl ändå kalla en hållbar lösning.

18 Oct 2021