En introduktion till att slipa trä

Att slipa trappa, golv eller något annat av trä kan kännas lite svårt för den som inte är van med dylika arbeten. Det gäller att ha rätt slippapper och ibland även rätt maskin. Lägg märke till ordet slippapper. Tidigare har man ofta pratat om sandpapper, men det är sedan länge utbytt mot mer effektiva material. Att slipa något, oavsett om det är en trappa, en möbel eller något annat, kräver visst mått av uthållighet. Ju effektivare slippappret är, desto mindre mjölksyra slipper du lida dig igenom under arbetets gång.

Slipmaskiner

Beroende på vad det är som ska slipas, kan användande av slipmaskiner vara mer eller mindre lämpligt. Ska man till exempel slipa trappa kommer en bra kantslip mycket väl till hands. Det är dock inte bara när man ska slipa trappa som en kantslip behövs, utan även vid golvslipningar. Vid golvslipningar har man normalt en större maskin som tar hand om rummets stora ytor. Längs kanter och lister brukar dock en kantslip vara det bästa redskapet för att få jobbet korrekt och snyggt utfört.

De flesta har inte dessa maskiner i hemmet ståendes redo att användas. Således är det något man ofta får hyra in när det väl är dags för hemarbeten. Ska man exempelvis slipa trappa eller golv är det ofta ett byggvaruhus man får ta kontakt med för att få tag på utrustningen. Visserligen går det givetvis att köpa också, men har man endast en trappa att slipa i huset, lär inte kantslipen komma till användning särskilt ofta.

Grovlekar

Det gäller att ha viss koll på grovlekarna. Ofta behöver man börja sina slipningar med grövre slippapper, medan de slutgiltiga slipningarna ofta utförs med finkornigt papper. Det finns i huvudsak två skalor man använder sig av för att mäta detta, FEPA-skalan och flint-skalan. Den förstnämnda är internationellt gångbar medan den andra i huvudsak används i Europa och åsyftar flinta.

På FEPA-skalan är allt mellan P 12 och P 80 grovt. Som referens är det vanligt att man använder sig av P 40 när man ska slipa trappa (och då främst i hörnen). Spannet som definieras som ”mellan” är något mindre än det som kallas för grovt och innefattar grovlekarna P 100 till P 150. När det kommer till fint slippapper finns det desto större variationer. Hit räknas det papper med en grovlek som ligger mellan P 220 och P 1200.

Skydda dig

När du hanterar slipmaskiner gäller det att tänka på säkerheten. Om du till exempel ska slipa trappa med en kantslip bör du bära både skyddsmask och skyddsglasögon. Ska du slipa med en större maskin, till exempel en golvslipmaskin, är det viktigt att du läser igenom manualen ordentligt. Om du hyr den och är osäker på hur den ska manövreras kan du tala med personalen på företaget där du hyrde den. Tänk på att alltid ta säkerheten först!

4 Jul 2017