Byt ut dina redskapsmaskiner

Många som arbetar med hantverk och dagligen använder sina olika verktygsmaskiner bör med jämna mellanrum byta ut dem. Gamla redskap som går på el, drar onödigt mycket elektricitet. Genom att byta ut dem kan du sänka elkostnaderna. De nyare redskapsmaskinerna är byggda för att inte dra el i onödan.

Och elen kostar, om inte bara på din elräkning, så för miljön i stort. Vi måste alla börja spara på miljöresurserna. Få tänker på att vi i Sverige slösar oerhörda mängder energi. Visste du att var och en av oss, i Sverige lever som om vi hade fyra jordglober var. Det är alltså hög tid att vi alla drar vårt strå till stacken och gör allt vad vi kan göra för att slösa mindre på miljön. Det kan vara svårt att vända utvecklingen. Vi har vant oss vid en hög levnadsstandard, och vi alla behöver elektriciteten i våra jobb. I vårt digitala samhälle, bygger det på att vi har tillgång till el. Det gör att vi använder allt mer energi för det mest vi gör. Ska vi leva hållbart måste var och en göra sitt för att vända utvecklingen till något positivt.

Maskinerna ska inte stå på stand-by

Förutom att byta ut maskinerna kan man alltid se till att stänga av maskinerna när man inte använder dem. Även om de står på stand-by, drar de el. Det kanske verkar som ett effektivt sätt att spara tid att låta maskinerna stå på stand-by, drar maskinerna el under den tiden. Det är inget slöseri med tid att stänga av maskinerna när de inte används. Det finns en gammal myt om att det drar med el genom att stänga av och på maskiner, men det stämmer inte. Det är först när man stänger av en maskin som elen inte slösas. Så att stänga av maskiner när de inte används är det mest effektiva sättet att inte slösa på elen.

Elektricitet ska hanteras med respekt

De som använder elen till olika redskapsmaskiner i arbetet, kan mycket gärna se över sin situation; kan fler eluttag göra så att du slipper långa sladdar som kan komma vägen för arbetet. Det är säkrare med fler uttag och att du byter till rätt uttag när du förflyttar dig. En lång sladd gör att risken blir större att sladden kapas av eller skadas om man använder såg- och slipmaskiner av olika slag. Även om du arbetar på en byggarbetsplats, kan man ta sig en rejält funderare på hur du löser problemet med sladdar. Så snart du bara kan, bör du be en elektriker komma och lösa problemet åt dig. De har ofta bra lösningar så att du får el dit du behöver det.

21 Feb 2018