En geoteknisk undersökning på djupet

Innan man kan göra något med ett markområde måste man göra en geoteknisk undersökning för att se hur det ser ut under markytan och för att se om det går att använda den till det man tänkt.

IAll mark kan se fin ut på ytan men om man ska starta ett stort byggprojekt så behöver man veta hur det ser ut på djupet. Oavsett om det gäller ett stort bostadsområde, en villa, en brunn eller en väg så behöver man känna till förutsättningarna när det gäller jord, berg och vatten. Det finns exempelvis områden där det legat industrier och man behöver undersöka om det finns föroreningar kvar som behöver saneras.

IEnda sättet att få reda på hur det ser ut är att anlita ett företag som utför en komplett geoteknisk undersökning och som har rätt utrustning och rätt kompetens. Det som krävs kan vara olika borrar, en borrigg eller provtagningspumpar. Företaget ägnar sig oberoende åt själva provtagningen och lämnar sedan över resultaten för analys och utvärdering.

Att göra en komplett geoteknisk undersökning i god tid lönar sig

IInnan man gör något annat är det klokt att anlita ett kunnigt företag för att få en undersökning av den mark man vill använda. Det kan gälla en vattenbrunn som ska borras eller en undersökning av grundvattennivån inför byggandet av ett bostadsområde.

IFöretaget som utför geotekniska undersökningar har inte bara möjlighet till provtagning av mark. Man har också tillgång till provtagningspump och båt för att samla in prover i vattendrag och mäta eventuella föroreningar som kan finnas.

17 Jan 2022