Behöver du stamspolning i Stockholm?

Rinner inte vattnet undan som det ska? Då är det dags att beställa en stamspolning. Är det viktigt att spola stammarna i Stockholm? Ja, det är viktigt, innan det blir stopp i avloppsrören.

Varje dag spolas det ner mängder med saker från bland annat vasken i köket. Både sådant som är okej att spola ner och lite annat som inte hör hemma där. Det spolas ner diverse matrester och dryck med mera. När vi lagar mat blir det mycket som hamnar i vasken, kanske fet olja och potatisskal. När vi ätit spolas tallrikar av och lite av varje åker ner i avloppet. Vad händer i badrummet? Jo där spolas det ner hår, tandkräm, tvål, kemikalier, hudavlagringar och annat. Allt som åker ner i diskhon och tvättstället täpper så småningom igen avloppet. Undvik problem genom att beställa en stamspolning i Stockholm.

Nöjda hyresgäster får du med stamspolning

Stopp i avloppet och otäck lukt gör ingen hyresgäst glad och det går att förhindra det på ett effektivt sätt. Du bör spola rör och stammar i fastigheten vart 3-5 år i förebyggande syfte. Om du väntar för länge med stamspolning tills det blir akuta problem kan det bli väldigt dyrt för dig. Det kommer även att skapa mycket obehag för hyresgästerna vilket inte är önskvärt. Vid en stamspolning spolas rören ur som finns i fastighetens källare ända ut till huvudledningen som finns på gatan. Är det aktuellt för dig att spola stammarna i Stockholm kontakta ett företag med avloppsservice redan idag.

17 Oct 2021